V/v tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn -hội- Đội năm 2016tải về 12.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.18 Kb.
#1074
TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH HUYỆN GIO LINH

***


Số: 03TB/ĐTN Gio Linh, ngày 07 tháng 6 năm 2016
THÔNG BÁO

V/v tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và

kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn -Hội- Đội năm 2016
Kính gửi: Đoàn cơ sở các xã, thị trấn trong toàn huyện.
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016 của BCH Huyện Đoàn Gio Linh.

Nhằm nâng cao nhận thức lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội cho đội ngũ Bí thư chi đoàn địa bàn dân cư. BTV Huyện Đoàn Gio Linh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2016. Ban thường vụ Huyện Đoàn Gio Linh thông báo triệu tập Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư tham dự lớp tập huấn với những nội dung sau:1-Nội dung:

- Nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020.

- Triển khai việc lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn khoá X và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

- Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội.

- Kỹ năng sinh hoạt cộng đồng.

- Kỹ năng tổ chức sinh hoạt Đội địa bàn dân cư.

2. Thành phần tham gia:

- Đoàn cơ sở các xã, thị trấn chọn cử 05 đồng chí Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư/đơn vị tham gia tập huấn (Riêng các đơn vị Gio Thành, Gio Phong, Gio Mai cử 03 đồng chí).

- BTV Huyện Đoàn yêu cầu các đồng chí Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn mới được bầu bổ sung từ năm 2015 đến nay tham gia lớp tập huấn.

- Nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng công tác thanh niên: Đồng chí Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư trong toàn huyện.

- Nội dung quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn, Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư trong toàn huyện.

3.Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 3 ngày từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2016 (Khai mạc lúc 7h00 ngày 21 tháng 6 năm 2016)

+ Thời gian lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng công tác thanh niên: từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2016.

+ Thời gian nội dung học tập nghị quyết: Ngày 21 tháng 6 năm 2016.

- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gio Linh (Khu phố 6 - Thị trấn Gio Linh – Gio Linh - Quảng Trị).

4.Yêu cầu:

- Học viên tự túc kinh phí đi lại và giấy bút ghi chép nội dung tập huấn.

- Học viên tự túc tiền tài liệu, giao lưu và học tập mô hình.

- Các đại biểu tham gia lớp tập huấn mặc trang phục áo thanh niên Việt Nam khi tham gia lớp tập huấn.

Đoàn cơ sở các xã, thị trấn căn cứ đối tượng, yêu cầu của lớp tập huấn thông báo đến Bí thư Chi đoàn địa bàn dân cư của đơn vị mình tham gia tập huấn, đồng thời lập danh sách trích ngang học viên tham gia lớp tập huấn của các đơn vị gửi về BTV Huyện Đoàn Gio Linh qua Văn phòng Huyện Đoàn trước 11h ngày 17 tháng 6 năm 2016 (Để tổng hợp gửi Trung tâm); Đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở xã, thị trấn tham dự học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào lúc 7h00 ngày 21/6/2016 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gio Linh.

Nhận được thông báo này, Ban thường vụ Huyện Đoàn yêu cầu Đoàn cơ sở các xã, thị trấn sắp xếp thời gian, công việc chọn cử học viên tham gia lớp tập huấn đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra./.


Nơi nhận: TM.BTV HUYỆN ĐOÀN GIO LINH

-Như K/g PHÓ BÍ THƯ-Lưu Vp


Nguyễn Hồng Quân
Каталог: dbase -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng trưng vưƠNG
file -> TRƯỜng thpt chuyên lê quý ĐÔN ĐÁP ÁN ĐỀ thi thử ĐẠi học lầN 1 NĂM 2012
file -> Danh sách các thí sinh đĂng ký tham gia hội thi tiếng hát hssv trưỜng cđsp thừa thiên huế LẦn thứ I năm họC 2012 – 2013
file -> KẾt quả thi tuyển vào lớP 10 thpt lao bảo năM 2011
file -> ĐOÀn tncs hồ chí minh 26/03/1931 – 26/03/2014 Kính thưa các quí vị đại biểu Thưa toàn thể các đồng chí đoàn viên thanh niên thân mến!
file -> A. TÓM tắt lý thuyếT: Quy tắc nhân đơn thức với đa thức
file -> KẾ hoạch tháng 11 I. Công tác chính trị tư tưởng đạo đức tác phong
file -> Tháng 7 – Tháng tri ân của tuổi trẻ thị xã Quảng Trị
file -> BÀi giảI ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2013 Môn: Vật lí; Khối a và Khối A1
file -> SỞ gd-đt quảng trị trung tâm cntt ngoại ngữ

tải về 12.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương