Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.22 Mb.
trang8/94
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.22 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   94

VI

LOẠI XE DO ITALIA SẢN XUẤT
1

Loại 50cc
 

Sx 1988 về trước

5.000

 

Sx 1989 - 1991

7.000

 

Sx 1992 - 1993

9.000

 

Sx 1994 - 1995

10.000

 

Sx 1996 - 1998

12.000

 

Sx 1999 - 2001

14.000

 

Sx 2002 - 2004

16.000

 

Sx 2005 về sau

18.000

2

VELOFAX - PIAGIO 50
 

Sx 1994 - 1995

14.000

 

Sx 1996 - 1998

15.000

 

Sx 1999 - 2001

16.000

 

Sx 2002 - 2004

18.000

 

Sx 2005 về sau

20.000

3

Các loại xe ga 50
 

Sx 1988 về trước

3.000

 

Sx 1989 - 1991

5.000

 

Sx 1992 - 1993

6.000

 

Sx 1994 - 1995

8.000

 

Sx 1996 - 1998

12.000

 

Sx 1999 - 2001

14.000

 

Sx 2002 - 2004

16.000

 

Sx 2005 về sau

18.000

 

Loại xe trên 50 cc
1

Vespa PIAGIO 125
 

Sx 1988 về trước

6.000

 

Sx 1989 - 1991

10.000

 

Sx 1992 - 1993

13.000

 

Sx 1994 - 1995

20.000

 

Sx 1996 - 1998

24.000

 

Sx 1999 - 2001

26.000

 

Sx 2002 - 2004

28.000

 

Sx 2005 về sau

30.000

2

TYPHOON PIAGIO 125
 

Sx 1994 - 1995

25.000

 

Sx 1996 - 1998

26.000

 

Sx 1999 - 2001

28.000

 

Sx 2002 - 2004

30.000

 

Sx 2005 về sau

32.000

3

Vespa PIAGIO 150
 

Vespa standa super

3.000

 

Vespa Sprin

4.000

 

Sx 1983 - 1984

5.000

 

Sx 1985 - 1986

6.000

 

Sx 1987 - 1988

8.000

 

Sx 1989 - 1991

11.000

 

Sx 1992 - 1993

14.000

 

Sx 1994 - 1995

18.000

 

Sx 1996 - 1998

24.000

 

Sx 1999 - 2001

30.000

 

Sx 2002 - 2004

36.000

 

Sx 2005 về sau

40.000

4

Vespa PIAGIO 150
 

Sx trước 1988

11.000

 

Sx 1989 - 1991

14.000

 

Sx 1992 - 1993

25.000

 

Sx 1994 - 1995

30.000

 

Sx 1996 - 1998

33.000

 

Sx 1999 - 2001

35.000

 

Sx 2002 - 2004

38.000

 

Sx 2005 về sau

40.000

VII

XE DO CH PHÁP SẢN XUẤT
1

Peugeot 101
 

Sx trước 1988

500

 

Sx sau 1988

1.000

2

Peugeot 102
 

Sx trước 1988

500

 

Sx sau 1988

1.000

3

Peugeot 102 City
 

Sx trước 1988

1.000

 

Sx sau 1988

2.000

4

Peugeot 102 Tweti
 

Sx trước 1988

1.000

 

Sx sau 1988

2.000

5

Peugeot 103
 

Sx trước 1988

1.000

 

Sx sau 1988

1.500

 

Sx 1992 - 1993

2.000

 

Sx 1994 - 1995

2.500

 

Sx 1996 - 1998

3.000

 

Sx 1999 về sau

4.000

6

Peugeot 104, 105
 

Sx trước 1988

500

 

Sx sau 1988

1.000

7

Peugeot kiểu mới
 

Sx 1994 - 1995

4.000

 

Sx 1996 - 1998

5.000

 

Sx 1999 về sau

6.000

8

Mobiletle AV92, AV95, AV88
 

Sx trước 1988

500

 

Sx sau 1988

1.000

VIII

XE DO CHLB ĐỨC SẢN XUẤT
1

ETZ, MZ 150 không phanh đầu
 

Sx trước 1988

1.000

 

Sx sau 1988

1.500

2

ETZ, MZ 150 có phanh đầu
 

Sx trước 1988

1.500

 

Sx sau 1988

2.000

IX

XE DO SÉC & SLOVAKIA SẢN XUẤT
1

Xe ga Babetta, Java
 

Sx trước 1988

500

 

Sx sau 1988

1.000

2

CEZET 125
 

Sx trước 1988

1.000

 

Sx sau 1988

2.000

X

XE DO CÁC NƯỚC SNG SẢN XUẤT
1

Minck 125
 

Sx trước 1988

1.000

 

Sx sau 1988

2.000

2

BOXOH 175
 

Sx trước 1988

1.000

 

Sx sau 1988

2.000

3

Các loại xe ga
 

Sx trước 1988

500

 

Sx sau 1988

1.000

XI

XE DO HÀN QUỐC SẢN XUẤT
1

HYOSUNG 125, DEALIM 125
 

Sx 1994 - 1995

16.000

 

Sx 1996 - 1998

18.000

 

Sx 1999 - 2001

20.000

 

Sx 2002 - 2004

22.000

 

Sx 2005 về sau

24.000

2

DEALIM 100 , SANYANG
 

Sx 1994 - 1995

15.000

 

Sx 1996 - 1998

16.000

 

Sx 1999 - 2001

17.000

 

Sx 2002 - 2004

18.000

 

Sx 2005 về sau

19.000

3

HONDA C100 CÁC HIỆU KHÁC(TRỪ HONDA
 

CITY100 DO NAM TRIỀU TIÊN SẢN XUẤT)
 

Sx 1978 - 1980

4.000

 

Sx 1981 - 1983

5.000

 

Sx 1984 - 1985

6.000

 

Sx 1986 - 1988

7.000

 

Sx 1989 - 1990

8.000

 

Sx 1991 - 1992

9.000

 

Sx 1993 - 1998

10.000

 

Sx 1999 - 2001

12.000

 

Sx 2002 - 2004

14.000

 

Sx 2005 về sau

16.000

4

DEALIM 50 GA
 

Sx 1996 - 1998

6.000

 

Sx 1999 về sau

8.0001   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   94


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương