Wrta customer bulletintải về 183.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích183.24 Kb.
#35898
WRTA CUSTOMER BULLETIN

The City of Worcester will be holding the Festival of Lights on the Worcester Common on Friday 12-1-17. The City will begin blocking off roads in the downtown area beginning at 3:00PM. The following routes will be detoured as shown:

ROUTES 6, 7, 19, 27, 33

Outbound - FOSTER ST. TO MCGRATH BLVD., TO MYRTLE ST., TO MAIN ST. TO REGULAR ROUTE. RT. 6 LEFT TO SOUTHBRIDGE ST. TO REGULAR ROUTE.

Inbound - MAIN ST., TO MYRTLE ST., TO MCGRATH BLVD. TO FOSTER ST. TO HUB

ROUTE 40

FOSTER ST. TO MCGRATH BLVD., TO MYRTLE ST., TO MAIN ST. TO REGULAR ROUTE

ROUTE 2

Inbound - FROM IRVING ST. TO AUSTIN ST. CROSSING MAIN ST. TO MYRTLE ST. TO MCGRATH BLVD CROSSING FRANKLIN ST. TO FOSTER ST. TO THE HUB.
Outbound - FROM WASHINGTON SQ. TO FOSTER ST. ACROSS MAIN ST. TO MAPLE ST. TO ELM ST. TO LANCASTER ST. TO PLEASANT ST.

ROUTE 31
Inbound Only - PLEASANT ST. TO IRVING, TO AUSTIN ST. CROSSING MAIN ST. TO MYRTLE ST. TO MCGRATH BLVD. CROSSING FRANKLIN ST. TO FOSTER ST. TO THE HUB.
Translation
English: If this information is needed in another language, please visit www.therta.com and use the Google Translate feature.
Portuguese: Se esta informação é necessária em outro idioma, por favor visite www.therta.com e use o Google Translate.
Spanish: Si necesita esta información en otro idioma, por favor visite www.therta.com y utilice Google Translate.
French: Si vous désirez ces renseignements dans une autre langue, prière de vous server de Google Translate qui se trouve à l'adresse suivante: www.therta.com.

Polish: Jeśli ta informacja jest potrzebna w innym języku, proszę odwiedzić www.therta.com i korzystać z Google Translate funkcji.
Vietnamese: Nếu thông tin này là cần thiết trong một ngôn ngữ khác, vui lòng truy cập www.therta.com và sử dụng các tính năng của Google Translate.
Chinese

(Traditional): 如果此信息需要以另一種語言,請訪問www.therta.com並使用谷歌翻譯功能。
Swahili: Kama unahitaji habari hii katika nyingine lugha, unaweza kubonyeza mahali panaandikwa "Google Translate" hapa juu.www.therta.com
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> BÀI 1: KỸ NĂng thuyết trình tổng quan về thuyết trình 1 Khái niệm và các mục tiêu
2012 -> Beta glucan là GÌ?
2012 -> 1729/vpcp-ktth v/v Hỗ trợ lãi suất đối với hộ vay vốn tại Ngân hàng csxh được bổ sung vào danh sách hộ nghèo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 10/2007/QĐ-ttg ngàY 23 tháng 01 NĂM 2007 ban hành hệ thốNG ngành kinh tế CỦa việt nam thủ TƯỚng chính phủ
2012 -> Danh mục mã trưỜng thpt, MÃ trưỜng nghề VÀ TƯƠng đƯƠng năM 2012
2012 -> BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
2012 -> Phòng Biện Lý Quận King Hiệp Hội chống Hành Hung Trong Gia Đình
2012 -> Thay đổi khí hậu là gì?
2012 -> Năm ĐỀ nghị SỬ DỤng hóA ĐƠN
2012 -> GIẤy nộp tiền vào ngân sách nhà NƯỚC

tải về 183.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương