XÂy dựng chuỗi giá trịtải về 22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.04.2018
Kích22 Kb.

XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ


Dịch và biên soạn từ: Agriculture and Food Council of Alberta (2004), Value Chain Guidebook, Value Chain Initiative, Canada

Phần 2:
  1. Phát triển kế hoạch hoa tiêu


2.1 Xác định thành viên của chuỗi giá trị

Chọn lựa thành viên đúng là rất quan trọng, quyết định sự thành công của chuỗi giá trị. Để thực hiện tốt điều này chúng ta cần liệt kê những nguồn lực, kinh nghiệm cần thiết để thực hiện việc kinh doanh trong một ngành nhất định; sau đó đánh giá xem mình thiếu gì; và cuối cùng là lựa chọn thành viên có thể bổ sung những nguồn lực, kinh nghiệm… còn thiếu để hoàn thành chuỗi giá trị.


2.2 Xây dựng mối quan hệ:

Sau khi xác định các thành viên, chúng ta cần thành lập một ban dự án để thực hiện việc liên hệ và xây dựng mối quan hệ.2.3 Phát triển kế hoạch dự án hoa tiêu:

- Xác định dự án hoa tiêu thích hợp

- Xây dựng kế hoạch

- Phát triển công cụ đo lường

- Xác định, đo lường và quản lý rủi ro.
2.4 Thảo luận và lập kế hoạch liên minh:

- Xác định các cuộc thảo luận mấu chốt về những nội dung có ý nghĩa quyết định cho sự hợp tác hình thành chuỗi giá trị.

- Thống nhất những nội dung để tạo thành một liên minh vững chắc để xác lập vị thế trên thị trường.

- Lập bản thỏa thuận: bao gồm các nội dung như bản ghi nhớ, hợp đồng ràng buộc pháp lý, cam kết của lãnh đạo các bên…


  1. Giám sát và đánh giá dự án


- Giám sát dự án hoa tiêu.

- Tích hợp hệ thống.- Thích nghi và phát triển.
Hồ Tấn Tuyến
: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương