Ủy ban nhân dân huyệN ĐIỆn bàNtải về 75.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích75.4 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐIỆN BÀN
Số: 416 /TB- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 07 tháng 8 năm 2014THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 7 năm 2014.

Ngày 01/8/2014, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp UBND thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 8 năm 2014, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, thành viên UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Công an, Quân sự, Thanh tra, Nông nghiệp&PTNT, Tài nguyên – Môi trường, Văn hóa – Thông tin, Giáo dục, Lao động – TB&XH, Trung tâm Phát triển Cụm CN – TMDV, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 8 năm 2014, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Tháng 8, bên cạnh việc chủ động thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các nhiệm vụ được UBND huyện giao qua các văn bản chỉ đạo, điều hành, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện phục vục kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND huyện khóa X.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, những chương trình công tác lớn của ngành; kịp thời báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X.

- Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án xây dựng thị xã Điện Bàn và các phường nội thị để kịp trình Trung ương thẩm định, phê duyệt. Đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị xã.

- Tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý của các dự án; thực hiện công tác GPMB, đền bù giải tỏa, tái định cư, tiếp tục xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc tại các dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Đường ĐT 607, đường từ ngã 3 Cây Xoài đến ĐT 603A (đường thôn 3),...; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt đối với các công trình cảnh quan đô thị, giao thông, thủy lợi, trường học, các khu dân cư,...hoàn thành khối lượng từng hạng mục công trình, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến; tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nhất là đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình; thực hiện việc giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đúng quy định.

- Tiếp tục rà soát toàn bộ các dự án đầu tư xây dựng, những vướng mắc, tồn tại khi Luật Đấu thầu có hiệu lực, kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

- Tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2014; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách ngân sách nhà nước năm 2015 đảm bảo theo yêu cầu của Chính Phủ và UBND tỉnh.

- Khẩn trương trình UBND huyện phê duyệt Kế hoạch B dân sự của từng ngành.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bão lụt năm 2013, triển khai nhiệm vụ phòng chống bão lụt năm 2014.

- Hoàn thành tốt các điều kiện về hồ sơ, thủ tục chuẩn bị cho công tác kiểm toán nhà nước năm 2013.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện các công tác, nhiệm vụ cụ thể sau:1/ Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai Khu thương mại Phong Thử, xã Điện Thọ; đồng thời nghiên cứu phát triển các khu thương mại quy mô nhỏ tại thị trấn Vĩnh Điện, Khu công nghiệp,...

- Rà soát, điều chỉnh toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện theo chế độ vận hành tiết kiệm năng lượng điện.

- Báo cáo UBND huyện những bất cập trong việc cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn huyện để làm việc với các ngành liên quan của tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các địa phương cấp giấy phép xây dựng tạm theo đúng quy định.

- Xây dựng bộ đơn giá chi tiết về công tác quản lý, chăm sóc cây xanh phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, lấy ý kiến góp ý của Sở Xây dựng, trình UBND huyện phê duyệt.

- Thúc đẩy các xã còn lại triển khai thực hiện hoàn thành “Tháng bảo trì đường giao thông” trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục làm việc với Sở Xây dựng để thống nhất ý kiến về lập khu vực phát triển đô thị; Quy hoạch phân khu đô thị Điện Thắng và đô thị Phương An.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển thương mại dịch vụ giai đoạn 2015-2020.

- Triển khai công tác đào tạo nghề trong chương trình khuyến công năm 2014 tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, các làng nghề trên địa bàn huyện; xây dựng Chương trình khuyến công năm 2015, có kế hoạch làm việc với tỉnh để đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư phát triển các làng nghề.

2/ Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV:

- Làm việc với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư tranh thủ nguồn vốn chính sách phát triển cụm công nghiệp của tỉnh để đầu tư xây dựng các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thúc đẩy nhà đầu tư khẩn trương triển khai các dự án tại Khu bãi tắm Hà My, xã Điện Dương.

- Đôn đốc Sở Xây dựng thẩm định các Đồ án điều chỉnh quy hoạch Cụm CN An Lưu, Cụm CN Thương Tín, Khu dân cư - thương mại & dịch vụ Thương Tín.  • Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình đường mặt cắt 3-3 Cụm CN Trảng Nhật; Đường giao thông nội bộ Cụm CN Trảng Nhật 1; mương thoát nước thải Cụm CN An Lưu.

- Tiếp tục lập hồ sơ thỏa thuận địa điểm, giao đất, thuê đất cho các doanh nghiệp nằm trong các cụm công nghiệp, làng nghề, đồng thời phối hợp với các phòng, ban liên quan kiểm tra các hồ sơ, thủ tục hành chính, hoạt động của các doanh nghiệp, nhất là việc đảm bảo vệ sinh môi trường.

  • Tiến hành kiểm kê, chi tiền GPMB và bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH MTV May Thêu Mạnh Tiến Quảng Nam, Công ty TNHH MTV Ngọc Thành Phú.

3/ Ban quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng công trình:

- Phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ, thủ tục các công trình chuẩn bị đầu tư, các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình trên địa bàn huyện, đồng thời có giải pháp thoát nước, chống ngập úng cục bộ trong quá trình thi công, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư các công trình bổ sung 6 tháng cuối năm 2014, các công trình đầu tư mới năm 2015.4/ Trung tâm Phát triển Quỹ đất:

- Tập trung xây dựng phương án giải phóng mặt bằng các tuyến đường ĐT 605, ĐT 609 theo chủ trương của UBND tỉnh, trong đó khẩn trương lập dự toán công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐT 609 trình tỉnh bố trí kinh phí trong kế hoạch năm 2014; đồng thời đề nghị tỉnh tạm ứng chi phí giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐT 607 (giai đoạn 3).

- Tiếp tục tổ chức chi trả suất đầu tư hạ tầng cho các hộ tự lo tái định cư; đồng thời tập trung vận động các hộ tại thôn Phong Thử 1,2,3, xã Điện Thọ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở, nhà ở theo quyết định đã phê duyệt. Hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư xây dựng Khu TĐC Phong Thử 1, Khu TĐC Phong Thử (ĐT 609).

- Trình phê duyệt phương án nhà ở, đất ở cho các hộ ảnh hưởng nút giao thông Mỹ Sơn, xã Điện Thọ.

- Tiếp tục tập trung vận động, tổ chức chi trả đối với những trường hợp còn lại thuộc dự án đường ĐT 607(đoạn từ nút ngã tư Điện Ngọc đến cổng khu Công nghiệp).

- Phối hợp cùng Điện lực Quảng Nam và các ban ngành liên quan tổ chức di dời đường dây điện để đảm bảo tiến độ thi công các dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường ĐT607 (Giai đoạn 3), đường ĐH8, khu dân cư Sơn Xuyên – TT Vĩnh Điện.

- Tập trung đẩy mạnh công tác khai thác quỹ đất tại các dự án như: Khu dân cư mới 2A - Điện Ngọc, Khu TĐC thôn 1 - Điện Dương, Lô E - Khu dân cư khối 7, Vĩnh Điện và vệt dân cư dọc tuyến đường ĐH 9; lập phương án khai thác khu đất Trường mẫu giáo Hoa Phượng (cũ), thị trấn Vĩnh Điện.

5/ Phòng Tài nguyên – Môi trường:

- Tổng kiểm tra, rà soát kỹ những tồn tại, vướng mắc về đất đai tại các xã vùng Đông, trước hết lập báo cáo những tồn tại về xác định nguồn gốc đất cho nhân dân tại thôn Giang Tắc – xã Điện Ngọc, đồng thời phải tiên lượng những khó khăn, vướng mắc sau khi xác định nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

- Phối hợp, tổ chức tập huấn Luật Đất đai 2013 theo hướng chọn lọc, triển khai một số nội dung mới, các vấn đề cơ bản, quan trọng của các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai đến các ngành và các địa phương.

- Tham mưu xây dựng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn huyện (theo Luật Đất đai 2013).

- Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm, nhất là kế hoạch sử dụng đất lúa trong năm 2015.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết đánh giá Đề án thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn huyện.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, mua bán, khoáng sản và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

- Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện quản lý, tham mưu UBND huyện xử lý theo thẩm quyền.

6/ Phòng Nông nghiệp –PTNT:

- Theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ và xử lý kịp thời những khó khăn trong sản xuất vụ Hè – Thu 2014, nhất là công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng tại thời điểm giao mùa.

- Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 02/2014 theo kế hoạch và thường xuyên tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm giết mổ, các vùng giáp ranh, các ổ dịch cũ, các chợ nơi buôn bán gia súc, gia cầm,…Theo dõi, kiểm tra chặt chẽ, ngăn ngừa không để dịch bệnh phát sinh gây hại trên đàn gia súc, gia cầm.

- Đôn đốc các xã xây dựng nông thôn mới rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và giải ngân nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh.  • Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai xây dựng công trình kiên cố hóa kênh mương đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiêp.

7/ Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- Phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu UBND huyện trình tỉnh bổ sung thêm nguồn kiến thiết thị chính đối với các tuyến đường tỉnh đã bàn giao như: Quốc lộ 1A, ĐT 603, 607.

- Tiếp tục phối hợp với Chi cục Thuế, các ngành, địa phương rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu thu ở các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn có khả năng tăng thu. Kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Tổ chức kiểm tra đột xuất về tình hình quản lý thu chi ngân sách của một số địa phương.

- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tích cực thực hiện thu phí bảo trì đường bộ theo Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

- Phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tích cực làm việc với tỉnh đề nghị tạm ứng ngân sách để bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng Khu dân cư Thôn 1- Điện Dương (hoặc lập phương án đề nghị tỉnh vay tạm ứng từ nguồn quỹ phát triển đất nếu không tạm ứng được nguồn ngân sách).

- Tham mưu UBND huyện hỗ trợ một phần chi phí thu gom, xử lý rác thải từ nguồn sự nghiệp môi trường của huyện cho một số địa phương thực hiện Đề án thu gom và xử lý rác thải rắn trên địa bàn toàn xã đạt hiệu quả; tạm thời dừng phân bổ tất cả các nguồn sự nghiệp thuộc huyện chưa phân bổ đến ngày 15/10/2014.

- Tổng hợp tham mưu UBND huyện tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán năm 2014; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách ngân sách nhà nước năm 2015 đảm bảo theo yêu cầu tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Tiếp tục theo dõi tình hình nộp tiền sử dụng đất của các dự án ven biển, tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ theo cơ chế tỉnh quy định để đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng các công trình, dự án.8/ Phòng Giáo dục – Đào tạo:

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tất cả các ngành học, bậc học năm học 2013-2014; sơ kết 04 năm thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

- Thực hiện rà soát, điều động, luân chuyển, tiếp nhận giáo viên đáp ứng yêu cầu về đội ngũ, trong đó khẩn trương bố trí công tác đối với 21 giáo viên miền núi đã tiếp nhận về huyện. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới 2014-2015. Giải quyết tốt việc chuyển đổi lương cho giáo viên mầm non theo quy định mới.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và chính trị hè cho đội ngũ giáo viên.

- Tập trung chỉ đạo các trường học xây dựng nâng cao chất lượng và tỷ lệ các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục các trình độ, xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn, giữ chuẩn và nâng chuẩn; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ đoàn công tác về kiểm tra, công nhận trường trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia, công nhận phổ cập Mẫu giáo 5 tuổi.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện theo Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

9/ Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:

- Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án giảm nghèo, 2 năm thực hiện Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm của huyện.

- Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 2 năm (2014-2015) theo Kế hoạch số 1254/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 10/4/2014.

- Đôn đốc các địa phương thực hiện tốt việc kê khai, lập hồ sơ giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các chế độ chính sách theo quy định tại Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13; Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT - BYT-BLĐTBXH; Thông tư số 28/2013/TTLT - BLĐ-TBXH – BQP; Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính Phủ.

- Tiếp tục phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể liên quan kiểm tra một số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện trong việc thực hiện chính sách pháp luật về chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, ATVSLĐ-PCCN của các doanh nghiệp đối với người lao động.

10/ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:

- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch, bệnh trên địa bàn huyện, triển khai công tác tiêm phòng, chủ động hướng dẫn cụ thể các biện pháp ngăn ngừa, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, khoanh vùng ổ dịch và xử lý triệt để không để dịch bệnh lây lan; đồng thời phối hợp với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh.11/ Trung tâm Dân số-KHHGĐ:

- Tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm mức sinh con 3+, đảm bảo đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ năm 2014.

- Tiếp tục triển khai chiến dịch truyền thông dân số đợt 2/2014 trên địa bàn huyện.

12/ Phòng Văn hóa–Thông tin:

- Tổ chức giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Điện Bàn lần thứ VII năm 2014; giải đua thuyền truyền thống chào mừng Ngày Quốc khánh (2.9).

- Hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới lập phương án tổ chức khai thác hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã; hướng dẫn lập các CLB văn hoá thể thao.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và chuyên môn cho chủ nhiệm, phó chủ nhiệm Trung tâm VHTT các xã NTM.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Phát triển Cụm CN-TM&DV và các địa phương có liên quan quản lý, khai thác tốt các bãi tắm, các điểm tham quan du lịch phục vụ du khách và nhân dân.13/ Trung tâm Văn hóa – Thể thao:

  • Theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh triển khai sưu tầm hiện vật “Mẹ VNAH và phụ nữ Điện Bàn qua hai cuộc kháng chiến” đợt 2.

- Tham mưu UBND huyện nội dung cam kết giữa huyện với Tổ chức Giáo dục Khoa học & Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tài trợ cho dự án phát triển du lịch cộng đồng, làng nghề tại Điện Bàn.

- Phối hợp tổ chức giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Điện Bàn lần thứ VII năm 2014; lễ tổng kết tham gia Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2013-2014.

- Tham mưu UBND huyện tổ chức lễ thượng cờ tại khu Quảng trường huyện nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tiếp tục thu thập thông tin về di tích sông Đào Vĩnh Điện, đình Túy La – Điện Hồng, Từ đường thôn ba – Điện Hồng để lập hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận di tích.

- Khẩn trương hoàn chỉnh tham mưu UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét thông qua nội dung tập gấp giới thiệu du lịch Điện Bàn.

14/ Đài Truyền thanh –Truyền hình:

- Tăng cường công tác thông tin, quảng bá các hoạt động của huyện trong quá trình xây dựng thị xã trên các trang thông tin đại chúng của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện, tuyên truyền kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng tháng tám (19/8) và Quốc khánh (2.9); tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến nhân dân.15/ Phòng Nội vụ:

- Chuẩn bị chu đáo nội dung kế hoạch tham mưu UBND huyện tổ chức đợt nghiên cứu học tập kinh nghiệm về tổ chức hoạt động bộ máy của thị xã và các phường nội thị tại thị xã An Nhơn – tỉnh Bình Định. Tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh Đề án xây dựng thị xã Điện Bàn và các phường nội thị trình Trung ương thẩm định, phê duyệt.

- Tiếp tục đôn đốc xã Điện Nam Trung thống nhất ranh giới giữa Điện Nam Trung và Điện Dương báo cáo UBND huyện để tiến hành cắm mốc trên thực địa; đồng thời tập trung rà soát ranh giới hành chính giữa các địa phương lân cận trong và ngoài huyện để làm việc với các ngành của tỉnh xác định, lập bản đồ địa chính giữa các địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị cải cách hành chính về quy trình một cửa, một cửa liên thông, quy trình ISO trong quý 3/2014.

- Tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo rà soát, cân đối nhu cầu biên chế để xét tuyển hợp đồng mới giáo viên, nhân viên bổ sung cho ngành giáo dục vào năm học 2014-2015.

- Tham mưu Phương án thành lập Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý đô thị theo ý kiến chỉ đạo của tỉnh.16/ Thanh tra huyện:

- Khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả công tác thanh tra việc sử dụng đất (đợt 1), tiếp tục lập kế hoạch triển khai công tác thanh tra việc sử dụng đất (đợt 2), chuẩn bị công tác thanh tra việc sử dụng đất (đợt 3) đối với các tổ chức trên địa bàn huyện.

- Tập trung theo dõi, xử lý, tham mưu UBND huyện xử lý, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài,...

- Tổng kết công tác thanh tra phòng chống bão lụt năm 2013, lập kế hoạch thanh tra công tác phòng chống bão lụt năm 2014.

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra về tình hình quản lý thu chi ngân sách đối với một số địa phương có dấu hiệu chi sai nguyên tắc vào năm 2015.

- Phối hợp với các ngành liên quan triển khai Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Tham mưu thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng kinh phí phân bổ cho Đề án thu gom và xử lý rác thải rắn tại các địa phương.

- Tiến hành thanh tra XDCB tại công trình trường Mẫu giáo Điện Trung; báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và xử lý nợ đọng tại UBND xã Điện Hồng.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có sai phạm thực hiện các Quyết định của UBND huyện về xử lý Kết luận thanh tra công tác đầu tư XDCB tại UBND xã Điện Nam Bắc, thu hồi các khoản sai phạm của Trung Tâm Phát triển quỹ đất năm 2013.

17/ Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị:

- Phối hợp với các địa phương và ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè đường bộ; xây dựng, cơi nới công trình, nhà ở trên đất do nhà nước quản lý; tự ý khai thác cát trong vùng dự án; xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng...đề nghị cấp thẩm quyền xử phạt hành chính theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại các công trình đang thi công trên địa bàn huyện.

18/ Công an huyện:

- Xây dựng phương án thành lập Đồn Công an tại 7 xã nội thị; trong đó lưu ý về quân số, lực lượng chủ chốt, địa điểm và dự toán kinh phí thành lập Đồn Công an,...

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tình trạng xe chở hàng quá tải, gây mất an toàn giao thông và làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông (có biện pháp xử lý xe quá tải qua cầu Vĩnh Điện); tích cực trao đổi, nghiên cứu các biện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác tuần tra đêm phòng, chống cướp, trộm cắp tài sản; chỉ đạo công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, truy quét các tụ điểm tiêm chích ma túy; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường, mua bán vận chuyển khoáng sản trái phép, các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ, các cơ sở kinh doanh khí đốt.

- Định kỳ tổ chức giao ban công tác giữa huyện với các xã, thị trấn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

19/ Cơ quan Quân sự:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác giao quân năm 2014, đảm bảo chỉ tiêu giao quân đạt 100%.

- Tham mưu tổ chức tốt công tác diễn tập tại xã Điện An và diễn tập điểm tại xã Điện Dương.

- Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập, thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011.

- Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, trực phòng không từ huyện đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn của huyện.

20/ Phòng Tư pháp:

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện nguồn kinh phí và kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền Luật Đấu thầu, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

- Tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp – công tác văn bản tại các địa phương.

- Tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai Hiến pháp năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi; Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật xử lý vi phạm hành chính đến nhân dân ở các xã, thị trấn.21/ Văn phòng HĐND&UBND huyện:

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện, những chương trình công tác lớn của ngành, các nhiệm vụ đã được giao; kịp thời báo cáo kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng tại các kỳ họp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa X.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác thống kê, theo dõi kết quả giải quyết nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND thường kỳ tháng 7 năm 2014, nhiệm vụ công tác chủ yếu tháng 8 năm 2014, yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện./.
* Nơi nhận:

- TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Các cơ quan, ban ngành;

- UBND 20 xã, thị trấn.

- C-PVP,CV(Vân);

- Lưu VT.
TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Đạt: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương