Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠtải về 1.31 Mb.
trang10/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.31 Mb.
#21244
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

129

1007

Hồ sơ về bảo vệ sản phụ, hài nhi năm 1955-1960

32

1008

Hồ sơ về nạn phá thai, và đặt vòng tránh thai năm 1975

11

1009

Hồ sơ về xây dựng củng cố bệnh viện xã năm 1957-1974

55

1010

Tập văn bản hướng dẫn công tác vệ sinh phòng bệnh của PTT, Bộ Y tế năm 1957-1975

130

1011

Hồ sơ tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh của Đảng bộ, UB và Ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1975

36

1012

Báo cáo hàng tháng về công tác vệ sinh phòng bệnh của ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1956

90

1013

Báo cáo tháng về công tác vệ sinh phòng bệnh của Ty Y tế năm 1957

71

130

1014

Báo cáo tháng về công tác vệ sinh phòng bệnh của Ty Y tế năm 1958-1968

63

1015

Báo cáo năm về công tác vệ sinh phòng bệnh của Ty Y tế năm 1956-1974

132

1016

Tập văn bản hướng dẫn tăng cường vệ sinh phòng bệnh mùa hè năm 1957-1974

24

1017

Báo cáo phòng bệnh mùa hè, phòng bệnh Đông Xuân năm 1955-1959

67

1018

Hồ sơ về công tác phòng bệnh ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1968-1969

10

1019

Tập văn bản hướng dẫn về chữa bệnh hủi, bệnh bướu cổ năm 1958-1959

14

1020

Tập văn bản hướng dẫn tổ chức công tác chống sốt rét của PTT và Bộ Y tế năm 1958-1971

77

1021

Tập văn bản hướng dẫn về công tác chống sốt rét của UBHC và Ty Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1962-1975

38

1022

Báo cáo công tác chống sốt rét ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1961

70

131

1023

Tập văn bản hướng dẫn chữa bệnh bại liệt cho trẻ em năm 1957-1961

12

1024

Tập văn bản hướng dẫn việc phòng và chữa bệnh xuất huyết năm 1969-1975

36

1025

Tập văn bản hướng dẫn công tác phòng chữa bệnh mắt hột và đau mắt đỏ năm 1959-1975

17

131

1026

Hồ sơ về việc phòng chữa bệnh chó dại năm 1958-1976

20

1027

Tập văn bản hướng dẫn công tác phòng chống các bệnh dịch năm 1957-1975

98

1028

Báo cáo công tác chống Lao ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1960-1964

24

1029

Hồ sơ về công tác cấp cứu phòng chống chất độc hóa học trong thời chiến năm 1964-1972

20

1030

Hồ sơ về công tác khám chọn nghĩa vụ quân sự năm 1971-1974

15

1031

Tập văn bản hướng dẫn khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên đi học nước ngoài năm 1968-1971

17

1032

Hồ sơ về công tác bảo vệ cho nhân dân, cán bộ công nhân viên, học sinh năm 1967-1975

86

1033

Hồ sơ huấn luyện bồi dưỡng cán bộ Y tế Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1973

63

1034

Tập văn bản về công tác dược phẩm của Bộ Y tế năm 1957-1975

28

1035

Thông tư hướng dẫn về chính sách cải tạo Y dược tư doanh năm 1959-1961

07

1036

Báo cáo tháng, quý, 6 tháng về tình hình hoạt động của quốc doanh dược phẩm Vĩnh Linh năm 1957-1970

35

1037

Báo cáo về công tác dược và phương hướng nhiệm vụ năm 1955-1967

32

132

1038

Hồ sơ về tổ chức thành lập và phát triển công tác đông y năm 1957-1974

101

1039

Báo cáo về tình hình và đề án chấn chỉnh công tác Đông y của Bộ Y tế năm 1973-1974

54

1040

Báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của Hội Đông y Vĩnh Linh năm 1959-1975

45

1041

Hồ sơ hướng dẫn về việc sử dụng thuốc năm 1961-1971

17

1042

Hồ sơ về công tác điều tra, bảo vệ và thu mua dược liệu năm 1968-1974

59

1043

Hoạt động của Hội Đông y Vĩnh Linh năm 1959-1974

17

VI. THỂ DỤC THỂ THAO
1044

Điều lệ về công tác Thể dục Thể thao năm 1959-1970

25

1045

Chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ công tác thể dục thể thao ở Vĩnh Linh năm 1960-1974

81

1046

Báo cáo quý, 6 tháng, về công tác Thể dục Thể thao ở Vĩnh Linh năm 1961-1974

29

1047

Báo cáo tổng kết các chương trình Thể dục thể thao ở Vĩnh Linh năm 1959-1970

36

133

1048

Báo cáo tổng kết công tác thể dục thể thao ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1962-1974

94

1049

Hồ sơ về tổ chức các Đại hội thể dục thể thao ở Vĩnh Linh năm 1959-1965

29

1050

Hồ sơ về tăng cường đẩy mạnh công tác thể dục thể thao trong từng đơn vị cơ sở năm 1960-1974

52

1051

Hồ sơ về đào tạo cán bộ thể dục thể thao năm 1961-1973

09

1052

Hồ sơ về sử dụng và bảo vệ súng đạn thể dục thể thao năm 1969-1970

17

1053

Hồ sơ về các chế độ cho công tác thẻ dục thể thao năm 1959-1975

14

133

V. THƯƠNG BINH XÃ HỘI
1054

Tập văn bản chỉ đạo về công tác Thương binh Xã hội năm 1969-1975

29

1055

Hồ sơ về phương hướng và báo cáo công tác Thương binh Xã hội ở Vĩnh Linh năm 1970-1975

81

1056

Báo cáo 6 tháng về công tác Thương binh Xã hội ở Vĩnh Linh năm 1971-1974

45

1057

Hồ sơ điều tra cơ bản về thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa ở Vĩnh linh năm 1973

15

1058

Tập văn bản về chỉ đạo và thực hiện công tác Thương binh Liệt sỹ ở Vĩnh Linh năm 1957-1975

127

134

1059

Thông báo, báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình công tác Thương binh Liệt sỹ năm 1962

28

1060

Báo cáo thực hiện công tác thương binh Liệt sỹ, gia đình quân nhân, gia đình cán bộ của xã Vĩnh Lâm năm 1969

11

1061

Hồ sơ về khám và xếp hạng thương tật cho Thương binh ở Vĩnh Linh năm 1954-1962

37

1062

Hồ sơ xếp hạng thương tật cho thương binh ở Vĩnh Linh của Hội đồng giám định năm 1960

21

1063

Hồ sơ về việc trả phụ cấp thương tật cho thương binh năm 1954-1962

46

1064

Hồ sơ về giải quyết và quyết định cấp sổ phụ cấp thương tật cho thương binh ở Vĩnh Linh năm 1957-1975

67

1065

Hồ sơ về cấp phát chân tay giả cho thương binh ở Vĩnh Linh năm 1955-1969

32

1066

Hồ sơ về chế độ khám chữa bệnh đối với thương binh và những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh năm 1957-1974

17

1067

Hồ sơ về tổ chức thu nhận thương binh vào trại và điều trị, điều dưỡng thương bệnh binh, quân dân phục viên chuyển ngành năm 1957-1970

28

134

1068

Hồ sơ về trợ cấp, cấp phát cho thương binh Miền nam về địa phương năm 1956-1958

13

1069

Hồ sơ đưa thương binh ở trạm đi sản xuất năm 1958

13

1070

Tập văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn thực hiện việc xác nhận suy tôn liệt sỹ, chứng nhận gia đình liệt sỹ năm 1957-1974

52

1071

Hồ sơ đề nghị và xác nhận, suy tôn liệt sỹ, giải quyết quyền lợi cho gia đình liệt sỹ năm 1954-1962

26

1072

Tập văn bản về báo tử, làm lễ truy điệu, giải quyết quyền lợi cho gia đình liệt sỹ năm 1962-1972

12

1073

Tập Phiếu kiểm soát hồ sơ liệt sỹ thuộc Khu vực Vĩnh Linh năm 1957

126

1074


Hồ sơ về cấp bằng tổ quốc ghi công và tiền tuất cho gia đình liệt sỹ năm 1956-1961

10

1075

Hồ sơ hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với quân dân thương bệnh binh phục viên, gia đình liệt sỹ năm 1955-1965

55

135

1076

Hồ sơ về chế độ chính sách ưu đãi, sữa chữa sai lầm trong cái cách đối với thương binh, quân dân phục viên, gia đình liệt sỹ năm 1956-1957

22

1077

Hồ sơ về chế độ chính sách những người bị thương binh, hy sinh, mất sức lao động trong khi làm nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước năm 1967-1969

29

1078

Hồ sơ về việc thực hiện chính sách đãi ngộ đối với thương binh, quân nhân phục viên, gia đình liệt sỹ ở Vĩnh Linh năm 1956-1975

49

1079

Hồ sơ vận động thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ ở Vĩnh Linh năm 1960-1965

21

1080

Hồ sơ vận động thực hiện chính sách hậu phương quân đội ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1973-1975

21

1081

Hồ sơ về chế độ chính sách và công tác nuôi dạy con Liệt sỹ năm 1956-1962

20

135

1082

Hồ sơ về chế độ trợ cấp cho gia đình liệt sỹ gặp khó khăn năm 1962

13

1083

Quyết định trợ cấp cho thân nhân liệt sỹ của UB Khu vực Vĩnh Linh năm 1962-1964

97

136

1084

Hồ sơ về chế độ trợ cấp tiền tuất cho liệt sỹ ở Vĩnh Linh năm 1955-1973

30

1085

Hồ sơ cấp tiền tuất cho liệt sỹ, tử sỹ ở Vĩnh Linh năm 1954-1956

18

1086

Hồ sơ về việc xét duyệt, cấp phát, lĩnh và thanh toán tiền tuất năm 1956-1971

46

1087

Quyết định trợ cấp tiền tuất cho gia đình liệt sỹ của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1957-1966

44

1088

Tập chứng từ cấp phát tiền tuất cho gia đình liệt sỹ, tử sỹ ở Vĩnh Linh năm 1956-1958

298

137

1089

Tập chứng từ cấp phát tiền tuất cho gia đình liệt sỹ, tử sỹ ở Vĩnh Linh năm 1959 (tập 1)

435

1090

Tập chứng từ cấp phát tiền tuất cho gia đình liệt sỹ, tử sỹ ở Vĩnh Linh năm 1959 (tập 2)

304

138

1091

Tập chứng từ cấp phát tiền tuất cho gia đình liệt sỹ, tử sỹ ở Vĩnh Linh năm 1959 (tập 3)

386

1092

Tập chứng từ cấp phát tiền tuất cho gia đình liệt sỹ, tử sỹ ở Vĩnh Linh năm 1960

222

139

1093

Hồ sơ về công tác tu sữa, cất bốc, bảo quản mộ liệt sỹ năm 1955-1974

83

1094

Hồ sơ xây dựng Đài anh hùng, bia liệt sỹ quân đội nhân dân hy sinh ở miền nam tại Vĩnh Linh năm 1957-1958

37

1095

Hồ sơ về công tác mồ mã và đấu tranh chống phá hoại mồ mã với địch năm 1955-1956

24

1096

Hồ sơ giải quyết di sản mồ mã người Miền Nam chết ở Miền Bắc năm 1960-1975

10

139

1097

Tập văn bản chỉ đạo công tác phục viên năm 1955-1959

82

1098

Báo cáo về công tác phục viên, quân nhân chuyển ngành ở Vĩnh Linh năm 1956-1959

43

1099

Báo cáo, thông báo về tình hình công tác phục viên của Trung ương năm 1956-1959

61

1100

Hồ sơ về tổ chức đón tiếp quân nhân phục viên năm 1955-1959

26

1101

Hồ sơ về chế độ, chính sách, hướng dẫn thực hiện chính sách phục viên năm 1955-1975

38

1102

Hồ sơ về chế độ trợ cấp cho quân nhân phục viên năm 1958-1970

31

1103

Hồ sơ về phổ biến học tập và phục vụ chính sách phục viên năm 1955-1958

17

1104

Hồ sơ về giáo dục chính trị cho quân nhân phục viên năm 1957

31

140

1105

Hồ sơ về cấp phát quân trang, lương và phụ cấp cho quân nhân phục viên chuyển ngành năm 1956-1958

14

1106

Quyết định trợ cấp dài hạn cho quân nhân phục viên của UBHC Khu vực Vĩnh Linh năm 1959-1962

07

1107

Quyết định về giải quyết quyền lợi cho quân nhân phục viên chuyển ngành năm 1956-1959

06

1108

Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết việc làm cho quân nhân phục viên năm 1956-1959

08

1109

Chế độ, chính sách đối với người già tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa năm 1967-1969

12

1110

Tập văn bản về chế độ, chính sách đối với người Miền Nam chết ở Miền Bắc năm 1959-1973

06

1111

Chế độ, chính sách đối với đồng bào Miền nam già yếu tàn tật, mất sức lao động, không nơi nương tựa năm 1974

08

140

1112

Tập văn bản chỉ đạo công tác phòng chống đói Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1974

84

1113

Tập văn bản về mở các hội nghị bàn công tác cứu tế ở Vĩnh Linh năm 1956-1957

17

1114

Tập đề án, chương trình, kế hoạch công tác cứu tế xã hội ở Vĩnh Linh năm 1956-1957

30

1115

Báo cáo tình hình công tác về cứu tế xã hội Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1970

66

1116

Báo cáo về tình hình cứu đói cho những nông dân, cán bộ thiếu ăn ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1955-1975

21

1117

Quyết định của UBHC Khu vực Vĩnh Linh về trợ cấp các chế độ cứu tế xã hội cho cán bộ và nhân dân năm 1961-1976

59

1118

Hồ sơ về kinh phí cho việc cứu tế xã hội Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1957

13

1119

Hồ sơ về phòng chống cho cán bộ và nhân dân ở Khu vực Vĩnh Linh năm 1956-1975

54

Каталог: uploads -> hosoluutru
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
hosoluutru -> Hộp số Hồ sơ số

tải về 1.31 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương