Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 6.32 Mb.
trang5/38
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

 

147

 

 

 

29

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn

ĐQ

2008-2009
 

186

186

186

 

186

 

 

 

30

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước An - NT

NT

2008-2009
 

242

242

72

 

72

 

 

 

31

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phước Khánh - NT

NT

2008-2009
 

240

240

70

 

70

 

 

 

32

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Vĩnh Thanh - NT

NT

2008-2009
 

247

247

71

 

71

 

 

 

33

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Hữu

NT

2008-2009
 

203

203

116

 

116

 

 

 

34

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Đông

NT

2008-2009
 

180

180

103

 

103

 

 

 

35

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thạnh

NT

2008-2009
 

157

157

47

 

47

 

 

 

36

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lâm

TP

2007-2009
 

250

250

10

 

10

 

 

 

37

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Xuân

TP

2007-2009
 

242

242

50

 

50

 

 

 

38

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trà Cổ

TP

2007-2009
 

50

50

42

 

42

 

 

 

39

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đắk Lua

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

40

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Nam Cát Tiên

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

41

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Núi Tượng

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

42

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú An

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

43

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Bình

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

44

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Điền

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

45

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lộc

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

46

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Lập

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

47

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Thịnh

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

48

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tà Lài

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

49

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Sơn - TP

TP

2008-2009
 

50

500

50

 

50

 

 

 

50

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Phú Trung - TP

TP

2008-2009
 

97

97

47

 

47

 

 

 

51

QH chi tiết 1/2000 khu trung tâm TT Tân Phú - TP

TP

2008-2009
 

50

50

50

 

50

 

 

 

52

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Lộ 25

TN

2008-2009
 

290

303

90

 

90

 

 

 

53

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đồi 61

TB

2007-2009
 

227

227

77

 

77

 

 

 

54

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hưng Thịnh

TB

2007-2009
 

256

256

75

 

75

 

 

 

55

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Quảng Tiến

TB

2007-2009
 

0

0

0

 

0

 

 

 

56

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Thao

TB

2007-2009
 

233

233

68

 

68

 

 

 

57

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Tây Hòa

TB

2006-2009
 

236

236

80

 

80

 

 

 

58

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã An Viễn

TB

2008-2009
 

138

138

70

 

70

 

 

 

59

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bàu Hàm

TB

2008-2009
 

330

330

203

 

203

 

 

 

60

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Cây Gáo

TB

2008-2009
 

224

224

105

 

105

 

 

 

61

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Giang Điền

TB

2008-2009
 

114

114

13

 

13

 

 

 

62

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Sông Trầu

TB

2008-2009
 

325

325

26

 

26

 

 

 

63

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Thanh Bình

TB

2008-2009
 

273

273

133

 

133

 

 

 

64

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Trung Hòa

TB

2008-2009
 

239

239

71

 

71

 

 

 

65

QH chi tiết xây dựng khu tái định cư QL 1A đoạn tránh TP. Biên Hòa tại xã Bình Minh, huyện TB

TB

2008-2009
 

684

684

508

 

508

 

 

 

66

QH cụm CN Sông Thao

TB

2008-2009
 

308

308

15

 

15

 

 

 

67

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Hố Nai 3

TB

2008-2009
 

273

273

105

 

105

 

 

 

68

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Bắc Sơn

TB

2008-2009
 

275

275

107

 

107

 

 

 

69

QH mạng lưới điểm dân cư nông thôn xã Đông Hòa

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương