Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúctải về 6.32 Mb.
trang1/38
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu số 16/CKTC-NSĐP


QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

THEO TỪNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồngSTT

Tên dự án

ĐĐ

XD


Thời điểm KC-HT

Năng lực

thiết kế


Tổng

dự toán được duyệtGiá trị KLHT từ KC đến nay

Đã thanh toán từ KC đến nay

Quyết toán năm 2009

Tổng số

Trong đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang

Chia theo nguồn vốn

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Trong đó H.

động theo K3,

Đ8, Luật NSNN

(1)


Trong đó H.

động theo K3,

Đ8, Luật NSNN

(1)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Tổng số (I + II + III + IV + V + VI + VII +VIII + IX + X + XI + XII + XIII)

 

 

 

 

3.548.530

4.019.847

1.468.439

0

1.468.439

0

0

0

I

NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

 

 

 

 

1.221.555

1.485.616

550.967

0

550.967

0

0

0

1

Thực hiện dự án

 

 

 

 

1.069.769

1.270.470

506.750

0

506.750

0

0

0

A

Giao thông
 

 

 

307.437

462.626

141.287

0

141.287

0

0

0

a

Công trình chuyển tiếp
 

 

 

307.437

462.626

141.287

0

141.287

0

0

0

1

NC đường từ ngã 3 đường tránh Bà Hào đến đường vào Khu ủy MĐ

VC

2008-2009

1.050m

 

3.129

3.129

2.925

 

2.925

 

 

 

2

Đường vào khu xử lý chất thải rắn (từ QL1 vào)

TB

2006-2009

10,5 km

 

19.666

19.723

193

 

193

 

 

 

3

XD cầu 1, 2, 3 trên tuyến Suối Tre - Bình Lộc

LK-
TN

2008-2009

43m

 

7.389

7.552

4.911

 

4.911

 

 

 

4

Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến Cầu Đại Phước)

NT

2008-2010

29,247 km

 

8.643

76.526

4.941

 

4.941

 

 

 

5

Đường 322 đoạn tránh qua khu Trung tâm Sinh thái Văn hóa lịch sử Chiến khu Đ - huyện Vĩnh Cửu

VC

2008-2009

869,95m

 

1.795

2.470

1.608

 

1.608

 

 

 

6

Xây dựng mới Cầu Bản tại Km 15+501 trên ĐT 767 - VC

VC

2008-2009

12,5m

 

1.371

1.505

109

 

109

 

 

 

7

Xây dựng mới Cầu Đá Bàn tại

Km 12+317 trên ĐT 767 - VCVC

2008-2009

24,5m

 

3.029

3.029

1.971

 

1.971

 

 

 

8

Cầu Bản tại Km 6+416 trên ĐT 767

VC

2008-2009

12,5m

 

692

855

579

 

579

 

 

 

9

Đường 319B qua KCN Nhơn Trạch (ngân sách cấp 70%, 30% vốn đóng góp của doanh nghiệp)

NT

2008-2009

7.175m

 

26.953

53.989

9.925

 

9.925

 

 

 

10

Đường Hương lộ 10 đoạn qua Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ

CM

2008-2010

19,577 km

 

34.003

36.643

24.527

 

24.527

 

 

 

11

Xây dựng cầu Suối Hai xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ

CM

2008-2009

12,5m

 

1.814

1.842

1.339

 

1.339

 

 

 

12

XD đường và cầu Suối Đục xã Sông Nhạn

CM

2008-2009

655,5m

 

646

1.229

432

 

432

 

 

 

13

Đường chốt Mỹ xã Bảo Bình đi ấp 6, xã Xuân Tây

CM

2008-2009
 

10.529

10.529

3.166

 

3.166

 

 

 

14

Đường Tân Mỹ xã Xuân Bảo đi Nhân Nghĩa

CM

2008-2009
 

4.941

5.391

1.699

 

1.699

 

 

 

15

Đường thị tứ Túc Trưng

ĐQ

2008-009

8 km

 

37.872

38.075

11.179

 

11.179

 

 

 

16

Dự án đường trong khu dân cư thị trấn Định Quán - hạng mục đường số 4, 12

ĐQ

2008-2009

10,5 km

 

0

0

0

 

0

 

 

 

17

Nâng cấp đường xã Phước Tân, huyện Long Thành

LT

2008-2009

2.462m

 

6.370

6.370

2.170

 

2.170

 

 

 

18

Nâng cấp đường Be 129 đi ấp Giang Điền, xã Phú Thanh

TP

2008-2009

2.120m

 

2.948

2.948

1.838

 

1.838

 

 

 

19

Nâng cấp đường từ bến phà đi qua UBND xã Đắc Lua

TP

2008-2009

1,1 km

 

2.643

2.643

1.483

 

1.483

 

 

 

20

Đường từ Trung tâm Dạy nghề đi Trường Mầm non Minh Khai

TP

2008-2009

840m

 

425

9.130

17

 

17

 

 

 

21

Đường vào khu công nghiệp huyện Tân Phú

TP

2008-2010

992m

 

424

8.970

54

 

54

 

 

 

22

Xây dựng đường D3, D4, D6 kéo dài ra QL 1A khu Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất

TN

2008-2009

1.733m

 

18.430

18.430

8.950

 

8.950

 

 

 

23

Các tuyến đường phía Bắc TT Trảng Bom

TB

2007-2009

3.936m

 

18.892

20.030

12.647

 

12.647

 

 

 

24

Đường An Dương Vương - TT Trảng Bom

TB

2008-2009

1.692m

 

6.573

9.276

4.088

 

4.088

 

 

 

25

Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 26 - BH

BH

2006-2009

2.089m

 

41.491

43.748

13.278

 

13.278

 

 

 

26

Sửa chữa đường từ ga Hố Nai đến đường vào kho K860 thành phố Biên Hòa (phần NS tỉnh 60%)

BH

2008-2009

3.500m

 

6.018

6.018

1.400

 

1.400

 

 

 

27

Đường Xuân Tân đi Xuân Định, thị xã Long Khánh

LK

2008-2009

1.898m

 

13.140

14.219

5.836

 

5.836

 

 

 

28

Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định (gồm cả chi phí GPMB đoạn đầu tuyến)

LK

2008-2009

2,1 km

 

3.574

29.899

1.518

 

1.518

 

 

 

29

Đường Xuân Lập - Bàu Sao

LK

2008-2009

7.951m

 

24.037

28.459

18.500

 

18.500

 

 

 

B

Thủy lợi - nông nghiệp


: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương