Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.76 Mb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

18. Địa bàn xã Phan Thanh đan xen với xã Hồng Thái rất rộng nhưng quy định chỉ bố trí 01 Phó chủ tịch UBND xã là chưa hợp lý, khó khăn trong điều hành, quản lý Nhà nước. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí 02 Phó chủ tịch UBND xã (cử tri xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình)

- Số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính, được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ, theo đó xã loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND, xã loại II, loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND. Đối chiếu quy định nêu trên, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình là xã loại II nên được bố trí 01 Phó Chủ tịch UBND. Việc bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND tại xã Phan Thanh là đúng theo quy định hiện hành.

- Ngày 07/6/2016, để thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ, UBND tỉnh đã có Công văn số 1935/UBND-SNV đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Bình Thuận bố trí tăng thêm số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình.

- Ngày 14/6/2016, Bộ Nội vụ có Công văn số 2626/BNV-CQĐP không đồng ý bố trí tăng thêm Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và đề nghị tỉnh Bình Thuận bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.19. Đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương nâng mức lương của cán bộ không chuyên trách cấp xã để đảm bảo đời sống cho các đối tượng này yên tâm công tác. Vì thời gian làm việc và công việc của cán bộ không chuyên trách so với cán bộ chuyên trách là như nhau, nhưng tiền lương của cán bộ không chuyên trách quá thấp (cử tri huyện Tuy phong, Hàm Thuận Bắc, phường Đức Long, Phan Thiết).

Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ thì những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở. Tại tỉnh ta, từ khi triển khai các Nghị định trên của Chính phủ cho đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương ngoài mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,0 so với mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tùy theo chức danh đảm nhiệm còn được hưởng chế độ trợ cấp bổ sung theo tương ứng với các hệ số 0,53; 0,18; 0,09 so với mức lương cơ sở. Như vậy mức phụ cấp và trợ cấp bổ sung hàng tháng của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại tỉnh Bình Thuận đang hưởng đã cao hơn so với quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế, khả năng ngân sách của địa phương. Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu phố theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI. Trong thời gian chờ Chính phủ có văn bản triển khai Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương 7, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã như hiện nay.20. Đề nghị quan tâm tu sửa và nâng cấp cột mốc địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai (Cử tri thị xã La Gi)

Từ năm 2006, UBND tỉnh Bình Thuận và UBND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất tiến hành cắm bổ sung 22 mốc địa giới hành chính (trong đó, cắm 21 mốc cấp tỉnh; 01 mốc cấp huyện) theo dọc tuyến địa giới hành chính giữa hai tỉnh, tại khu vực giáp ranh giữa các huyện: Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; đồng thời thống nhất quản lý, sử dụng đất dựa trên cơ sở ranh giới hành chính đã được xác định. Đến nay không xảy ra tranh chấp về địa giới hành chính giữa hai tỉnh.

Hiện nay, thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513); UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Dự án, trong đó có phần công việc rà soát, cắm mốc bổ sung, điều chỉnh, khôi phục các mốc địa giới hành chính bị mất; sửa chữa các mốc địa giới hành chính bị hư hỏng.

Do đó, việc tu sửa và nâng cấp cột mốc địa giới hành chính giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai sẽ được thực hiện khi triển khai Dự án 513 của tỉnh trong thời gian tới.21. Hiện nay UBND tỉnh có chủ trương việc công chứng các thủ tục ở các lĩnh vực như: chứng thực hợp đồng, hợp đồng vay vốn, hợp đồng tặng cho, thừa kế…. đều qua Văn phòng công chứng tư. Nhưng Văn phòng công chứng tư hướng dẫn về thủ tục không rõ ràng nên bà con đi lại nhiều lần gây phiền hà, đồng thời Văn Phòng công chứng tư cách xa địa bàn xã không thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu đăng ký các thủ tục nêu trên. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí lại cho xã tiếp nhận công chứng thuận lợi hơn cho nhân dân (cử tri xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc; xã Chí Công, Phong Phú, huyện Tuy Phong).

Ngày 16/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch (Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/4/2015). Theo đó, UBND cấp xã được thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Quyết định chuyển giao thẩm quyền của UBND tỉnh đã được ban hành trước thời điểm Nghị định số 23/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Do đó, UBND cấp xã thuộc UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND huyện Tuy Phong không được thực hiện việc chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Các nhiệm vụ khác, UBND cấp xã được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.

Ngày 29/6/2015, Bộ Tư pháp ban hành văn bản số 2271/BTP-BTTP triển khai thực hiện Công văn số 3050/VPCP-KTN ngày 04/5/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Triển khai thực hiện Công văn số 2271/BTP-BTTP, ngày 07/8/2015 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2662/UBND-NCPC chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện như sau:

“Đối với các địa bàn đã thực hiện việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, văn bản từ UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng tại các huyện, thị xã, thành phố theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà UBND cấp tỉnh đã có quyết định chuyển giao (gồm: thành phố Phan Thiết, huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Tuy Phong), việc chuyển giao đã ổn định, tổ chức hành nghề công chứng hoạt động đáp ứng được nhu cầu thì giữ nguyên để tránh gây xáo trộn, khó khăn cho người dân”.

Theo đó, việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Tuy Phong do các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện.22. Đề nghị tỉnh trả lời đơn tố cáo của bà Nguyễn Ngọc Cẩn khu phố 3 phường Phú Trinh về việc đền bù giải tỏa và tái định cư (cử tri phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết).

a) Về hồ sơ thu hồi đất, bồi thường:

Ngày 21/2/2003, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 413/QĐ-CTUBBT về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bình Thuận (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận) để xây dựng Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh (giai đoạn 2) tại phường Phú Tài và phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.

Căn cứ vào danh sách các hộ dân kèm theo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh thì hộ ông Nguyễn Ngọc Cẩn có nhà đất bị thu hồi tại thửa 179 diện tích 773,40m2 (trong đó, đất ở diện tích 150m2 và đất nông nghiệp trong đô thị diện tích 623,40m2 và nhà cửa vật kiến trúc và cây cối hoa màu), trên thửa đất của ông Nguyễn Ngọc Cẩn có 03 người con xây nhà gồm: Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Ngọc Tú và Nguyễn Ngọc Cảnh, hồ sơ đã được Sở Tài chính thẩm định kết quả đền bù.

Ngày 29/7/2005 và ngày 16/6/2008, hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Cẩn, bà Huỳnh Thị Ánh đã nhận tiền bồi thường với tổng số tiền: 150.357.380 đồng = 134.554.180 đồng + 15.803.200 đồng (Một trăm năm mươi triệu, ba trăm năm mươi bảy ngàn, ba trăm tám mươi đồng).

Ngày 31/12/2014, UBND thành phố Phan Thiết ban hành Quyết định số 4165/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái dịnh cư, trong đó có hộ ông Nguyễn Ngọc Cẩn – bà Huỳnh Thị Ánh.

Ngày 10/02/2015, UBND thành phố Phan Thiết có Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 4165/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố Phan Thiết.

b) Về giải quyết đất tái định cư:

Căn cứ vào chính sách đền bù tại thời điểm thu hồi đất thì hộ ông Nguyễn Ngọc Cẩn có nhà ở, đất ở hợp pháp nên được đổi ngang 01 lô đất tái định cư tại Khu dân cư Phú Tài - Phú Trinh, ngoài ra 03 người con của ông là Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Cảnh, Nguyễn Ngọc Thạch do xây dựng nhà trên đất của ông nên cũng được UBND tỉnh giải quyết tại Công văn số 4323/UBND-ĐTQH ngày 27/8/2010 và Công văn số 593/UBND-ĐTQH ngày 23/02/2012, “Đồng ý bán cho mỗi người 01 lô đất ở với giá giao quyền sử dụng đất tại thời điểm giao đất cộng 20%”, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã tiến hành giao đất cho Nguyễn Thị Ngọc Tú lô đất vị trí H.30, Nguyễn Ngọc Cảnh lô đất vị trí H.32 và Nguyễn Ngọc Thạch lô đất vị trí J.10 tại Khu dân cư Phú Tài – Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.

Ngày 07/02/2013, UBND tỉnh có Thông báo số 31/TB-UBND về việc thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thành Tâm tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp tỉnh vào ngày 29/01/2013. Tại cuộc họp, “Hội đồng thống nhất vận dụng diện hộ ghép giao thêm 01 lô đất cho bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm con ông Cẩn (nay có nhu cầu tách hộ) có thu tiền theo giá quy định của Nhà nước cộng 20% giá nói trên tại thời điểm giao đất”.

Như vậy, qua quá trình thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Ngọc Cẩn tại thửa 179 diện tích 773,40m2 (trong đó, đất ở diện tích 150m2 và đất nông nghiệp trong đô thị diện tích 623,40m2 và nhà cửa vật kiến trúc và cây cối hoa màu), đã giải quyết 05 lô đất ở, gồm (01 lô đất tái định cư và 04 lô đất cho các con ông Cẩn theo diện hộ ghép và bức xúc chỗ ở). Việc giải quyết đất ở cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Cẩn là hợp tình, hợp lý và đúng các chủ trương chính sách của UBND tỉnh.c) Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Ngày 27/11/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3527/STNMT-TTr về việc báo cáo giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Cẩn, khu phố 3, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết.

Ngày 07/02/2013, UBND tỉnh có Thông báo số 31/TB-UBND về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thành Tâm tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp tỉnh vào ngày 29/01/2013.

Đến ngày 13/3/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có Công văn số 476/PTQĐ-QLQĐ về việc thực hiện Thông báo số 31/TB-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh. Ngày 12/3/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết, UBND phường Phú Trinh, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Bình Thuận làm việc với hộ ông Nguyễn Ngọc Cẩn – bà Huỳnh Thị Ánh, qua buổi làm việc bà Ánh (vợ ông Cẩn) không thống nhất theo nội dung giải quyết của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Thành Tâm tại Thông báo số 31/TB-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh. Bà Ánh yêu cầu được đổi ngang 04 lô đất tái định cư.

Ngày 09/9/2013, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có Công văn số 2226/PTQĐ-QLQĐ về việc báo cáo công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Cẩn thuộc dự án Khu dân cư Phú Tài – Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. “Tại công văn trên Trung tâm Phát triển quỹ đất kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Phan Thiết, UBND phường Phú Trinh tổ chức vận động thuyết phục hộ ông Cẩn chấp hành chính sách của tỉnh, nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, sau khi vận động hộ ông Cẩn vẫn không chấp hành đề nghị UBND thành phố Phan Thiết ban hành quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất với gia đình ông Cẩn để giải phóng mặt bằng, thi công công trình”.

Hiện nay, hộ ông Nguyễn Ngọc Cẩn – bà Huỳnh Thị Ánh vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, hộ ông Cẩn yêu cầu giải quyết 04 lô đất đổi ngang theo diện tái định cư.

Qua toàn bộ vụ việc, cho thấy gia đình ông Cẩn bị thu hồi 773,40m2 và chỉ có 150m2 đất thổ cư nhưng đã được UBND tỉnh giải quyết lại 05 lô đất với diện tích 425 m2, (trong đó có 01 lô đất theo diện đổi ngang cho vợ chồng Ông là hộ có nhà ở, đất ở hợp pháp; 03 lô cho 03 người con xây dựng nhà trên đất của Ông Cẩn có gia đình + hộ khẩu riêng và 01 lô cho người con ở chung hộ khẩu với gia đình ông theo diện hộ ghép) là hợp tình hợp lý theo chủ trương chính sách chung tỉnh.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Cẩn, bà Huỳnh Thị Ánh đề nghị giải quyết 04 lô đất theo diện đổi ngang là không có cơ sở giải quyết và không phù hợp với chủ trương chính sách giải quyết của UBND tỉnh.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thành phố Phan Thiết, UBND phường Phú Trinh tổ chức vận động thuyết phục hộ ông Cẩn chấp hành chính sách của tỉnh, nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

23. Khu phố 7, phường Đức Thắng được cấp 01 lô đất trong khu vực Cảng Phan Thiết để xây dựng hội trường khu phố; tuy nhiên vào thời điểm đo đạc để bắt đầu xây dựng thì có sự tranh chấp của ông Phan Công Thái và đã khởi kiện đang được Tòa án tỉnh thụ lý. Vì vậy đề nghị tỉnh xem xét giải quyết sớm vụ việc trên để việc triển khai xây dựng hội trường khu phố sớm được thực hiện (cử tri phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết).

Ngày 03/4/2014, UBND tỉnh có Công văn số 1121/UBND-ĐTQH thống nhất vị trí xây dựng Hội trường khu phố 7, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết tại phần diện tích đất trống do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết đang quản lý. Theo đó, UBND tỉnh đá có Quyết định thu hồi 120m2 đất do Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết đang quản lý và giao UBND thành phố Phan Thiết quản lý triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng Hội trường Khu phố 7, phường Đức Thắng.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về vị trí xây dựng Hội trường khu phố 7, UBND phường Đức Thắng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh tiến hành đo đạc lại vị trí phần đất để lập thủ tục giao đất thì ông Phan Công Thái ngăn cản và có đơn gửi UBND tỉnh khiếu nại Công văn số 1121/UBND-ĐTQH ngày 03/04/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về thu hồi và giao 120 m2 đất để xây dựng Hội trường Khu phố 7, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Ông Thái yêu cầu UBND tỉnh khi thu hồi 120m2 đất nằm trong khuôn viên của phân xưởng nước đá để xây dựng Hội trường Khu phố 7, phường Đức Thắng thì tính toán hoàn trả cho ông theo tỉ lệ giá trị góp vốn (68%) xây dựng phân xưởng nước đá.

Việc khiếu nại của ông Phan Công Thái đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần đầu tại Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 với nội dung: “Không chấp thuận nội dung đơn của ông Phan Công Thái khiếu nại Công văn số 1121/UBND-ĐTQH ngày 03/04/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về thu hồi và giao 120m2 đất để xây dựng Hội trường Khu phố 7, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết và nội dung yêu cầu đền bù theo phần vốn liên kết để xây dựng phân xưởng nước đá trước đây thuộc Xí nghiệp Quốc doanh đánh cá Thuận Hải (cũ)”.

Không đồng ý Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Công Thái đã khởi kiện hành chính đến ra Tòa án nhân dân tỉnh và hiện nay vụ việc đang được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

24. Việc cấp đổi lại giấy phép lái xe, đề nghị UBND chỉ đạo ngành chức năng giao lại cho cấp huyện thực hiện, vì hiện nay quy định phải đổi tại Sở GTVT, việc này gây khó khăn cho người dân (cử tri huyện Hàm Tân).

Theo quy định về cấp đổi Giấy phép lái xe thì hiện nay không có quy định về phân cấp cho địa phương thực hiện. Do đó, việc cấp đổi Giấy phép lái xe được thực hiện tại Sở Giao thông vận tải và Sở cũng đã tổ phối hợp các huyện tổ chức cấp đổi Giấy phép lái xe ở vùng sâu, xa, huyện Phú Quý. Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân trong việc cấp đổi Giấy phép lái xe trong thời gian đến, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp với Bưu điện tỉnh thông qua các Bưu điện trực thuộc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp nhận hồ sơ, thu nhận dữ liệu trực tiếp vào phần mềm hệ thống quản lý giấy phép lái xe và truyền dữ liệu về Sở Giao thông vận tải để in Giấy phép lái xe, trả kết quả về tận nơi.25. Đề nghị ngành giao thông tỉnh kiểm tra và phân cấp quản lý đối với tuyến đường giao thông từ ngã ba Phú Bình đến Hàm Liêm, đã cắm biển báo là 8 tấn nhưng xe ben chở đất đá với trọng tải lớn vẫn hoạt động, gây khó khăn cho việc lưu thông và dễ xảy ra tai nạn giao thông (cử tri xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết).

Đây là tuyến đường được phân cấp cho UBND huyện Hàm Thuận Bắc quản lý, bảo dưỡng và tuần tra, kiểm soát. Trong thời gian đến, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý xe quá tải hoạt động trên tuyến đường này.26. Cử tri thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, đề nghị các ngành chức năng của tỉnh khảo sát lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã ba Phú Long - Phú Hài và ngã tư (Bà Năm Công) quốc lộ 1A thuộc thị trấn Phú Long. Nơi đây mật độ phương tiện giao thông nhiều, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

UBND tỉnh đã có chủ trương thống nhất để Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Cục Quản lý đường bộ IV khảo sát các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông từ ngã tư Hàm Thắng đến Phú Long. Qua đó, trong trong tháng 4 năm 2016, đã đầu tư lắp đặt chốt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Quốc lộ 1A và tuyến đường Lại An – Cây Trôm (ngã tư Hàm Thắng) nhằm tổ chức lại giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại ngã tư này.

Riêng tại ngã ba Quốc lộ 1A và đường Phú Long – Phú Hài; ngã tư (Bà năm công) – QL1A (thị trấn Phú Long): Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp với đơn vị quản lý Quốc lộ 1A tiếp tục khảo sát, theo dõi tình hình trật tự giao thông tại các vị trí trên, khi thật sự cần thiết sẽ xin chủ trương UBND tỉnh xem xét đầu tư.

27. Tuyến đường ĐT719 (tuyến đường Quốc phòng ven biển) từ xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết Phan Thiết đi đến xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tại đoạn đường thuộc địa bàn xã Tiến Thành (dốc CamPuChia) và khu vực Km 30 thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam (tuyến Quốc lộ 1A) các đoạn đường này nhỏ hẹp, có đoạn cua gấp, trong khi đó các phương tiện lưu thông qua lại nhiều nên thường dễ xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri kiến nghị tỉnh có dự án, kế hoạch nâng cấp mở rộng và cho lắp hệ thống đèn chiếu sáng công cộng vào ban đêm đối với đoạn dốc CampuChia và lắp hệ thống đèn tín hiệu giảm tốc độ tại khu vực ngã ba Km 30. Đồng thời chỉ đạo rà soát cho đặt lại các biển báo giao thông trên tuyến DT 712 từ xã Tân Thuận đi xã Tân Hải cho phù hợp để đảm bảo ATGT, vì hiện nay có những biển báo được đặt ở những vị trí không phù hợp.

- Lắp đèn chiếu sáng tại dốc Camphuchia (ĐT 719): Năm 2014, Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức xử lý đảm bảo an toàn tại dốc Camphuchia, trong đó, sửa chữa đèn cảnh báo giao thông, lắp biển hạn chế tốc độ 50km/h, biển tuyên truyền, cảnh báo đường cong cua nguy hiểm, làm gờ giảm tốc tại 2 đầu dốc; xây tường hộ lan ở lưng đường cong ,.. đến nay, tình hình an toàn giao thông tại khu vực tương đối ổn định. Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trật tự giao thông tại các vị trí trên, khi thật sự cần thiết sẽ xin chủ trương UBND tỉnh xem xét đầu tư.

- Lắp đèn tín hiệu giảm tốc độ tại ngã ba 30 (Hàm Thuận Nam), QL1A: Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Chi cục QLĐB IV.1 khảo sát hiện trường. Tại các vị trí đề nghị lắp đèn cảnh báo giao thông (đèn chớp vàng) nằm trong khu vực đông dân cư đã được lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường bộ và hạn chế tốc độ qua các khu vực này; ban đêm có hệ thống đèn chiếu sáng. Vì vậy, việc đầu tư đèn chớp vàng tại các vị trí đề nghị sẽ không hiệu quả.

- Đặt lại các biển báo giao thông trên tuyến ĐT712 từ xã Tân Thuận đi xã Tân Hải cho phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông: Sở Giao thông vận tải đang phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tiến hành khảo sát, rà soát để điều chỉnh cho hợp lý.28. Tuyến QL 1A đoạn ngã hai thuộc địa bàn xã Hàm Mỹ giao nhau với tỉnh lộ 707 khi có mưa nước không thoát được ứ đọng chiếm 1/2 làn đường gây trở ngại cho các phương tiện tham gia giao thông, đồng thời đoạn này là điểm giao nhau với tỉnh lộ, khu vực dân cư (Chợ Hàm Mỹ), lưu lượng tham gia giao thông nhiều, đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát lắp đặt biển báo “cấm dừng đỗ xe” và “Đèn tín hiệu giao thông” nhằm đảm bảo ATGT.

- Về tình trạng ứ đọng nước và lắp biển báo cấm dừng đỗ xe: UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông phối hợp với Cục QLĐB IV kiểm tra, sớm khắc phục.

- Đối với việc lắp đặt đèn tín hiệu giao thông: UBND tỉnh đã yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với đơn vị quản lý Quốc lộ 1A tiếp tục khảo sát, theo dõi tình hình trật tự giao thông tại các vị trí trên và sẽ có chủ trương xem xét đầu tư khi thật sự cần thiết

29. Cử tri xã Tân Đức, huyện Hàm Tân đề nghị tỉnh có hướng xem xét hỗ trợ Lực lượng công an xã không chuyên trách (phó công an xã, công an viên trực) vì hiện nay ngoài giờ làm việc hành chính còn trực đêm, trực thứ 7, chủ nhật nhưng mức phụ cấp quá thấp so với mặt bằng xã hội chưa đủ để động viên anh em yên tâm công tác.

Trên cơ sở đề nghị của Công an tỉnh và Sở Tài chính ngày 30/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3408/UBND-TH về việc quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại các xã, phường, thị trấn trong công tác an ninh trật tự; trong đó, có nội dụng “Căn cứ các quy định tại Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh về việc quy định về mức huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và để tạo điều kiện cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn có nguồn kinh phí hoạt động đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khi phân bổ kinh phí từ nguồn thu Quỹ quốc phòng an ninh cho công tác quốc phòng và an ninh nên căn cứ nhiệm vụ được giao của lực lượng quân sự xã, phường, thị trấn và lực lượng công an xã, phường, thị trấn để phân bổ kinh phí hài hòa giữa hai lực lượng nhằm phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn”. Nội dung này yêu cầu UBND xã Tân Đức, huyện Hàm Tân kịp thời nghiên cứu, vận dụng.30. Về An toàn giao thông theo Nghị định 46, Quốc lộ 1A do Ban an toàn giao thông tỉnh quản lý, Công an thị trấn không được tuần tra tuyến Quốc lộ 1A, việc phối hợp có khó khăn trong việc tuần tra an toàn giao thông đề nghị lãnh đạo quan tâm có cơ chế phù hợp, thuận lợi cho địa phương.

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BCA, ngày 04/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ; Công an tỉnh ban hành Quyết định số 458/QĐ-CAT, ngày 29/02/2016 về phân công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ của CSGT; ngày 20/5/2016 Công an tỉnh ban hành Công văn số 1339/CAT về việc bổ sung và triển khai thực hiện quyết định số 458/QĐ-CAT ngày 29/02/2016.

Đồng thời, ngày 30/3/2016 Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 809/KH-CAT-PC67 về phối hợp lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TTATGT đường bộ. Căn cứ kế hoạch trên các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phối hợp công an các địa phương có tình hình TNGT tăng, thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, nhằm làm giảm TNGT.


: UpLoaded -> files
UpLoaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
UpLoaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UpLoaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UpLoaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
UpLoaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
UpLoaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
files -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> 1. Kiến thức cơ bản


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương