XÁC ĐỊnh oncogen e6, E7 hpv16 trên mô ung thư CỔ TỬ cung bằng kỹ thuật giải trình tự gen trực tiếp hoàng Thị Thanh Huyền*, Lê Hoàngtải về 8.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích8.06 Kb.

Y häc viÖt nam th¸ng 3 - sè 1 - 2016XÁC ĐỊNH ONCOGEN E6, E7 HPV16 TRÊN MÔ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ GEN TRỰC TIẾP
Hoàng Thị Thanh Huyền*, Lê Hoàng**
TÓM TẮT

Human papillomavirus (HPV) là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư cổ tử cung (UTCTC), căn bệnh đứng hàng thứ 2 trong các loại ung thư ở nữ trên toàn thế giới. Genotype HPV16 và HPV18 là hai genotype "nguy cơ cao" gặp ở hơn 70% các trường hợp UTCTC trong đó, vai trò gây biến đổi gen dẫn tới ung thư của các concogen E6, E7 của các genotype "nguy cơ cao" đã được chứng minh. Mục tiêu: xác định tỷ lệ nhiễm HPV16 và xác định sự hiện diện oncogen E6 HPV16 và oncogen E7 HPV16 trên mẫu mô UTCTC. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: (1) Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 455 mẫu mô UTCTC được thu thập tại Bệnh viện K Trung ương; (2) Tách chiết DNA HPV và khuyếch đại DNA HPV bằng phản ứng PCR; (3) Giải trình tự gen E6,E7 HPV16. Kết quả: Trong tổng số 455 mẫu mô ung thư, có 220 mẫu có HPV16 dương tính. Tỷ lệ nhiễm HPV16 trên mẫu mô UTCTC là 48,35%. Trong tổng số 220 mẫu mô UTCTC nhiễm HPV16 có 189/220 (85,9%) mẫu xác định được sự hiện diện của oncogen E6 và/hoặc oncogen E7. Sự hiện diện của E6 được phát hiện ở 188/189 mẫu (99,47%) và sự hiện diện của E7 là 185/189 mẫu (97,88%). 31/220 (14,1%) mẫu không xác định được sự có mặt của hoặc oncogen E6 hoặc oncogen E7. Kết luận: Tỷ lệ nhiễm HPV16 trên mẫu mô UTCTC là 48,35%. Kết quả xác định oncogen E6, E7 của HPV16 chiếm tới 85,9%, sự hiện diện của oncogen E6 và E7 trên mẫu mô chiếm gần như tuyệt đối ở 99,47% và 97,88% số mẫu.Từ khóa: E6,E7 HPV16, Việt Nam.
SUMMARY

DETECTION OF ONCOGEN E6, E7 HPV16

IN CERVICAL CANCER TISSUES

BY DIRECT SEQUENCING

Human papillomavirus (HPV) is the major causative agent of cervical cancer, which accounts for the second highest cancer burden in women worldwide. High -risk HPV16 and HPV18 could be found in more than 70% cervical cancer patients. The identification and functional verification of host proteins associated with HPV E6 and E7 oncoproteins may provide useful information in understanding cervical carcinogenesis and the development of cervical cancer-specific markers. Objectives: To detect the prevalence of HPV 16 and E6/E7 HPV16 in cervical cancer tissues. Material and methods: (1) Cross-sectional servey using 455 cervical cancer tissues were collected in National K Hospital; (2) Extract DNA HPV and amplify DNA HPV using PCR; (3) Direct sequence E6,E7 HPV16. Results: Among 455 cervical cancer tissues, 220 were HPV16 positive. HPV16 prevalence in cervical cancer tissues were 48.35%. Of total 220 cervical cancer tissues infected HPV16, oncogen E6 and/or oncogen E7 were found in 189/220 (85.9%). E6 were found in 188/189 samples (99.47%) and E7 were found in 185/189 samples (97.88%). oncogen E6 hoặc oncogen E7 could not be in 31/220 (14.1%). Conclusions: HPV16 prevalence in cervical cancer tissues were 48.35%. Oncogen E6/oncogen E7 HPV16 were detected in 85.9%. E6 were found in 188/189 samples (99.47%) and E7 were found in 185/189 samples (97.88%).Keywords: E6,E7 HPV16, Vietnam: pic -> general -> files -> Thang%204%20nam%202016
files -> ĐÁnh giá TÁc dụng hạ acid uric máu của cao khô thống phong khang trêN ĐỘng vật thực nghiệm vũ Bình Dương*, Nguyễn Hoàng Ngân
files -> Ochanomizu University senior high school [1] Senior High School at Otsuka, University of Tsukuba [2]
Thang%204%20nam%202016 -> ĐÁnh giá KẾt quả khâu nối gân gấp bàn tay ở VÙng V theo kỹ thuật adelaide nguyễn Bá Lưu*, Lê Nghi Thành Nhân
files -> ĐÁnh giá KẾt quả phẫu thuật cắt gan nội soi đIỀu trị u gan lành tính tại bệnh viện hữu nghị việT ĐỨc giai đOẠN 2010 2014
Thang%204%20nam%202016 -> NHẬn xét thang đIỂm epworth và KẾt quả ĐO Đa ký HÔ HẤP Ở BỆnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính phan Thanh Thuỷ*, Vũ Văn Giáp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương