*Xác định dãy đồng đẳng của hidrocacbon Cách 1tải về 45.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích45.33 Kb.
#3338
*Xác định dãy đồng đẳng của hidrocacbon
Cách 1: 
-Dựa vào electron hóa trị để xác định
-Dựa vào tỉ lệ số mol và số mol 
Tỉ lệ:
> 1,5-> ankan
 = 1,5 -> anken
 < 1,5 -> ankin,ankadien
Cách 2:
Tính sô mol  và số mol 
Nếu:
+ -> ankan
 -> anken
-> ankin
Sau đó dựa vào  và khối lượng hỗn hợp,biện luận xác định dãy đồng đẳng
-Nếu đốt cháy hỗn hợp hidrocacbon và cho toàn bộ sản phẩn và bình nước vôi trong (hoặc ) thu đucợ:
+Kết tủa và dung dịch có khối lượng tăng so với ban đầu,ta có phương trình:

+ Kết tủa và dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu,ta có phương trình:

*Xác định công thức phân tử-công thức cấu tạo của hidrocacbon

  • Hỗn hợp hai hidrocacbon đồng đẳng kế tiếp


Cách 1:
+Tìm 
+ Giả sử .Giải bất phương trình tìm được công thức phân tử
Cách 2:
+Phải tính hai tổng 
(Với x,y là số mol của hai hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng và số nguyên tử cacbon là n,n')
+Dựa vào khối lượng của hỗn hợp hoặc khối lượng hay thể tích sinh ra do phản ứng đốt cháy
+Tìm n,n' bằng cách biện luận (n'=n+1)
Cách 3:Sử dụng một số dữ kiện thực nghiệm khi xác định công thức thành phần của hidrocacbon
+Nếu cho hỗn hợp chứa hidrocacbon chưa no và qua Ni, (hay Pt,)thì:

+Nếu cho hỗn hợp có chứa hidrocacbon qua dung dịch brom,dung dịch 


+Nếu cho hỗn hợp có chứa hidrocacbon qua dung dịch  trong dung dịch  thì
 ()*Biện luận để xác định công thức phân tử hidrocacbon
(cái này ghi cho chắc^^)
+ Viết đầy đủ các phương trình phản ứng của bài toán ( nếu có thể) dựa trên cơ sở tính chất hóa học,điều chế các chất
+Mỗi dữ kiện giả thiết thường ứng với một phương trình đại số
-Nếu có n ẩn số đặt n phương trình thì giải bình thường
-Nếu có n ẩn số đặt chỉ được m phương trình ( n+Có thể dùng 
DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL
*Xác định công thức phân tử của ancol dựa vào pp suy luận
-Xác định công thức cấu tạo thành khi tách nước của một ancol ở nhiệt độ thích hợp có đặc(có dư) xúc tác
Dựa vào khối lượng pt sản phẩm tạo thành:
+hoặc  Chất tạo thành là ete
+ hoặc  Chất tạo thành là anken
-Phản ứng của n ancol khác nhau với đặc ở tạo ra:
ete
-Xác định công thức phân tử ancol với đầu bài cho dữ kiện:
Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức A và B với đặc ở  cho hỗn hợp anken.Cũng hỗn hợp 2 ancol đơn chức đó đun nóng ở   đặc thu được hỗn hợp 3 ete trong đó có một ete có phân tử khối bằng phân tử khối của một trong những ancol,ta giải như sau:
+ Hai ancol đầu là ancol no đơn chức 
+ Hai ancol sau : ancol A:  ancol B là )
-Với đầu bài cho dữ kiện:
Oxi hóa 2 ancol no đơn chức,mạch hở cho 2 axit tương ứng.Trong đó một axit có phân tử khối bằng phân tử khối của một trong hai ancol đầu.-> Hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau ( vì khi oxi hóa ancol no đơn chức thành axit no đơn chức thì phân tử khối của axit bao giờ cũng lớn hơn phân tử khối ancol 1 nhóm  )
-Với đầu bài cho dữ kiện :
Đốt cháy một ancol no đơn chức,cho khối lượng ,khối lượng  và khối lượng oxi dùng để đốt cháy,tính mol rượu:
}
*Xác định công thức của ancol dựa vào công thức hóa học:
Công thức tổng quát:
+Ancol no đơn chức:
+Ancol no đa chức :  với 
+Ancol không no chứa một nối đôi đơn chức: 
* Với đầu bài cho dữ kiện:[B] Chất hữu cơ X chứa các nguyên tố C,H,O tác dụng với Na tạo ra khí H_2.Trong công thức cấu tạo của X phải chưa nhóm hoặc [/B]
*Với đầu bài cho dữ kiện : Khi cho một ancol tác dụng với kim loại hoạt động hóa học mạnh(vừa đủ hoặc dư) nếu đề bài cho  đo ở cùng nhiệt độ và áp suất thì ancol đó là ancol đơn chức ( trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ mol)

1 mol............................................... ............
V......................n=1........................ ...........
* Với đầu bài cho dữ kiện: Chất hữu cơ A chỉ chứa các nguyên tố C,H,O tác dụng với kim loại kiềm cho bay ra,ta giải như sau.Gọi công thức tổng quát của A là 
+Tìm giá trị n+m và kết hợp với dữ liệu phân tử khối.
 : chỉ xét A là ancol
 : xét A là ancol - axit
*PT tổng quát khi cho ancol bất kì và ancol no đa chức tác dụng với kim loại Na

- Khi đốt cháy một ancol đơn chức cho CO_2 và H_2O ,nếu qua đề bài tính được  thì ancol đó là ancol không no chứa một nối đôi 
- Khi đốt cháy một ancol,nếu đầu bài cho  thì ancol đó là ancol no đơn chức hoặc ancol no đa chức

Bài tập áp dụng:
Một hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon mạch hở.Cho 1680ml hh trên đi chậm qua nước brom dư.Sau khi phản ứng hoàn toàn còn lại 1120ml và lượng brom tham gia pứ là 4,0g.Mặt khác,nêú đốt cháy hoàn toàn 1680ml hh trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào nước vôi trong dư thì thu đcượ 12,5g kết tủa
a.Xác định công thức 2 hidrocacbon
b.Gọi hidrocacbon có số nguyên tử lớn hơn là A.
Hãy viết các pt pứ điều chế glixerol từ A và tính khối lượng glixerol thu được từ 30,24 lít A.Biết hiệu suất chung là 75%.Các thể tích đều đo ở đktc
@zero:chưa viết xong hết,mần sao mà đưa trước bài tập 


chưa biết glixerol là cái gì,làm câu a thôi 
gọi chất pư với Brom là A, chất kia là Bnên hỗn hợp này là 1 ankan và 1 anken
gọi công thức chung bình là
 nên chắc chắn có ankan
 
anken có công thức
 
ta có pt
0,05+0,025.n=0,125
n=3
  
chú ý, bài này tính ra x<2 nên mới làm thế này, chứ ko thì toi, chỉ đúng cho trường hợp x<2 thôi nhé


Đốt cháy hoàn toàn 2,8g một hợp chất hữu cơ A rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dung dịch NaOH thì dung dịch này có khối lượng tăng thêm 12,4g,thu đucợ 2 muối có tổng cộng 19g và 2 muối này có tỉ lệ số mol 1:1
Xác định dãy đồng đẳng của chất A


bài này nếu làm trắc nghiệm tui phang bừa anken luôn do 2,8g kìa, chẵn quá 
gọi số mol của và là x
ta có pt
84x+106x=19
x=0,1
n_{CO_2}=0,2

0,2.12+0,2.2=2,8 (nên ko chứa oxi,làm tự luận nên phải thế 
dãy anken hoặc xicloankan


b.Một hỗn hợp gồm hc A,B và trộn lẫn theo tỉ lệ số mol 18,tất cả đcưuọ cho vào bình kín có V không đổi chứa ít bột Ni,đung nóng để pứ xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thấy p giảm 30%.Hỏi B thuộc dãy đồng đẳng nào?Xác định CTPT.Biết hh sau pứ có tỉ khối hơi so với  bằng 8


cái này chắc A,B là hidrocacbon đúng ko 
giả sử có 10mol hỗn hợp thì có 1 mol A, 1mol B và 8 mol H_2
sau phản ứng p giảm 30% tức là số mol giảm xuống còn 7, thì số mol H_2 phản ứng là 3
dự đoán A, B là 1 anken và 1 akin, B có thể là anken hoặc ankin, do A,B đối xứng mà
ta có phương trình

m+n=7
có cho A,B là khí ko, nếu ko thì chỉ có thể giải như thế này thôi,


âu a là giả sử gọi công thức hợp chất hữu cơ là 
Từ mol của chất hữu cơ đó suy ra mol của CO_2 là na (với a là mol của HCHC)
(theo pt,tự viết)


ta có pt:
=> => 
A thuộc đồng đẳng anken
Câu b cho là khí đó,do đề viết tắt nên ko rõ,chứ hc trong đề là hidrocacbon đó chứ 

tải về 45.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương