Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang2/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

17

112

Báo cáo phong trào hợp tác hóa và tình hình xản xuất nông nghiệp năm 1959-1972

131

113

Tập văn bản về việc nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật nông nghiệp năm 1959-1972

78

114

Tập văn bản hướng dẫn áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp năm 1958-1975

112

115

Tập văn bản về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nông nghiệp năm 1956-1972

36

116

Tập văn bản về cải tiến nông cụ và bước đầu trong cơ giới hóa sản xuất năm 1960-1965

153

18

117

Tập văn bản về việc trang bị tư liệu sản xuất trong nông nghiệp năm 1958-1974

63

118

Tập văn bản về tình hình hoạt động của Trại thí nghiệm cao su và hồ tiêu ở KV Vĩnh Linh năm 1958-1959

87

119

Tập văn bản về tình hình hoạt động của đội máy kéo của Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1975

130

120

Tập văn bản về công tác thí nghiệm trồng trọt ở Vĩnh Linh năm 1957-1975

36

121

Tập văn bản giải quyết các loại giống cây trồng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1975

63

122

Tập văn bản về phòng trừ sâu phá hoại hoa màu ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1975

102

19

123

Báo cáo về công tác trồng trọt ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1967

89

124

Báo cáo tình hình sản xuất vụ mùa đông xuân và tiến độ sản xuất ở các vụ Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1972

90

125

Báo cáo diện tích gieo cấy các vụ và diện tích gieo trồng các hoa màu khác ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1974

71

126

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu 5 tấn/ha của 17 xã đồng bằng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1973

29

127

Báo cáo thống kê về gặt lúa ở các xã Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1973

61

19

128

Tập văn bản về năng suất dự thu và thu hoạch các vụ ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1974

91

129

Tập văn bản về việc điều tra thống kê năng xuất sản lượng cây trồng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1975

43

20

130

Báo cáo diện tích, năng suất sản lượng các vụ ở Vĩnh Linh năm 1968-1975

96

131

Tập văn bản hướng dẫn phân phối lúa và quyết toán hàng năm ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1963-1975

28

132

Tập văn bản về việc điều tra thu nhập phân phối và mức ăn bình quân của HTX Vĩnh Linh năm 1960-1973

132

133

Tập biểu tổng giá trị sản lượng nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1985

81

134

Tập văn bản bàn về công tác trồng cây công nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1962

74

135

Tập văn bản về việc cung cấp phân hóa học và phát động phong trào làm phân phục vụ cho sản xuất Nông nghiệp năm 1958-1974

77

136

Tập văn bản về tình hình bón phân, bón vôi các vụ và bản nhu cầu phân loại cây trồng năm 1955-1975

55

21

137

Tập văn bản về đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1975

150

138

Tập văn bản về phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và kế hoạch công tác chăn nuôi năm 1959-1971

80

139

Tập văn bản về công tác đẩy mạnh sản xuất, giải quyết thức ăn và phòng chống rét cho gia súc ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1975

35

140

Tập văn bản về công tác phòng chống bệnh gia súc ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1972

66

141

Báo cáo về tình hình chăn nuôi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1974

69

22

142

Báo cáo tổng kết công tác chăn nuôi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1975

141

143

Tập văn bản về kỹ thuật chăn nuôi năm 1957-1960

29

144

Tập văn bản về công tác xây dựng và cũng cố các trại, trạm chăn nuôi năm 1963-1975

23

145

Tập văn bản về công tác điều tra đo đạc bản đồ và phân loại chất đất năm 1958-1969

100

146

Tập văn bản về việc thu hồi phân phối và quản lý ruộng đất năm 1958-1976

31

147

Tập văn bản về phân vùng quy hoạch và sử dụng đất đai trong sản xuất nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1975

103

148

Tập văn bản thống kê diện tích các loại ruộng đất trong toàn Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1967

46

23

149

Tập văn bản về trưng dụng, sử dụng và quản lý đất xây dựng ở Vĩnh Linh năm 1975

20

150

Tập văn bản về công tác khai hoang phục hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1972-1975

99

151

Tập văn bản về công tác san lấp hố bom ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1973-1974

16

II. THỦY LỢI, CHỐNG BÃO LỤT, KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN

1. Thủy lợi
152

Tập văn bản về công tác chống hạn đảm bảo sản xuất nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1959

71

153

Tập văn bản về công tác thủy lợi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1961

133

154

Tập văn bản về công tác thủy lợi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1962-1968

107

24

155

Tập văn bản về công tác thủy lợi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1076

98

156

Tập văn bản về việc xây dựng, tu sữa hệ thống công trình thủy lợi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1976

92

157

Tập văn bản về việc xây dựng, tu sữa và bảo vệ đê đập, kè cống ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1974

94

158

Tập văn bản về công trình đê Mộ Nham và đập nước La Ngà ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1975

34

159

Tập văn bản về việc khai thác nước ngầm ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1974-1975

04

160

Quản lý, bảo vệ và sử dụng nước các công trình thủy nông ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1976

50

25

161

Tập văn bản về quản lý sử dụng máy bơm nước phục vụ nông nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1975

22

162

Tập văn bản về phong trào làm thủy lợi ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1973

70

163

Tập văn bản về việc tổ chức và công tác của Đội chủ lực làm thủy lợi trong HTX sản xuất nông nghiệp năm 1963-1970

35

2. Chống lụt bão, khí tượng thủy văn
164

Tập văn bản về công tác phòng chống bão lụt ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1965

140

165

Tập văn bản về công tác phòng chống bão lụt ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1975

103

166

Tập văn bản về chế độ báo cáo thiệt hại do bão lụt gây ra năm 1971-1972

16

26

167

Tập văn bản về tình hình bão lụt và khắc phục hậu quả các trận bão ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1962

41

168

Tập văn bản về thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 8 năm 1964 và cơn bão năm 1969 ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1964-1969

50

26

169

Tập văn bản chỉ đạo về việc khắc phục hậu quả lũ lụt tháng 8 năm 1971

32

170

Tập văn bản về công tác khí tượng thủy văn ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1974

77

III. NÔNG TRƯỜNG
171

Tập văn bản chỉ đạo về việc hoàn thành kế hoạch nhà nước của ngành nông trường quốc doanh năm 1962-1965

13

172

Tập văn bản về chỉ đạo thực hiện kế hoạch nhà nước của ngành nông trường năm 1968-1971

106

173

Tập văn bản về việc xây dựng và phát triển quản lý nông trường ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1968

30

27

174

Công tác quy hoạch quản lý đồng ruộng và bảo quản chống xói mòn đất của nông trường năm 1962-1973

68

175

Tập văn bản về quản lý và giao nộp sản phẩm của ngành nông trường năm 1961-1971

29

176

Tập văn bản về công tác trồng trọt của ngành nông trường ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1970

69

177

Tập văn bản về công tác chăn nuôi của ngành nông trường ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1971

53

178

Tập văn bản về công tác chế biến của ngành nông trường năm 1968-1970

08

179

Tập văn bản về thực hiện kế hoạch nhà nước của nông trường Bến Hải Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1972

73

180

Báo cáo kế hoạch 5 năm từ 1961-1965 của nông trường Quyết Thắng Khu vực Vĩnh Linh năm 1962

03

28

181

Tập văn bản về việc thực hiện kế hoạch nhà nước của Nông trường Quyết Thắng năm 1964-1969

257

182

Tập văn bản về việc thực hiện kế hoạch nhà nước của Nông trường Quyết Thắng năm 1970-1975

178

183

Tập văn bản về công tác cơ khí hóa nông nghiệp ở Nông trường Quyết Thắng năm 1969-1972

48

28

IV. LÂM NGHIỆP
184

Tập văn bản về quy định nhiệm vụ hệ thống tổ chức và phân cấp quản lý ngành lâm nghiệp năm 1959-1970

31

185

Tập văn bản về đẩy mạnh sản xuất lâm nghiệp và phát triển kinh doanh nghề rừng năm 1960-1974

43

29

186

Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của ngành Lâm nghiệp năm 1958-1974

85

187

Chương trình công tác, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất lâm nghiệp hàng quý ở Vĩnh Linh năm 1960-1974

28

188

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất lâm nghiệp ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1974

233

189

Tập báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng của ngành lâm nghiệp năm 1958-1972

66

190

Tập văn bản về xét duyệt hoàn thành kế hoạch của ngành lâm nghiệp năm 1964-1975

09

191

Tập văn bản về điều tra quy hoạch và phát triển các vùng kinh tế lâm nghiệp ở Vĩnh Linh năm 1959-1974

31

192

Tập văn bản về khoanh núi nuôi rừng đẩy mạnh và cải tạo nghề rừng ở Vĩnh Linh năm 1958-1969

26

193

Tập văn bản lãnh đạo chỉ đạo tổng kết công tác trồng cây gây rừng năm 1958-1971

62

30

194

Tập văn bản về chế độ và điều tra công tác trồng cây gây rừng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1974

19

195

Chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác và biện pháp trồng rừng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1973

39

196

Chỉ thị, kế hoạch, báo cáo về tổ chức tết trồng cây và trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1974

60

197

Tập văn bản chỉ đạo việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ rừng và công tác quản lý rừng ở địa phương năm 1956-1974

52

30

198

Tập văn bản về tổ chức Kiểm lâm nhân dân và việc săn bắt chim thú rừng ở Vĩnh Linh năm 1963-1974

23

199

Báo cáo sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1976

63

200

Tập văn bản về việc chặt phá rừng trái phép và chế độ chính sách đối với những người làm công tác bảo vệ rừng năm 1958-1976

32

201

Tập văn bản về chỉ đạo công tác phòng cháy rừng ở Vĩnh Linh năm 1957-1974

28

202

Tập văn bản chỉ đạo chỉ tiêu kế hoạch về việc khai thác gỗ và lâm sản năm 1956-1972

64

31

203

Tập văn bản về việc cung cấp và phân phối gỗ cho các cơ quan, các địa phương trong Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1974

95

204

Tập văn bản về quy định chế độ sử dụng và tiết kiệm gỗ năm 1957-1964

37

205

Bản thống kê số lượng lâm sản và việc thu tiền tiêu thụ gỗ, vận chuyển gỗ năm 1957-1974

29

206

Tập văn bản về định mức và quy trình tạm thời về gỗ xẻ thành khối Khu vực Vĩnh Linh năm 1969-1971

40

V. NGƯ NGHIỆP
207

Tập văn bản chỉ đạo sản xuất nghế cá năm 1959-1975

35

208

Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm của ngành thủy sản năm 1955-1969

59

209

Chỉ tiêu, kế hoạch hàng quý của ngành thủy sản năm 1965-1974

08

210

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm của ngành thủy sản năm 1956-1975

185

32

211

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng về ngành thủy sản năm 1959-1975

36

212

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch quý, tháng về ngành thủy sản năm 1959-1973

66

213

Tập văn bản chỉ đạo phương hướng, báo cáo tổng kết về tình hình khai thác cá biển năm 1961-1975

40

214

Tập văn bản về nuôi cá hải sản và chế biến thủy sản năm 1958-1974

34

215

Tập biên bản bàn giao HTX ngư nghiệp chế biến thủy sản và điều tra hải sản năm 1965-1971

33

216

Tập văn bản về xây dựng tổ chức mạng lưới và chế độ chính sách đến ngành thủy sản năm 1959-1975

33

217

Tập văn bản về tình hình sản xuất và xây dựng phát triển đồng muối ở Vĩnh Linh năm 1961-1975

63

C. KHỐI CÔNG NGHIỆP
I. CÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG NGHIỆP
218

Tập văn bản chỉ đạo về công tác và thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp năm 1957-1960

23

219

Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp của Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1960

57

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương