Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.76 Mb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

37. Vừa qua cử tri được biết tỉnh có kế hoạch cấp phép giao đất khoảng 69 ha cho một dự án chăn nuôi heo tại khu vực gần hồ đập giáp xã Hàm Thạnh, cử tri kiến nghị tỉnh không nên cấp phép cho dự án nêu trên vì về lâu dài gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng môi trường chung (cử tri xã Hàm Cường – Hàm Thuận Nam).

Qua rà soát, đến thời điểm hiện nay, tỉnh chưa bố trí dự án đầu tư chăn nuôi heo với diện tích khoảng 69 ha tại khu vực gần hồ đập giáp xã Hàm Thạnh. Vừa qua có Công ty TNHH Thực phẩm CJ VINA (Hàn Quốc) đăng ký đầu tư trang trại chăn nuôi heo giống tại xã Hàm Kiệm (diện tích 45 ha), do không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và vị trí đầu tư nằm trên thượng nguồn Suối Tre chảy về đập Đồng Đế sử dụng cho nhà máy nước sinh hoạt phục vụ cho người dân xã Hàm Kiệm và các vùng lân cận nên sẽ ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Do vậy, tỉnh đã không xem xét việc đầu tư trang trại chăn nuôi tại vị trí nêu trên.

Trong thời gian đến, tỉnh sẽ lưu ý khi giải quyết đăng ký đầu tư các dự án chăn nuôi heo tại khu vực này nhằm đảm bảo môi trường, không gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong khu vực.

38. Dự án chăn nuôi bò sữa trên địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty TNHH Đức Hạnh và xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình do tỉnh phê duyệt giao đất nhưng đến nay đã trên 10 năm không thực hiện, bỏ hoang gây lãng phí đất đai, cử tri kiến nghị tỉnh kiểm tra xem xét thu hồi cấp lại đất cho nhân dân đầu tư sản xuất (cử tri xã Hàm Kiệm – Hàm Thuận Nam và cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình).

- Dự án nuôi bò sữa của Công ty TNHH Đức Hạnh được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại văn bản số 1869/UBND-KTN ngày 12/05/2005, với diện tích 108 ha và cho thuê đất tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 12/9/2005, diện tích cho thuê là 94,55 ha. Mục tiêu dự án là sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp để chăn nuôi, lai tạo và chế biến các sản phẩm từ sữa.Theo kết quả kiểm tra thực tế hiện trạng dự án vào ngày 04/8/2016, Công ty TNHH Đức Hạnh đã trồng trụ hàng rào xung quanh dự án, trồng khoảng 10 ha cây xà cừ, tràm, dầu, đã san ủi làm đường giao thông và đào 04 hồ chứa nước, 01 chuồng bò diện tích khoảng 1.000m2, 10 ha thanh long (đã hư hại do sâu bệnh không còn khả năng thu hoạch), 10 ha trồng mít, còn lại khoảng 50 ha chưa tác động và 13,4 ha hộ gia đình đang sản xuất ổn định (diện tích 13,4 ha này không cho Công ty thuê). Trước năm 2010, Công ty TNHH Đức Hạnh có nuôi 10 con bò sữa và 200 bò thịt, đến nay không còn bò. Hiện nay, Công ty TNHH Đức Hạnh xây dựng kế hoạch chuyển đổi mục tiêu sang đầu tư chăn nuôi bò thịt, trồng cây lâu năm (mít, cây sachi, xà cừ, dầu, keo lá tràm,…), Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xem xét việc chuyển đổi mục tiêu, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và yêu cầu Công ty TNHH Đức Hạnh cam kết tiến độ triển khai, trường hợp Công ty không thực hiện theo cam kết, UBND tỉnh sẽ thu hồi dự án.

- Đối với dự án tại xã sông Lũy, huyện Bắc Bình, đề nghị cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình nêu rõ tên dự án, chủ đầu tư để UBND tỉnh có cơ sở chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương rà soát báo cáo.39. Hiện nay, cuộc sống của người dân tộc 2 thôn Tú Sơn, Sông Khiêng rất khó khăn. Đề nghị tỉnh công nhận thôn dân tộc để bà con được hưởng các chế độ chính sách, cải thiện đời sống (cử tri xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình)

Tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc quy định: “Vùng dân tộc thiểu số” là địa bàn có đông các dân tộc thiểu số cùng sinh sống ổn định thành cộng đồng trên lãnh thổ nước Việt Nam. Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; theo đó không có quy định và không có phân cấp cơ quan có thẩm quyền về việc công nhận thôn dân tộc.

Tuy nhiên, tại các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và đang có hiệu lực thi hành đã quy định cụ thể phạm vi, đối tượng áp dụng thực hiện; trong đó có đối tượng là hộ hoặc là người đồng bào dân tộc thiểu số; nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số hộ nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; cụ thể như: Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013; Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 (Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013); Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…

40. Đề nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương và chỉ đạo UBND huyện Tuy Phong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân mua đất ở Khu dân cư 03 ha và Khu ven biển xã Hòa Phú để nhân dân xây dựng nhà ở, vì bà con đã mua đất 15 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Cử tri xã Hòa Phú).

Ngày 20/9/2016, UBND huyện Tuy Phong đã có Thông báo số 407/TB-UBND chỉ đạo các ngành chức năng và UBND xã Hòa Phú như sau:

- Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu dân cư 3 ha: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 11/2016 phải hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận.

- Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu dân cư ven biển: Giao UBND xã Hòa Phú tổng hợp, báo cáo cụ thể; phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện trạng, xác định thực tế, liệt kê danh sách, có báo cáo UBND huyện để trình UBND tỉnh cho chủ trương. Hiện nay, UBND xã Hòa Phú đang tổng hợp cụ thể danh sách từng hộ, dự kiến trong tháng 10/2016, UBND xã Hòa Phú sẽ phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra hiện trạng từng hộ và báo cáo về UBND huyện Tuy Phong.

Sau khi địa phương và phòng chuyên môn của huyện hoàn thành các nhiệm vụ trên trong tháng 11/2016, yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lời cho cử tri rõ.

41. Tháng 6/2012, thôn 4 xã Gia Huynh được thành lập, năm 2013 huyện Tánh Linh có chủ trương cho xã Gia Huynh hợp đồng với Công ty đo đạc Thuận Bình (Phan Thiết) đo đất và thu tiền để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con thôn 4; nhưng đến nay đã 3 năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà con vẫn chưa giải quyết xong. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con và triển khai đồ án quy hoạch khu dân cư thôn 4.

Thôn 4, xã Gia Huynh được thành lập năm 2012 theo Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND huyện Tánh Linh về việc thành lập thôn 4, xã Gia Huynh trên cơ sở chia tách một phần diện tích và dân số của thôn 2, xã Gia Huynh và một phần dân số thôn Suối Sâu xã Suối Kiết.

Ngày 22/4/2013, Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh có Công văn số 597/UBND-SX về việc đồng ý chủ trương đo đạc hiện trạng, lập hồ sơ địa chính khu vực đất thôn 4, xã Gia Huynh. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã Gia Huynh đã chủ động liên hệ với Công ty đo đạc Thuận Bình để tiến hành đo đạc, lập bản đồ địa chính, phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu vực này. Hiện nay, hồ sơ đo đạc đã được kiểm tra, nghiệm thu.

Tuy nhiên, về quy hoạch sắp xếp ổn định dân di cư tự do và bố trí đất sản xuất tại thôn 4, xã Gia Huynh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án giao Chi cục Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3544/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 nhằm bố trí sắp xếp cho 352 hộ, với tổng diện tích quy hoạch 824,88 ha. Về tiến độ thực hiện dự án, hiện nay chủ đầu tư đã lập hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư thôn 4, xã Gia Huynh với diện tích 9,1 ha và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng về việc cấp đất sản xuất nông nghiệp, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp tại thôn 4, xã Gia Huynh.

II. VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH -XÂY DỰNG, TÀI CHÍNH

1. Đề nghị tỉnh rà soát các dự án treo quá lâu trên địa bàn phường Hưng Long (các dự án trụ sở cơ quan tỉnh và khu vui chơi giải trí); nếu dự án nào không thực hiện thì thu hồi để ổn định cuộc sống nhân dân (cử tri phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết).

Đối với dự án trụ sở cơ quan tỉnh: Hiện nay, UBND thành phố Phan Thiết đang rà soát, triển khai lập Quy hoạch phân khu 02 phường Bình Hưng và Hưng Long (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000). Theo đó, khu vực này sẽ được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của khu vực. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Phan Thiết khẩn trương thực hiện hoàn thành hồ sơ quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh theo quy định.

Đối với dự án khu vui chơi giải trí tại phường Hưng Long nằm trong Khu dịch vụ Công viên - Tái định cư Hưng Long được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 24/6/2015. Vừa qua, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Huy Hoàng nghiên cứu khảo sát, lập thủ tục đầu tư (Văn bản số 125/UBND- VXDL ngày 14/01/2016). Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Huy Hoàng đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo ý kiến góp ý của các Sở ngành làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

2. Cử tri phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, đề nghị tỉnh quan tâm đôn đốc chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án khu đô thị tại khu phố 7, phường Đức Long của Công ty Trường Phúc Hải để nhân dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Dự án Lấn biển và bố trí sắp xếp dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trương Phúc Hải được UBND tỉnh đồng ý chủ trương tại Công văn số 1802/UBND-ĐTQH ngày 08/6/2015. Hiện nay, Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư dự án và đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, làm cơ sở để thẩm định, cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án.3. Đề nghị tỉnh quan tâm đến cơ sở làm việc của UBND xã La Ngâu xã Măng Tố. Vì hiện nay nơi làm việc của UBND xã La Ngâu và UBND xã Măng Tố rất chật chội không đảm bảo để làm việc.

Hiện nay, UBND huyện Tánh Linh đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, với tổng mức đầu tư nhà làm việc UBND xã Măng tố là 1.876 triệu đồng, tổng mức đầu tư nhà làm việc UBND xã La Ngâu là 2.015 triệu đồng. 02 công trình nói trên đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của huyện. Khi cân đối được nguồn ngân sách, UBND huyện Tánh Linh sẽ triển khai thi công 02 công trình này.4. Cử tri xã Phan Rí Thành kiến nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp giải quyết khu đất thuộc Xí nghiệp đo đạc vì hiện nay dân lấn chiếm, ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân

Vị trí khu đất của Xí nghiệp đo đạc bản đồ nông nghiệp Trung ương II tọa


lạc tại thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình trước đây là trụ sở
làm việc của Xí nghiệp đo đạc bản đồ nông nghiệp Trung ương II, hiện không
còn sử dụng do chuyển đi nơi khác nhưng chưa được Xí nghiệp đo đạc bản đồ
nông nghiệp Trung ương II cũng như đơn vị chủ quản đề nghị UBND tỉnh xử lý
hoặc thu hồi giao lại địa phương quản lý theo quy định và cũng không bố trí
người trông coi nên xảy ra tình trạng lấn, chiếm; các hộ dân lân cận làm nơi đổ
rác thải và là nơi các đối tượng tệ nạn xã hội thường tập trung. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp UBND huyện Bắc Bình kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất thực tế của Xí nghiệp đo đạc bản đồ nông nghiệp Trung ương II làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xử lý, thu hồi đất theo thẩm quyền để giao lại địa phương quản lý, bố trí sử dụng phù hợp

Việc cử tri xã Phan Rí Thành kiến nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp giải quyết khu đất thuộc Xí nghiệp đo đạc vì hiện nay dân lấn chiếm, ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân. UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo UBND huyện Bắc Bình yêu cầu UBND xã Phan Rí Thành khẩn trương kiểm tra khu đất này để xử lý tình trạng lấn, chiếm; gây ô nhiễm môi trường và các tệ nạn xã hội để cải thiện sức khỏe và đời sống của nhân dân.5. Dự án Khu dân cư 118 ha – xã Hòa Phú, đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của việc quy hoạch kéo dài nhiều năm qua nhưng không thực hiện được, cụ thể: các hồ nuôi tôm và khu vực vườn Nại không sản xuất được do hệ thống kênh mương trước đây đã bị lấp, các hộ sản xuất phải ngưng sản xuất do Quyết định thu hồi đất quy định thời gian ngưng sản xuất để giao đất, v.v… (Cử tri xã Hòa Phú).

UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện kiểm tra, nghiên cứu chính sách pháp luật đất đai, đề xuất UBND huyện báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, giải quyết theo quy định.6. Cử tri phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết đề nghị UBND tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, bồi thường Dự án Khu dân cư Hùng Vương (giai đoạn 4+5) để người dân ổn định cuộc sống.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 4+5, thành phố Phan Thiết:

* Đối với các hộ có đất thu hồi thuộc tuyến đường Hùng Vương:

UBND tỉnh đang chỉ đạo tập trung giải quyết việc bồi thường cho các hộ dân, phấn đấu đến ngày 30/10/2016 bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ.

* Đối với các hộ có đất thu hồi ao tôm:

Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh có Công văn số 2911/UBND-ĐTQH; theo đó, do tình hình ngân sách khó khăn, trước mắt việc chi trả đền bù theo quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư Hùng Vương II, giai đoạn 2B, thành phố Phan Thiết đối với các nhóm thứ tự ưu tiên như sau:

- Trong tuyến đường Hùng Vương;

- Các hộ đã bàn giao mặt bằng trong tuyến đường T12 và tuyến đường T23 đã thi công;

- Các khoản hỗ trợ và bổ sung mà các hộ đã giao đất (nằm ngoài tuyến đường Hùng Vương, tuyến đường T12 và tuyến đường T23).

Đối với các hộ dân không thuộc 03 nhóm trên tạm thời chưa chi trả, chờ chủ trương của UBND tỉnh về phương án đầu tư xây dựng công viên Hùng Vương.

Đối với các hộ có đất ao tôm bị thu hồi nhưng không thuộc 03 trường hợp nói trên thì tạm thời chưa chi trả.

7. Khu quy hoạch Đông Xuân An thuộc thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng là đất có nguồn gốc từ trước giải phóng sau khi phân chia ranh giới với phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết thì khu vực này đã đưa vào dự án nên không được cấp Chứng nhận QSDĐ cho nhân dân. Năm 2014 khu vực này thuộc dự án khu dân cư Đông Xuân An - thành phố Phan Thiết qua nhiều lần xét tính pháp lý, Trung tâm Phát triển quỹ đất cho rằng những hộ dân cư khu vực này thuộc diện lấn chiếm đất. Nên việc đền bù không được 100% về đất mà đền bù theo điều kiện từng hộ cụ thể: 30% - 50% - 70% tổng giá trị về đất, trong khi đó nguồn gốc, xuất xứ các hộ giống nhau. Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, chức năng xem xét lại nguồn gốc đất đền bù thỏa đáng cho nhân dân.

Đối với Dự án Khu dân cư Đông Xuân An, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2004 và đã đưa vào sử dụng. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Mở rộng Khu dân cư Bắc Xuân An.

Về nguồn gốc sử đất của các hộ dân hầu hết là đất nuôi trồng thủy sản và sử dụng trước ngày 01/7/2004 được địa phương xác nhận lấn, chiếm đất chưa sử dụng do Nhà nước quản lý, nhưng không có quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền. Qua nhiều lần xét pháp lý, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phan Thiết (gọi tắt là Hội đồng Bồi thường) kết luận như sau: Bồi thường về đất nông nghiệp (nếu hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp), hỗ trợ 50% giá đất nông nghiệp (nếu hộ không trực tiếp sản xuất nông nghiệp) và bồi thường đất ở (nếu xây dựng nhà ổn định trước ngày 01/7/2004).

Căn cứ kết quả của Hội đồng Bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã lập hồ sơ bồi thường, gửi niêm yết và thông báo cho các hộ dân; đồng thời, tổng hợp hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết thẩm định, trình UBND thành phố Phan Thiết ban hành quyết định bồi thường và tổ chức chi trả cho hộ dân.8. Cử tri phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết kiến nghị sớm thu hồi và đấu giá 1.500 m2 đất của Hợp tác xã Hải Phong (phần đường và các khu đất thừa sau khi thi công đại lộ Hùng Vương).

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 1122/UBND-ĐTQH, theo đó UBND tỉnh giao UBND thành phố Phan Thiết chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND phường Phú Thủy tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng tình hình quản lý sử dụng các thửa đất trước đây đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công đường Hùng Vương (bên phải đoạn tuyến thuộc khu phố 14, phường Phú Thủy), hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai chặt chẽ, không gây thất thoát và đề xuất phương án xử lý. Theo báo cáo của UBND thành phố Phan Thiết tại Công văn số 3750/UBND-QHĐĐ ngày 29/7/2016 thì tại khu vực này có 10 hộ gia đình, cá nhân đang lấn chiến sử dụng với tổng diện tích là 1.577,8 m2 và UBND thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo UBND phường Phú Thủy kiểm tra, lập biên bản, đề xuất xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất của các hộ dân.

Việc cử tri phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết kiến nghị sớm thu hồi và đấu giá 1.500 m2 của Hợp tác xã Hải Phong. UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Phan Thiết trong thời gian tới khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm việc lấn chiếm của các hộ dân để có mặt bằng đất sạch tạo quỹ đất đấu giá theo yêu cầu của cử tri.

9. Đề nghị tỉnh quan tâm sớm thi công đường Trần Lê nối dài (Cử tri phường Đức Long, thành phố Phan Thiết).

Công trình Đường khu dân cư Cầu Tàu, phường Đức Long (Đường Trần Lê nối dài) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Hiện UBND thành phố Phan Thiết đang triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư (đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ để điều chỉnh hướng tuyến đường cho phù hợp, trình UBND thành phố phê duyệt trong năm 2016); dự kiến công trình sẽ được triển khai xây dựng vào năm 2017.

10. Cử tri phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng tại địa phương, cụ thể các công trình.

a) Vỉa hè phía Tây đường Nguyễn Đình Chiểu; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung theo Quyết định số 1942/QĐ-TTG ngày 29/10/2014:

Dự án Mở rộng đường từ đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc (Mở rộng đường, hệ thống thoát nước đường và vỉa hè đường ĐT.706 – phía đồi đoạn từ đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc) đã được UBND tỉnh phê duyệt Chủ trương đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 11/01/2016. Quy mô dự án: Chiều dài tuyến 6 km (bao gồm các hạng mục mở rộng đường 1,5m; hệ thống thu gom, xử lý nước thải và lát vỉa hè), với tổng mức đầu tư 97.096 triệu đồng (từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch); trong đó: chi phí xây dựng 25.000 triệu đồng, chi phí đền bù giải tỏa 53.760 triệu đồng.

Hiện nay đơn vị Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành đo đạc giải thửa, quy chủ để tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo.11. Cử tri phường Thanh Hải, Phan Thiết đề nghị UBND tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, bồi thường dự án Khu dân cư A&E Thanh Hải (30 hộ ở tổ 51, 52, 53 thuộc Khu phố E) để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét để người dân được trả tiền đất tái định cư theo giá tại thời điểm được giao đất đối với các hộ dân diện giải tỏa, bồi thường của dự án kè Phú Hải và Khu dân cư A&E - Thanh Hải vì giá đất tái định cư theo thời giá quá cao.

a) Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết:

- Đã lập hồ sơ và ban hành quyết định bồi thường 167 hộ và 03 tổ chức.

- Còn tồn 02 hộ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã áp giá gửi thông báo niêm yết. Sau khi kết thúc niêm yết, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết thẩm định và trình UBND thành phố Phan Thiết ban hành quyết định phê duyệt.

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2778/QĐ-UBND phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường công trình nói trên.b) Về kiến nghị tỉnh xem xét để người dân được trả tiền đất tái định cư theo giá tại thời điểm được giao đất đối với các hộ dân diện giải tỏa, bồi thường của Dự án kè Phú Hải và Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết vì giá đất tái định cư theo thời giá quá cao:

Ngày 09/9/2015, UBND tỉnh có Công văn số 3090/UBND-TH, theo đó: Đối với các hộ còn nợ tiền sử dụng đất nhưng không thuộc đối tượng được phép chậm nộp hoặc thuộc đối tượng được phép chậm nộp nhưng thời gian chậm nộp đã quá 5 năm …thì các hộ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (nộp tiền tại thời điểm có quyết định giao đất).

Tiếp đó, ngày 16/8/2016, UBND tỉnh có Công văn số 2933/UBND-ĐTQH chỉ đạo: Về chính sách thu tiền đất: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và UBND thành phố Phan Thiết căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và các Công văn số 841/UBND-TH ngày 26/02/2008 và số 3090/UBND-TH ngày 09/9/2015 của UBND tỉnh để xử lý theo quy định hiện hành. Hiện nay, Sở Tài chính đang tổ chức họp lấy ý kiến các Sở, ngành báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

12. Hộ bà Nguyễn Thị Báu có 1.650 m2 đất ở được chia cho 9 người con trong gia đình, nhưng khi nhà nước thu hồi đất chỉ được đền bù cho 02 người con với giá đất 2,5 triệu/m2. Việc bồi thường như thế là không phù hợp, bà đề nghị tỉnh cần xem xét bồi thường hợp lý hơn để tạo điều kiện cho bà và các con ổn định cuộc sống.

Ngày 26/01/2016, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phan Thiết họp và kết luận đối với trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Báu thuộc Dự án Khu dân cư khu phố A&E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết như sau:

- Đất đủ điều kiện bồi thường theo diện tích thu hồi là 204,75 m2 loại đất phi nông nghiệp nhưng truy thu nghĩa vụ tài chính 50% (theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và điểm b, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất). Phần diện tích còn lại là 1.309,25 m2 đủ điều kiện hỗ trợ loại đất nông nghiệp (theo điểm b, khoản 3, Điều 29 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh) vì hộ không phải là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

- Tài sản trên đất theo biên bản kiểm kê ngày 28/3/2007 đủ điều kiện bồi thường theo khoản 1, Điều 88 Luật Đất đai năm 2013.

- Tài sản xây dựng sau quy hoạch (từ ngày 01/7/2004 đến trước 01/7/2014) của các con bà Báu không đủ điều kiện bồi thường nhưng đủ điều kiện hỗ trợ 30% theo điểm d, khoản 3, Điều 29 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh.

- Đủ điều kiện giải quyết bán 01 lô đất ở cho bà Nguyễn Thị Hồng Nhung vì có hộ khẩu tại khu phố A, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết. Giá giao quyền sử dụng đất tại thời điểm giao đất nhân với hệ số K.

- Không đủ điều kiện giải quyết bán mỗi hộ 01 lô đất ở cho 03 người con của bà Báu: Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Huy Hồng Ngân và Nguyễn Huy Hồng Đào (theo khoản 4, Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã lập hồ sơ hỗ trợ 30% tài sản phát sinh sau thu hồi của 04 người con bà Báu và đã được UBND thành phố Phan Thiết ban hành quyết định phê duyệt.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp UBND thành phố Phan Thiết căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường của Dự án và kết luận nói trên của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phan Thiết thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, để chi trả tiền bồi thường cho hộ dân.


: UpLoaded -> files
UpLoaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
UpLoaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UpLoaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UpLoaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
UpLoaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
UpLoaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
files -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> 1. Kiến thức cơ bản


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương