Web bán hàNGtải về 3.75 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2022
Kích3.75 Mb.
#53772
20 web ban hang

WEB BÁN HÀNG

Nguyễn trần minh

Nguyễn duy nhật anh

NỘI DUNG

 • MỤC TIÊU
 • LIỆT KÊ CHỨC NĂNG
 • THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
 • LIỆT KÊ USE CASE
 • GIAO DIỆN DEMO
 • HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I.MỤC TIÊU

 • Mục tiêu của thiết kế website bán hàng điện thoại là khả năng tăng doanh thu bán hàng hiệu quả, thuận tiện cho việc mua bán

2.Liệt Kê Chức Năng

 • - Các bài báo
 • - Mua hàng trực tuyến
 • - Bình Luận

3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


IP 14
Minh_Shop
Home
IP 13

Báo

4. LIỆT KÊ USE CASE


Khách hàng
 • Xem giá sản phẩm
 • Xem chi tiết sản phẩm
 • So sánh sản phẩm
 • Đăng ký
 • Xem Thông tin hoạt động
 • Trao đổi với chủ shop để mua bán

Chủ Shop
 • Xem , phân tích thói quen mua hàng
 • Định giá sản phẩm
 • Nhập hàng khác
 • Thống kế thông tin và trao đổi với quản trị

Quảng trị web
 • Dựa vào nhu cầu và trao đổi với chủ shop, quản trị web theo nhu cầu
 • Báo cáo , duy trì , vận hành trang web

5.Giao Diện DEMO


https://youtu.be/GxtuMBAS5tQ
Làm NộI dung thÊm phong phú
Phân tích chỉ số , đánh trọng tâm khách hàng
Duy trì vận hành và them tính năng
6.Hướng phát triển
tải về 3.75 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương