Xuất khẩu hàng hoá tháng 9 và 9 tháng năm 2007tải về 49.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích49.44 Kb.

Xuất khẩu hàng hoá tháng 9 và 9 tháng năm 2007
Nghìn tấn, triệu USD

 

 

Thực hiện
8 tháng
năm 2007

Ước tính
tháng 9
năm 2007

Cộng dồn
9 tháng
năm 2007

9 tháng năm
2007 so với cùng
kỳ năm 2006 (%)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

TỔNG TRỊ GIÁ
31131
4100
35231
119.4
Khu vực kinh tế trong nước

13653
1760
15413
124.9
Khu vực có vốn đầu tư NN
17478
2340
19818
115.4
Dầu thô
5141
640
5781
88.7
Hàng hoá khác
12337
1700
14037
131.7

MẶT HÀNG CHỦ YẾU
Dầu thô

10075

5141

1140

640

11215

5781

89.6

88.7
Than đá

21324

665

2600

80

23924

745

118.8

117.2
Dệt, may
5055
750
5805
131.6
Giày dép
2669
300
2969
113.1
Túi xách, ví, va li, mũ, ô dù
417
50
467
127.3
Điện tử, máy tính
1313
200
1513
123.6
Sản phẩm mây tre, cói, thảm
148
19
167
117.8
Sản phẩm gốm sứ
222
25
247
126.5
Sản phẩm đá quý và KL quý
113
16
129
112.1
Dây điện và cáp điện
549
80
629
127.3
Sản phẩm nhựa
444
65
509
150.9
Xe đạp và phụ tùng xe đạp
55
6
61
67.0
Dầu mỡ động, thực vật
28
5
33
282.3
Đồ chơi trẻ em
48
7
55
124.9
Mỳ ăn liền
52
6
58
111.7
Gạo

3575

1138

400

126

3975

1264

98.5

114.9
Cà phê

935

1402

40

67

975

1469

144.2

185.9
Rau quả
204
25
229
117.3
Cao su

422

794

75

143

497

937

98.4

98.4
Hạt tiêu

59

185

8

25

67

210

63.5

129.4
Hạt điều

95

397

17

70

112

467

121.7

126.8
Chè

70

72

12

15

82

87

107.9

109.9
Sản phẩm gỗ
1510
200
1710
124.9
Thủy sản
2361
370
2731
113.4

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương