Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠ


VI. THI ĐUA KHEN THƯỞNGtải về 1.31 Mb.
trang11/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

141

VI. THI ĐUA KHEN THƯỞNG
1120

Thông tư, chỉ thị, điều lệ về quy định hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 1960-1976

154

1121

Tập văn bản về quy định các tiêu chuẩn và hình thức thi đua khen thưởng năm 1969-1974

54

1122

Kế hoạch công tác thi đua năm 1965-1975

35

1123

Tập văn bản hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm 1956-1975

121

1124

Tập văn bản hướng dẫn tổng kết và báo cáo tổng kết công tác thi đua ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1968

29

142

1125

Báo cáo tổng kết công tác thi đua của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1973

93

1126

Tập văn bản hướng dẫn và báo cáo sơ kết 6 tháng về công tác thi đua khen thưởng năm 1965-1975

48

1127

Tập văn bản về hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm 1966-1972

15

1128

Hồ sơ về các cuộc vận động đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất ở địa phương và cơ quan năm 1958-1974

63

1129

Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1958-1975

80

1130

Hồ sơ về báo công, lập công chống mỹ cứu nước năm 1968-1969

32

1131

Hồ sơ phát động thi đua để hoàn thành kế hoạch nhà nước và nhân ngày lễ lớn năm 1957-1976

154

143

1132

Thông tư, quyết định về xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 1965-1972

76

1133

Báo cáo tình hình tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa ở Vĩnh Linh năm 1965-1971

21

1134

Hồ sơ ghi tên đăng ký tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa năm 1964-1974

31

1135

Hồ sơ đề nghị công nhận tổ đội lao động XHCN ở Vĩnh Linh năm 1962-1972

15

1136

Hồ sơ xét duyệt công nhận tổ đội lao động XHCN năm 1965-1972

26

1137

Quyết định về việc công nhận tổ đội lao động XHCN ở Vĩnh Linh năm 1960-1975

61

1138

Hồ sơ tổ chức các hội nghị công tác thi đua khen thưởng năm 1960-1976

105

1139

Hồ sơ về Đại hội công nông binh mừng công (4 năm) đánh thắng giặc Mỹ xâm lược năm 1968-1869

37

1140

Báo cáo trước hội nghị mừng công 4 năm 1965-1968 đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ở Vĩnh Linh năm 1969

257

144

1141

Hồ sơ về Đại hội liên hoan chiến sỹ thi đua toàn khu vực năm 1963 mừng chiến thắng năm 1972-1973

42

1142

Báo cáo trước Đại hội mừng công thẵng mỹ của quân và dân Trị Thiên Huế tại Khu vực Vĩnh Linh năm 1973

63

1143

Hồ sơ về mít tinh mừng Miền Nam đại thắng của Khu vực Vĩnh Linh năm 1975

17

1144

Hồ sơ về chế độ chính sách khen thưởng năm 1960-1976

43

1145

Hồ sơ về chế độ chính sách tiền thưởng ở Vĩnh Linh năm 1960-1972

10

1146

Hồ sơ quy định tiêu chuẩn và hướng dẫn việc xét duyệt khen thưởng năm 1962-1964

40

1147

Hồ sơ hướng dẫn đề nghị khen thưởng cho đơn vị và cá nhân năm 1958-1976

28

145

1148

Hồ sơ về công tác khen thưởng năm 1960-1975

69

1149

Hồ sơ về công tác tuyên dương khen thưởng ở Vĩnh Linh năm 1960-1975

37

1150

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho những đơn vị và tập thể ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1975

199

1151

Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho cá nhân ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1974

38

1152

Bản thành tích của các đơn vị tập thể ở Vĩnh Linh năm 1956-1975

155

1153

Báo cáo tổng kết thành tích thi đua hàng năm của các Ty, ngành các đơn vị ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1975

221

146

1154

Quyết định về công tác khen thưởng ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1975

158

1155

Hồ sơ về trao tặng phần thưởng cho cán bộ và nhân dân Vĩnh Linh năm 1964-1972

29

1156

Hồ sơ lễ đón nhận cờ luân lưu của Bác Hồ và Huân chương Chính phủ của Khu vực Vĩnh Linh năm 1965

42

146

1157

Hồ sơ về chiến công bắn rơi máy bay giặc Mỹ xâm lược Khu vực Vĩnh Linh năm 1865-1967

22

1158

Hồ sơ nhận và phân phối quà tặng Bác Hồ cho bộ đội và nâhn dân cán bộ Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1972

116

1159

Hồ sơ hướng dẫn đề nghị tặng gia đình vẽ vang, bản vàng danh dự năm 1956

156

147

1160

Hồ sơ hướng dẫn và đề nghị cấp bằng tổ quốc ghi công, huân chương kháng chiến năm 1956

68

1161

Hồ sơ đề nghị cấp bắng gia đình vẽ vang cho các gia đình có con em đi tòng quân năm 1958

264

1162

Danh sách đề nghị cấp huy hiệu thương binh năm 1957-1960

48

1163

Danh sách tặng thưởng bảng gia đình vẽ vang cho cán bộ và nhân dân ở Vĩnh Linh năm 1955-1958

07

148

1164

Tập đơn và bảng đề nghị cấp bằng gia đình vẽ vang có người đi tòng quân cứu nước năm 1958

185

VII. BẢO VỆ BÀ MẸ TRẺ EM
1165

Tập văn bản về chỉ đạo công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em năm1 972-1974

12

1166

Thông báo tình hình hoạt động công tác bảo vệ sức khõe bà mẹ và trẻ em năm 1967-1974

21

1167

Chỉ tiêu, kế hoạch công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1971

35

1168

Báo cáo tổng kết hàng năm về công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1973

76

1169

Báo cáo sơ kết 6 tháng, 9 tháng về công tác bảo vệ bà mẹ trẻ em ở Vĩnh Linh năm 1967-1974

53

1170

Hồ sơ về vấn đề sinh đẻ có kế hoạch ở Vĩnh Linh năm 1970-1975

34

1171

Tập văn bản về công tác tổ chức quản lý và nuôi dạy trẻ năm 1960-2975

36

148

VIII. ĐIỀU TRA TỘI ÁC
1172

Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ năm 1966-1974

52

1173

Báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ công tác điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc mỹ ở Vĩnh Linh năm 1967-1972

25

1174

Tập văn bản thống kê báo cáo thiệt hại chiến tranh năm 1966-1972

55

149

1175

Hồ sơ tổ chức và duy trì UB điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc mỹ ở Việt Nam năm 1969-1974

08

1176

Hồ sơ về cất giữ, bảo vệ và xây dựng tang vật hiện trường, tang chứng về tội ác chiến tranh của đế quốc mỹ năm 1966-1968

50

1177

Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và lập hồ sơ tội ác chiến tranh của đế quốc mỹ ở Việt Nam năm 1960

47

1178

Hồ sơ tuyên bố tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc mỹ gây ra ở Việt Nam năm 1966-1969

26

1179

Hồ sơ tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam năm 1966-1969

66

1180

Hồ sơ về tố cáo tội ác diệt chủng của Mỹ ở Việt Nam năm 1967

51

1181

Hồ sơ tố cáo tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ỏ miền Bắc năm 1966-1970

60

1182

Thông báo về tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Bắc năm 1967-1969

86

1183

Hồ sơ tuyên bố, tố cáo tội ác chiến tranh của Đế quốc Mỹ ở Vĩnh Linh năm 1967-1968

12

1184

Hồ sơ về chống chất độc hóa học và tình hình địch sử dụng chất độc hóa học gây thiệt hại ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1970

28

150

1185

Hồ sơ tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1872

70

1186

Báo cáo tội ác đế quốc Mỹ của các xã, thị trấn và nhân dân Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1967

35

1187

Báo cáo tình hình địch đánh phá ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1968

27

1188

Báo cáo số liệu thiệt hại chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1967-1968

32

1189

Báo cáo thiệt hại chiến tranh của các Ty, ngành, cơ quan, đơn vị ở Vĩnh Linh năm 1965-1973

125

1190

Báo cáo thiệt hại chiến tranh của Nông trường Quyết thắng, huyện Bến Hải năm 1967-1972

57

1191

Báo cáo tình hình địch đánh phá và thiệt hại chiến tranh các xã năm 1967-1973

47

IX. KHOA HỌC KỸ THUẬT
1192

Tập văn bản về công tác khoa học kỹ thuật ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1964

55

1193

Tập văn bản về công tác khoa học kỹ thuật năm 1965-1968

43

1194

Tập văn bản về khoa học kỹ thuật quản lý chất lượng sản phẩm ở Vĩnh Linh năm 1971-1974

60

1195

Tập văn bản về tiêu chuẩn hóa ở Xí nghiệp công nghiệp quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1963-1974

27

151

H. VĂN BẢN MẬT, TUYỆT MẬT, TỐI MẬT
I. VĂN BẢN MẬT
1196

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1956

74

1197

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1957

101

1198

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1958

118

1199

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1959

121

1200

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1960

145

152

1201

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1961

46

1202

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1962

87

1203

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1963-1964

121

153

1204

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1965

157

1205

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1966-1967

104

1206

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1968

145

154

1207

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1969

218

1208

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1970

130

155

1209

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1971

128

1210

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1972

146

1211

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1973

72

156

1212

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1974

70

1213

Tập văn bản Mật của Chính phủ, bộ ngành Trung ương năm 1975-1976

80

1214

Tập văn bản Mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

90

1215

Tập văn bản Mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1958

127

1216

Tập văn bản Mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1962

84

1217

Tập văn bản Mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1963-1969

99

157

1218

Tập văn bản Mật của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1970-1973

101

1219

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1954-1956

132

1220

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1958

258

1221

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1959

194

158

1222

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1960

112

1223

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1961-1962

64

1224

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1964-1965

349

159

1225

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1966-1967

252

1226

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1968

227

1227

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1969

267

160

1228

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh tháng 01-6 năm 1970

223

1229

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh tháng 7-12 năm 1970

182

1230

Tập văn bản Mật của các phòng, ban Khu vực Vĩnh Linh năm 1971

185

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương