V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2009 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữutải về 36.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích36.46 Kb.
#1148

---------------------

Số: 01/2010/TB-TPB.HĐQT

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2009 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2007 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y;

 • Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2009/NQ-TPB.HĐQT ngày 18/6/2009;

 • Căn cứ vào Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 477/UBCK-GCN ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

 • Căn cứ Nghị quyết số 17/2009/NQ-TPB.HĐQT ngày 13/11/2009 và số 18/2009/NQ-TPB.HĐQT ngày 23/12/2009 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Tiên Phong;

 • Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực tế của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong tính đến tháng 12/2009

Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Tiên Phong (“Ngân hàng Tiên Phong”) trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông về việc “Tạm ứng cổ tức năm 2009 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” như sau:

I. TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2009

1. Mức tạm ứng cổ tức: 8% tổng mệnh giá cổ phần của mỗi cổ đông


2. Thời hạn chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: 17h00, Thứ Sáu ngày 08 tháng 01 năm 2010
3. Thời điểm chi trả cổ tức: 29/01/2010 1. Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt hoặc chuyển khoản

 2. Thủ tục chi trả cổ tức:

5.1. Hình thức chi trả bằng chuyển khoản

Chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã mở và đăng ký tại Ngân hàng Tiên Phong.5.2. Hình thức chi trả bằng tiền mặt (áp dụng đối với các TH cổ đông chưa có tài khoản tại Ngân hàng Tiên Phong và nhận cổ tức theo ủy quyền)

- Trường hợp các cổ đông chưa có tài khoản tại Ngân hàng Tiên Phong, xin vui lòng tới các địa điểm giao dịch của Ngân hàng Tiên Phong (chi tiết đính kèm theo) để làm thủ tục. Khi đến giao dịch, đề nghị Quý cổ đông mang theo sổ cổ đông (bản gốc); CMND hoặc Hộ chiếu (đã được đăng ký trong Danh sách Cổ đông).

-         Trường hợp Cổ đông không đến trực tiếp làm thủ tục, đề nghị làm thủ tục ủy quyền nhận tạm ứng cổ tức. Giấy ủy quyền phải có: họ tên, số CMND, số cổ phần sở hữu đến ngày 08/01/2010, chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền và có chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn. Người được ủy quyền mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc), sổ cổ đông (bản gốc) và CMND hoặc Hộ chiếu (còn hiệu lực) của mình cùng với khi đến làm thủ tục nhận cổ tức.

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU


 1. Tên tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

 2. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà FPT, Lô B2, Cụm sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

 3. Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong;

 • Loại cổ phiếu: Phổ thông;

 • Mệnh giá: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng);

 • Số lượng đăng ký chào bán: 50.000.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu cổ phiếu);

 • Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu;

 • Tỷ lệ chào bán: 1:0,4 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 0,4 cổ phiếu);

 • Xử lý cổ phiếu: Số cổ phiếu mà cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ và/hoặc số cổ phiếu không được cổ đông mua hết theo phương thức thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với quy định của pháp luật với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;

 1. Khối lượng vốn cần huy động dự kiến: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)

 2. Mục đích huy động vốn:

 • Tăng vốn Điều lệ, nâng cao năng lực tài chính;

 • Mua sắm tài sản cố định, nâng cấp các chi nhánh hiện tại và mở các chi nhánh mới, lắp đặt máy ATM, đầu tư mua thêm một số trụ sở làm việc mới tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số địa bàn khác;

 • Bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho vay đối với khách hàng là các tổ chức.

 1. Giá bán ra công chúng: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

 2. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1 cổ phiếu

 3. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00’ ngày 08/01/2010.

 4. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Toà nhà FPT, Lô B2, Cụm sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 37688998 Fax: (+84-4) 37688979

(Bản cáo bạch được công bố tại website www.tpb.com.vn)


 1. Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông không thực hiện quyền mua được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thoả thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

 2. Địa điểm đăng ký chuyển nhượng quyền mua:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Toà nhà FPT, Lô B2, Cụm sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và Công nghiệp nhỏ, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 37688998 Fax: (+84-4) 37688979


 1. Thời hạn đăng ký mua và/hoặc chuyển nhượng quyền mua: từ 8h00’ngày 09/01/2010 đến 17h00’ ngày 29/01/2010

Ghi chú: Trường hợp cổ đông không thực hiện việc đăng ký mua và/hoặc chuyển nhượng quyền mua trong thời hạn này, quyền mua và/hoặc quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cổ đông sẽ không có giá trị và Hội đồng Quản trị sẽ quyết định việc xử lý những cổ phiếu này theo quy tắc ở mục II.3. trên đây.

 1. Thời hạn thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu: từ 8h00’ngày 09/01/2010 đến 16h00’ ngày 05/02/2010

Ghi chú: Trường hợp cổ đông không thực hiện việc nộp tiền mua cổ phiếu trong thời hạn này, quyền mua cổ phiếu sẽ không có giá trị và Hội đồng Quản trị sẽ quyết định việc xử lý những cổ phiếu này theo quy tắc ở mục II.3. trên đây.

 1. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

 • Tên Tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

 • Tại Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

 • Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

 • Số điện thoại: 04.39362084

 • Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu (loại tiền VND): 122.10.00.0474357

Hình thức:

- Chuyển khoản: trực tiếp tới tài khoản bên trên.

Nội dung chuyển tiền ghi rõ: “Nộp tiền mua cổ phiếu TPB của [ghi đầy đủ họ và tên người mua] số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD [ghi số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD]”- Nộp tiền mặt: đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành để nộp tiền mặt vào tài khoản bên trên.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: “Nộp tiền mua cổ phiếu TPB của [ghi đầy đủ họ và tên người mua] số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD [ghi số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD]” 1. Thủ tục, thời gian và địa điểm nộp và/hoặc nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

 • Thời gian (dự kiến): từ 8h00’ ngày 19/02/2010

 • Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

(Chi tiết hướng dẫn cụ thể sẽ được công bố tại website www.tpb.com.vnwww.fpts.com.vn sau ngày 05/02/2010)
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng HĐQT theo số máy 04-3768 8998, máy lẻ 6688/ 6666.
Xin trân trọng thông báo./.Nơi nhận:

 • Như đề gửi;

 • Ban kiểm soát (để biết);

 • Lưu VP.
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch


Lê Quang Tiến


Tài liệu đính kèm:

 • Giấy đăng ký mua cổ phiếu dành cho cá nhân/tổ chức;

 • Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu;

 • Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2009;

 • Danh sách các địa điểm chi trả cổ tức năm 2009.
CÁC ĐỊA ĐIỂM CHI TRẢ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2009

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

(Đính kèm theo thông báo số 04/2009/TB-TPB.HĐQT ngày 06/01/2010)

1. Hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

Phòng Giao dịch Phạm Hùng

Địa chỉ: Toà nhà FPT - Lô B2 - Cụm sản xuất tiểu CN & CN nhỏ Cầu Giấy – Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 04.37688998
2. Chi Nhánh Hà Nội

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Địa chỉ: 22 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 04.37764777
3. Chi nhánh Hải Phòng

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Địa chỉ: 14 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3252888
4. Chi nhánh Đà Nẵng

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3575888
5. Chi Nhánh Cần Thơ

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Địa chỉ: Tòa nhà Nguyễn Hiếu, 69 Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3769111
6. Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Địa chỉ: 153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí MinhĐiện thoại: 08.54011908Каталог: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”

tải về 36.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương