Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hàtải về 18.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích18.66 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẦM HÀ


Số: 52 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đầm Hà, ngày 14 tháng 04 năm 2016


THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần từ ngày 18/4 đến 24/4/2016

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện trong tuần, như sau:

* Ngày 18/4/2016 (thứ 2): Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.

- Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH dự Lễ biểu dương, phát động nối vòng tay nhân ái “ Vì người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh năm 2016” tại tỉnh ( phòng Lao động TBXH chuẩn bị).

- Đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trực công tác lãnh đạo UBND huyện.

* Ngày 19/4/2016 (thứ 3):+/ Sáng:

- Đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự họp trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông quí I, triển khai KH 1323/KH-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh về “ Năm an toàn giao thông 2016” ( phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp Công an huyện chuẩn bị).- ( Dự kiến) Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH làm việc với Đoàn công tác của UBND Tỉnh do đồng chí Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn về công tác phát triển giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện ( phòng Giáo dục-Đào tạo chuẩn bị).

- ( Dự kiến) Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế làm việc với Đoàn công tác của UBND Tỉnh do đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn về công tác chỉnh trang, nâng cấp đô thị trên địa bàn huyện ( phòng Kinh tế hạ tầng chủ trì phối hợp cơ quan liên quan chuẩn bị).

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị kêu gọi Doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp của tỉnh hỗ trợ các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và xây dựng NTM tại tỉnh ( Văn phòng HĐND-UBND phối hợp MTTQ huyện chuẩn bị).

+ Chiều: Đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

* Ngày 20/4/2016 (thứ 4): Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự kỳ họp thứ 14- HĐND huyện khóa III (Văn phòng HĐND-UBND huyện và các cơ quan liên quan chuẩn bị).+/ Chiều: Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư ( các cơ quan liên quan chuẩn bị).

* Ngày 21/4/2016 (thứ 5):+/ Sáng:

- Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự hội nghị sơ kết bước 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Phòng Nội vụ phối hợp cơ quan liên quan chuẩn bị).

- Đồng chí Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế dự họp thống nhất phân bổ thủy lợi phí cho trường hợp cấp nước chủ động từ công trình đầu mối vào hệ thống kênh chính của Hồ Đầm Hà Động do sở Nông nghiệp PTNT tổ chức ( Trung tâm thủy lợi GTMT chuẩn bị).

* Ngày 22/4/2016 (thứ 6):

- Đồng chí Vũ Văn Phú, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Dự kiến sơ kết bước 2 công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Tỉnh tổ chức.

- Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH dự hội nghị triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về chế độ chính sách với dân công hỏa tuyến ( Ban chỉ huy quân sự huyện chuẩn bị).

* Ngày 23/4/2016 (thứ 7): Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư huyện Đầm Hà ( phòng Tài chính-KH và các cơ quan liên quan chuẩn bị).

* Ngày 24/4/2016 (chủ nhật): Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện trực công tác lãnh đạo UBND huyện.

Thời gian còn lại đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc theo chức năng, đi kiểm tra và chỉ đạo các mặt công tác tại cơ sở./.Nơi nhận:

- TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Ban Tuyên giáo, Dân vận, VP Huyện uỷ;

- Cơ quan CM, cơ quan thuộc UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Cổng TTĐT huyện;

- V0, V1, V2, V3;- Lưu: VP.TL. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHÁNH VĂN PHÒNG


( Đã ký)

Hoàng Giang: vi-VN -> huyenthi -> HuyenDamHa -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin -> Attachments
Attachments -> BẢo hiểm xã HỘI
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
huyenthi -> Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
huyenthi -> Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi báo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
huyenthi -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ
huyenthi -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh sở khoa học và CÔng nghệ
Attachments -> Ủy ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyệN ĐẦm hà
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương