Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.76 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

69. Hiện nay tuyến đường thôn 7, xã Hàm Đức còn 06 cống thoát nước chưa được xây kè cho cống. Khi trời mưa, nước chảy qua cống gây sạt lở đất sản xuất và làm thiệt hại hoa màu của nhân dân. Mặc dù cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện nhằm giúp nhân dân yên tâm sản xuất (cử tri xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc).

Tuyến đường Quốc lộ 1A đi thôn 7, xã Hàm Đức dài 10 km, có 10 cống thoát nước ngang đường, hiện nay có 06 cống chưa được gia cố ở phía hạ lưu cống, nên khi mưa lớn gây sạt lở đất sản xuất làm thiệt hại hoa màu của nhân dân. Do đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức khảo sát và có biện pháp gia cố hạ lưu 06 cống nói trên để khắc phục tình trạng sạt lở đất sản xuất và làm thiệt hại hoa màu của nhân dân.70. Cử tri xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, đề nghị xem xét lại chế độ thưởng Tết hàng năm theo Quyết định số 62/QĐ-CP của Chính phủ, hiện nay cán bộ không chuyên trách nhưng là người có công cách mạng thì không được hưởng.

Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành Quyết định hỗ trợ Tết Nguyên đán, cụ thể năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 hỗ trợ nhân dịp Tết Bính Thân năm 2016 cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách; theo đó những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khu phố được hưởng mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng (điểm e khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3603/QĐ-UBND); quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 01 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng mức hỗ trợ là 800.000 đồng (điểm b và c khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3603/QĐ-UBND).

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh, trường hợp các đối tượng được hỗ trợ nếu trùng mức hỗ trợ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Do đó, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố đồng thời là quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 01 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ Tết Nguyên đán Bính Thân cao nhất theo Quyết định số 3603/QĐ-UBND là 1.000.000 triệu đồng/người.

Như vậy, những người hoạt động không chuyên trách và người có công cách mạng đều được hưởng hỗ trợ Tết Nguyên đán theo Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh; tuy nhiên, nếu trùng mức hỗ trợ thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.71. Theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh là cán bộ không chuyên trách không được nhận khoán công tác phí và đi công tác cũng không được đóng dấu đi đường là không hợp lý. Đề nghị tỉnh xem xét cho cán bộ không chuyên trách được nhận công tác phí (cử tri huyện Hàm Thuận Bắc).

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; ngày 25/11/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 97/2010/TT-BTC và khoản 1 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND, đối tượng được hưởng công tác phí ở xã là cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, không quy định đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. Tuy nhiên những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khu phố khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận, chuyên môn nghiệp vụ thì được hưởng chế độ theo quy định của Trung ương và của tỉnh do cơ sở đào tạo hoặc nơi tổ chức hội nghị chi trả.

72. Cử tri xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, đề nghị UBND tỉnh cho cử tri được biết nguồn kinh phí trước đây mà UBND tỉnh đã thu theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và phân phối sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh hiện nay được sử dụng như thế nào?

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện; Ngày 21/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và phân phối sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; theo đó toàn bộ số tiền thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô sau khi trừ chi phí cho công tác thu được quy thành 100% và phân phối sử dụng như sau:

- Nộp vào tài khoản Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh 50% số phí theo kế hoạch thu của UBND tỉnh giao đầu năm để chi đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Nộp 50% vào ngân sách huyện, thị xã, thành phố để cấp cho UBND cấp xã để chi đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và chi duy tu, sửa chữa đường giao thông trên địa bàn.

Như vậy, số phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô thu được trên địa bàn tỉnh đã được chi đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ và ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 534/HĐND-KTXH ngày 27/6/2016; ngày 05/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1890/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và phân phối sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

73. “Cử tri thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo hệ thống ngân hàng đặt máy rút tiền qua thẻ ATM tại thị trấn Tân Minh. Vì tại đây, cán bộ công nhân viên chức rất nhiều, luôn có nhu cầu rút tiền qua thẻ ATM nhưng hiện nay, khu vực này chưa có máy rút tiền ATM, phải đi đến Tân Nghĩa để rút tiền gây khó khăn cho nhân dân”.

Ngày 18/11/2015 ngân hàng Agribank-chi nhánh huyện Hàm Tân đã có buổi làm việc với Thường trực UBND thị trấn Tân Minh để thống nhất bằng văn bản về vị trí lắp đặt máy ATM cũng như công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của máy ATM. Ngày 19/11/2015 UBND thị trấn Tân Minh có văn bản trả lời ngân hàng Agrinbank-chi nhánh Hàm Tân thống nhất vị trí lắp đặt máy ATM và công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của máy ATM. Ngày 30/11/2015 ngân hàng Agribank-chi nhánh Bình Thuận đã làm Tờ trình số 2034/NHNo-BTh-DV đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Hội sở chính) trang cấp thêm máy ATM cho Chi nhánh và sẽ bố trí lắp đặt máy ATM tại UBND thị trấn Tân Minh khi được Hội sở chính phân bổ máy ATM.

Tuy nhiên, đến nay Hội sở chính vẫn chưa phân bổ máy ATM để lắp đặt tại thị trấn Tân Minh, ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thuận đang tiếp tục liên hệ với Hội Sở chính để được xem xét bổ sung máy trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ tại máy ATM, góp phần thực hiện tốt chủ trương trả lương qua tài khoản.

74. Cử tri thị trấn Liên Hương, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong; Thị trấn Lương Sơn, Phan Rí Thành, Bình An, huyện Bắc Bình; cử tri huyện Đức Linh đề nghị UBND tỉnh, huyện sớm giải quyết tiền hỗ trợ đất lúa năm 2014, 2015 theo Nghị định 42 của Chính phủ vì hiện nay người dân chưa nhận được.

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 và Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND tỉnh về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho người dân theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; Sở Tài chính đã có Công văn số 1963/STC-QLNS ngày 25/4/2016 và Công văn số 3403/STC-QLNS ngày 30/6/2016 thông báo rút bổ sung có mục tiêu năm 2016 kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014 và năm 2015 cho các huyện, thị xã, trong đó có huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Đức Linh.

Trên cơ sở Quyết định của UBND huyện phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ cụ thể cho từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên địa bàn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chi trả hoặc ủy quyền cho UBND cấp xã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người dân sản xuất lúa theo đúng quy định.

Như vậy, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cho người dân năm 2014, năm 2015 đã được tỉnh cấp cho huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Đức Linh; UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Đức Linh rà soát, yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện chi trả kịp thời tiền hỗ trợ cho người dân sản xuất lúa theo đúng quy định.75. Việc triển khai xây dựng Trường THCS Thủ Khoa Huân, hiện còn vướng 03 hộ chưa thu hồi và đền bù; vì vậy đề nghị tỉnh, thành phố sớm tiến hành việc đền bù cho 3 hộ dân để sớm giao đất tiến hành xây dựng trường học(cử tri phường Hàm Tiến).

Trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 30/10/2015. Theo đó, diện tích đất xây dựng khoảng 11.265m2 (nằm trong quỹ đất thuộc dự án xây dựng đường và quỹ đất 02 bên đường ĐT. 706B) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Qua rà soát thì hiện nay trong khu đất xây dựng Trường Trung học cơ sở Thủ Khoa Huân có 03 hộ (Phạm Ngọc Sơn, Mai Thị Thái và Dương Thị Ngọc Loan).

Ngày 14/3/2014, UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án xây dựng công trình đường và sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B, trong đó có 03 hộ nêu trên. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã nhiều lần mời nhận tiền, nhưng các hộ không hợp tác. Đến ngày 07/4/2016 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục phát hành Giấy mời số 741/GM-PTQĐ, số 742/GM-PTQĐ, số 743/GM-PTQĐ mời 03 hộ: Phạm Ngọc Sơn, Mai Thị Thái, Dương Thị Ngọc Loan đến Trung tâm nhận tiền bồi thường (lần 5). Nhưng đến nay chỉ có 02 hộ: Mai Thị Thái và Phạm Ngọc Sơn đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, nhưng 02 hộ không đồng ý nhận tiền bồi thường, lý do: Đang khiếu nại diện tích đất thu hồi bị thiếu, giá bồi thường về đất chưa thỏa đáng và không phối hợp trong kê khai hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND thành phố Phan Thiết và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát lại, làm việc với các hộ dân để giải quyết theo đúng quy định.76. Hiện nay, tỉnh Bình Thuận chưa có một Trung tâm văn hóa cho đúng nghĩa; đề nghị tỉnh quan tâm sớm triển khai xây dựng dự án Trung tâm văn hóa của tỉnh nhà nhằm phát triển các hoạt động văn hóa của các địa phương, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân (cử tri phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết).

Công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận đã được UBND phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 04/3/2016. Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư công trình) đang phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình; trong tháng 10 năm 2016 chủ đầu tư công trình báo cáo Bộ Xây dựng để thẩm định. Sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng, Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, kế hoạch đấu thầu. Dự kiến công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận sẽ khởi công vào quý I năm 2017. UBND tỉnh trả lời cho cử tri được rõ.77. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Xuân Mỹ, thị trấn Phú Long nhằm tạo thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập của Trường. Hiện nay, Trường đã hư hỏng, xuống cấp, cảnh quan trường học không tốt (cử tri thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc).

Hiện nay, Trường Tiểu học Xuân Mỹ, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc đã được UBBND huyện Hàm Thuận Bắc - chủ đầu tư công trình tổ thi công công trình.III. VỀ LĨNH VỰC VĂN XÃ-NỘI CHÍNH

1. Cử tri xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân; xã Mê Pu, huyện Đức Linh đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc khám, chữa bệnh ở tuyến trên (cụ thể bệnh viện khu vực thị xã La Gi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận) thì phải xuống trạm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực tuyến dưới để làm giấy chuyển viện, việc này gây bất cập cho nhân dân (vì người dân xã Sơn Mỹ giáp với thị xã La Gi nhưng khi chuyển viện lại chạy ngược lại xã Tân Thắng làm thủ tục và huyện Đức Linh không có bệnh viện tuyến huyện).

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: “Từ ngày 01/01/2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh”.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2016, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền lựa chọn khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã trong cùng địa bàn tỉnh, không bị giới hạn bởi một cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu nào mà vẫn được thanh toán bảo hiểm y tế theo đúng mức hưởng quy định. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh ta có 03 địa phương không có bệnh viện tuyến huyện, chỉ có bệnh viện đa khoa khu vực (huyện Đức Linh, huyện Bắc Bình và thị xã La Gi), nên người dân gặp khó khăn trong việc thông tuyến; muốn được khám, chữa bệnh tại các bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn tuyến huyện phải có giấy chuyển tuyến từ các Trạm Y tế hoặc Phòng khám đa khoa khu vực.

Theo quy định tại Điều 11 của Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khi: “Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh. Do đó việc người dân tại huyện Đức Linh, huyện Hàm Tân nếu đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Trạm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện đến khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi và Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam được xem là không đúng tuyến.Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế của các xã Sơn Mỹ (cũng như các xã Tân Xuân, Thắng Hải, Tân Thắng) và xã Mê Pu của huyện Đức Linh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế cho phép Bệnh viện đa khoa khu vực ở các địa phương không có bệnh viện tuyến huyện (như huyện Đức Linh, thị xã La Gi và huyện Bắc Bình) được thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn như là Bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Đến thời điểm này, Bộ Y tế chưa có ý kiến phản hồi (về nội dung này, trong quá trình làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh theo Kế hoạch số 61/KH-ĐBQH ngày 18/7/2016 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận về việc giám sát hiện trạng cơ sở vật chất, hệ thống xử lý chất thải y tế và vấn đề khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế cũng đã kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội có ý kiến với Bộ Y tế).

Trong khi chưa có ý kiến của Bộ Y tế, người dân tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân), xã Mê Pu (huyện Đức Linh) vẫn phải thực hiện việc chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và quy định của Bộ Y tế.

2. Trên địa bàn xã Gia huynh số người chết vì các bệnh hiểm nghèo nay đã lên con số 100 người; mới đây qua khảo sát số người mắc các bệnh Ung thư các loại là 25 người, việc này đã gây hoang mang cho người dân ở địa phương. Đề nghị HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm kiểm tra để xác định rõ nguồn nước có bị ô nhiễm gây ra các bệnh hiểm nghèo nói trên không (cử tri xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh).

Vấn đề trên, trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình tại xã Gia Huynh theo nội dung phản ánh của cử tri. Kết quả khảo sát, kiểm tra bước đầu như sau:

Xã Gia Huynh có 04 thôn, 1.644 hộ với tổng dân số là 6.518 người. Nghề nghiệp chính của người dân là làm rẫy (trồng điều, cao su).

Tính từ năm 2011 đến tháng 9 năm 2016, toàn xã có 156 trường hợp tử vong chung, trong đó có 47 trường hợp tử vong vì ung thư. Trong 47 trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư, có 22 trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư gan, 08 trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư phổi, 02 trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư dạ dày, 03 trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư máu, 04 trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư vòm họng; 08 trường hợp tử vong còn lại chẩn đoán do các loại ung thư não, thận, thực quản, tiền liệt tuyến, đường ruột, đại tràng và túi mật. Về thời gian xảy ra tử vong chẩn đoán do ung thư, năm 2011 có 03 trường hợp tử vong, năm 2012 có 03 trường hợp, năm 2013 có 07 trường hợp, năm 2014 có 13 trường hợp, năm 2015 có 10 trường hợp, 9 tháng đầu năm 2016 có 11 trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư. Về địa bàn thôn, số trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư tập trung tại thôn 1, thôn 2 và thôn 3 (tại thôn 4 chỉ có 01 trường hợp tử vong chẩn đoán do ung thư máu).

Kết quả khảo sát cho thấy:

- Về nước ăn uống, sinh hoạt của người dân: Chủ yếu là nước giếng đào, giếng khoan; độ sâu giếng: từ 04 - 05m đối với giếng đào, 10 - 15 m đối với giếng khoan.

- Về vệ sinh, môi trường: Rác thải sinh hoạt của người dân không nhiều; rác thải trong hoạt động nông nghiệp chủ yếu là các bao bì đựng thuốc hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất diệt cỏ không được xử lý mà bỏ lại trong rẫy. Nước súc bình sau khi phun, xịt thuốc được đổ tràn trên mặt đất.

- Điều kiện vệ sinh lao động: Đa số người dân tự phun thuốc diệt cỏ cho cây trồng. Trong quá trình phun thuốc, người dân không mang bảo hộ lao động (khẩu trang, bao tay, quần áo chống thấm nước) và đi phun thuốc ngược chiều gió nên thuốc phun thấm ngược lại cơ thể.

Đoàn khảo sát, kiểm tra do Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh, Ủy ban nhân dân xã Gia Huynh, Trạm Y tế xã đã tiến hành lấy mẫu nước giếng đào của người dân đang sử dụng ở các khu vực có người tử vong do ung thư để kiểm tra chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt. Các mẫu nước đã được gửi xét nghiệm để phân tích một số chỉ tiêu có yếu tố gây nguy hại theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hiện đang chờ kết quả phân tích mẫu nước để tìm các yếu tố nguy hại. Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục có thông tin trả lời cho cử tri và chỉ đạo Sở Y tế, các Sở có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh có biện pháp xử lý các vấn đề đặt ra. Trước mắt, UBND tỉnh đề nghị cử tri xã Gia Huynh cần tăng cường các biện pháp tự bảo vệ như: đảm bảo vệ sinh môi trường nơi ở, vệ sinh lao động; chú ý xử lý, thu gom các loại bao bì đựng thuốc hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất diệt cỏ, không để tràn lan trên mặt đất, gần nguồn nước; quá trình lao động cần mang đầy đủ bảo hộ lao động và thực hiện các quy định cần thiết khi tiến hành phun xịt thuốc.3. Cử tri rất quan tâm, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; đề nghị tỉnh tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra và mở rộng phạm vi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; bên cạnh đó cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi người dân thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (Đa số cử tri trên địa bàn tỉnh).

Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm luôn được chú trọng. Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và các cơ quan, đơn vị có chức năng về quản lý an toàn thực phẩm đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, thanh tra, kiểm tra theo các đợt cao điểm và tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Năm 2016, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh có Kế hoạch số 847/KH-BCĐLNVSATTP ngày 22/3/2016 về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016, Tết Trung thu năm 2016 đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra riêng và tổ chức thực hiện.

Từ đầu năm 2016 đến nay, các đoàn thanh tra, kiểm tra của 03 cấp tỉnh, huyện và xã đã kiểm tra được 3.618/6.841 cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Y tế, phát hiện 1.072 cơ sở vi phạm (chiếm 29,6%); xử phạt hành chính 73 cơ sở với số tiền phạt là 152.950.000 đồng. Trong đó: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã kiểm tra được 249/ 372 cơ sở, có 28 cơ sở vi phạm (11,2%); cấp huyện đã kiểm tra được 1.052/1.755 cơ sở, phát hiện 258 cơ sở vi phạm (chiếm 24,5%), xử phạt hành chính 73 cơ sở với số tiền phạt là 152.950.000 đồng, cấp xã đã kiểm tra được 2.317/4.714 cơ sở, có 786 cơ sở vi phạm (34%). Ngành Công Thương đã tổ chức kiểm tra về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với 688 cơ sở; qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 226 cơ sở vi phạm; xử phạt: 855.000.000 đồng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thanh tra, kiểm tra 301 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 61 cơ sở, nhiều cơ sở bị nhắc nhở hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Để thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2352/KH-UBND ngày 05/7/2016, trong đó có nội dung tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành, sau cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 241/TB-UBND ngày 24/8/2016, trong đó đã chỉ đạo các nội dung:

+ Yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải xem công tác VSATTP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương mình;

+ Khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời, đối với người báo tin, tố giác sai phạm, gắn với việc bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn đối với người báo tin;

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về an toàn thực phẩm.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ATTP theo hướng liên ngành, đồng bộ, chú ý thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, xử lý thật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các trường hợp tái phạm và các trường hợp cố tình không chấp hành.

+ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương: Xây dựng kế hoạch thật cụ thể để triển khai tốt công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc kháng sinh, hóa chất bảo vệ thực vật, thực phẩm, kiểm dịch động vật theo quy định; ngăn ngừa việc sử dụng các chất cấm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, ngăn chặn thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc... Có kế hoạch làm việc với các ngành chức năng của Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh để phối hợp kiểm soát chặt chẽ các thực phẩm như: rau, củ, quả, thịt các loại từ các tỉnh, thành nhập vào Bình Thuận.

+ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: thành lập và công bố đường dây nóng về ATTP để tiếp nhận và giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác VSATTP của ngành, địa phương trên website của đơn vị.

+ Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp bảo đảm nguồn kinh phí để các ngành, các cấp triển khai công tác VSATTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.4. Hiện nay việc thi tuyển viên chức (giáo viên mầm non) lấy chỉ tiêu theo từng trường, điều này không hợp lý, không khoa học vì tính cạnh tranh thấp. Đề nghị tỉnh nên thống nhất việc thi và lấy chỉ tiêu toàn tỉnh sau đó phân bổ nhân lực cho các trường để có tính cạnh tranh cao hơn (cử tri xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh).

Theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì việc tuyển dụng được thực hiện theo theo nguyên tắc cạnh tranh tại từng vị trí việc làm.

Tại Điều 9 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định, phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận quy định người đứng đầu các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức vào làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, địa phương quản lý (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì do Sở Nội vụ tổ chức).

Như vậy, theo phân cấp trên thì việc tuyển dụng viên chức giáo viên bậc mầm non do UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện và quyết định thực hiện nguyên tắc cạnh tranh. Tuy nhiên, do các địa phương không có nguồn nhân lực am hiểu, có kinh nghiệm trong việc tổ chức tuyển dụng viên chức, căn cứ tình hình thực tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng giáo viên bậc mầm non theo nguyên tắc cạnh tranh tại từng đơn vị đăng ký dự tuyển (tại từng Trường).

Việc tuyển dụng giáo viên bậc mầm non theo nguyên tắc cạnh tranh tại từng đơn vị đăng ký dự tuyển đã được UBND huyện, các huyện, thị xã, thành phố thống nhất và không trái với quy định hiện hành. Trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục rà soát về nhân sự, hướng dẫn các địa phương chủ động trong việc thi tuyển, xét tuyển viên chức vào làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, địa phương quản lý.


: UpLoaded -> files
UpLoaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
UpLoaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UpLoaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UpLoaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
UpLoaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
UpLoaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
files -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> 1. Kiến thức cơ bản


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương