Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BÒ SỮAtải về 292.31 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích292.31 Kb.
#581
1   2   3

8. CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BÒ SỮA

8.1. Mục tiêu :

- Tổ chức Hội thi giống bò sữa định kỳ, giúp người chăn nuôi có sự cạnh tranh trong việc quản lý, nâng cao chất lượng giống và giữ kỷ lục.

- Hình thành và Phát triển đấu xảo giống, xây dựng thương hiệu bò sữa và mở rộng giao dịch kinh doanh con giống bò sữa.

8.2. Nội dung:

- Xây dựng thương hiệu bò sữa.

- Đấu xảo giống bò sữa.

- Hội thi triển lãm giống bò sữa 2,5 năm/lần.

8.3. Thời gian thực hiện 2006 - 2010.

8.4. Kinh phí đầu tư : 1,5 tỷ đồng

Nguồn vốn : Từ ngân sách thành phố.

8.5. Cơ quan quản lý : Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8.6. Đơn vị thực hiện chính : Trung tâm tư vấn hỗ trợ nông nghiệp.

9. ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CÁC TRANG THIẾT BỊ THAY THẾ NGOẠI NHẬP PHỤC VỤ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

9.1. Mục tiêu:

- Nâng trình độ cơ giới hóa, hiện đại hóa chăn nuôi với các trang thiết bị chế tạo trong nước.

- Sản xuất các thiết bị phù hợp trong nước với giá thành hạ.

9.2. Nội dung:

Thành phố hỗ trợ kinh phí để các cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất các trang thiết bị thay thế hàng nhập ngoại, các trang thiết bị nghiên cứu hoặc ứng dụng sản xuất:

- Máy trộn TMR.

- Dao gọt móng, cưa sừng, kìm thiến đực.

- Dụng cụ vắt sữa, bao bì chứa đựng sữa,….

9.3. Thời gian thực hiện 2006 - 2010.

9.4. Kinh phí đầu tư: 0,5 tỷ đồng

- Nguồn ngân sách thành phố : Từ kinh phí nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ.

9.5. Cơ quan quản lý : Sở Khoa học và Công nghệ.

9.6. Đơn vị thực hiện chính : Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp.


10. ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

10.1. Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo các chuyên gia đầu đàn về bò sữa trên các lĩnh vực giống, dinh dưỡng, thú y; tổ chức sản xuất trong chăn nuôi bò sữa

- Học tập và ứng dụng nhanh các thành tựu, tiến bộ mới để nhanh chóng ứng dụng vào chăn nuôi bò sữa tại thành phố, giúp phát triển bền vững.

10.2. Nội dung :

- Tập huấn, huấn luyện, hội thảo.

- Đào tạo trong và ngoài nước.

- Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm nước ngoài.

10.3. Thời gian thực hiện 2006 - 2010.

10.4. Kinh phí đầu tư: 2,2 tỷ đồng

Nguồn vốn : Từ ngân sách thành phố

10.5. Đơn vị chủ trì : Trường Trung học Nông nghiệp.11. DỰ ÁN XÂY DỰNG 4 TRUNG TÂM SẢN XUẤT THỨC ĂN HỖN HỢP THÔ XANH HOÀN CHỈNH CHẤT LƯỢNG CAO TMR (Total mixed ration) CHO BÒ SỮA

11.1. Mục tiêu :

- Chuyển giao công nghệ sản xuất thức ăn hỗn hợp thô xanh hoàn chỉnh chất lượng cao TMR cho các vùng trọng điểm chăn nuôi bò sữa.

- Cung cấp thức ăn thô xanh hỗn hợp hoàn chỉnh chất lượng cao cho các trang trại chăn nuôi bò sữa trên địa bàn các quận - huyện tập trung chăn nuôi tại: huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh.

- Góp phần giảm giá thành thức ăn cho bò sữa và nâng cao sản lượng, chất lượng sữa, khai thác tiềm năng sản xuất của con giống cao sản.

11.2. Nội dung :

- Thành lập thêm 04 trung tâm sản xuất thức ăn thô xanh hỗn hợp hoàn chỉnh chất lượng cao (TMR), bao gồm :

+ 02 Trung tâm tại huyện Củ Chi.

+ 01 Trung tâm ở Hóc Môn.

+ 01 Trung tâm ở Bình Chánh.

- Chuyển giao quy trình sản xuất, quản lý và cung ứng sản phẩm.

- Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trong nước cung ứng hệ thống máy trộn thức ăn TMR.

11.3. Thời gian thực hiện 2008 - 2010

11.4. Dự trù kinh phí : 4,909 tỷ đồng, trong đó:

- Nguồn kinh phí ngân sách thành phố:

+ Vốn vay hình thành thêm 4 Trung tâm sản xuất thức ăn TMR: 4,160 tỷ đồng,

+ Hỗ trợ lãi suất: 0,749 tỷ đồng.

11.5. Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

11.6. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quản lý Kiểm định giống cây trồng vật nuôi.

12. DỰ ÁN: PHÁT TRIỂN ĐỒNG CỎ CAO SẢN CUNG CẤP CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI, CÁC TRUNG TÂM TMR VÀ HỖ TRỢ VAY VỐN PHÁT TRIỂN ĐÀN BÒ

12.1. Mục tiêu:

- Tập trung chuyển đổi diện tích các loại cây trồng hiệu quả kém, tận dụng diện tích các khu quy hoạch chưa hoàn tất sang trồng cỏ cao sản phục vụ chăn nuôi.

- Hỗ trợ vay vốn phát triển đàn bò sữa theo hướng chăn nuôi tập trung trang trại.

12.2. Nội dung:

- Đầu tư các vùng trồng cỏ cao sản tập trung, chuyển giao kỹ thuật canh tác, thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giảm chi phí.

- Chuyển đổi khoảng 1.000 ha diện tích lúa kém năng suất sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

- Cho vay vốn để mua giống tăng đàn bò sữa cao sản với quy mô khoảng 10.000 con.

12.3. Thời gian thực hiện 2008 - 2010.

12.4. Dự kiến kinh phí đầu tư : 159,3 tỷ đồng

- Vốn Ngân sách cho vay theo chương trình khuyến khích chuyển dịch Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp: 135 tỷ đồng.

- Hỗ trợ lãi suất: 24,3 tỷ đồng

12.5. Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12.6. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông thành phố, các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các quận - huyện.13. DỰ ÁN: HỖ TRỢ VAY VỐN MỞ RỘNG CHUỒNG TRẠI, ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ CHĂN NUÔI

13.1. Mục tiêu:

- Tập trung hiện đại hoá chăn nuôi bò sữa thông qua đầu tư các trang thiết bị phù hợp được chế tạo trong nước với giá thành hạ.

- Tăng cường chuyển giao, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong chăn nuôi bò sữa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giảm chi phí.

13.2. Nội dung:

- Hỗ trợ vay vốn để cải tạo chuồng trại với diện tích 60.000 m2

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ chăn nuôi như máy vắt sữa, quạt thông gió, dụng cụ đựng sữa, hệ thống xử lý chất thải ...

13.3. Thời gian thực hiện 2006 - 2010

13.4. Dự kiến kinh phí đầu tư: 53,1 tỷ đồng

- Vốn Ngân sách cho vay theo chương trình khuyến khích chuyển dịch Cơ cấu kinh tế Nông nghiệp: 45 tỷ đồng.

- Hỗ trợ lãi suất: 8,1 tỷ đồng

13.5. Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13.6. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến nông thành phố, các hộ chăn nuôi, doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các quận - huyện./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

PHỤ LỤC TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN ƯU TIÊN

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BÒ SỮA 2006 - 2010


Каталог: Download -> 2009 -> CTTN
CTTN -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
CTTN -> Nghị ĐỊnh số 163/2004/NĐ-cp ngàY 07/9/2004 quy đỊnh chi tiết thi hành một số ĐIỀu của pháp lệNH
CTTN -> BỘ y tế Số: 12/2006/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt Qui định kỹ thuật
CTTN -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1037
CTTN -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc CỤc thú Y
CTTN -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CTTN -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 47/2006/tt-btc ngàY 31 tháng 5 NĂM 2006
CTTN -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
CTTN -> QuyếT ĐỊnh số 67/2006/QĐ-bnn, ngày 12 tháng 9 năm 2006

tải về 292.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương