Vui học thánh kinh sinh nhậT ĐỨc trinh nữ maria tin Mừngtải về 42.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2016
Kích42.03 Kb.
VUI HỌC THÁNH KINH

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA


Tin Mừng: Mátthêu 1,1-16.18-23
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."
1 The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
2 Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers.
3 Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram,4 Ram the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon,5 Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse,6 Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah.
7 Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph.
8 Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah.
9 Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah.
10 Hezekiah became the father of Manasseh, Manasseh the father of Amos, Amos the father of Josiah.
11 Josiah became the father of Jechoniah and his brothers at the time of the Babylonian exile.
12 After the Babylonian exile, Jechoniah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel,13 Zerubbabel the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor,14 Azor the father of Zadok. Zadok became the father of Achim, Achim the father of Eliud,15 Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan, Matthan the father of Jacob,16 Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus who is called the Messiah.
18 Now this is how the birth of Jesus Christ came about. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the holy Spirit.
19 Joseph her husband, since he was a righteous man, yet unwilling to expose her to shame, decided to divorce her quietly.
20 Such was his intention when, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary your wife into your home. For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her.
21 She will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins."
22 All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet:23 "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall name him Emmanuel," which means "God is with us."

I. HÌNH TÔ MÀU


* Chủ đề của hình này là gì?

………………………………………………


* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 1,16b

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM
A.

a1. Vị hôn phu của Đức Maria tên là gì? (Mt 1,16)

a. Giuse


b. Giacóp

c. Giôsuê

d. Giêsê
a2. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)

a. Maria macdala

b. Maria

c. Êlisabét

d. Gioanna
a3. Đức Giêsu cũng gọi là gì? (Mt 1,16)

a. Vua Ítraen

b. Đấng giải phóng

c. Đấng Kitô

d. Thầy dạy
a4. Đức Maria thụ thai do quyền năng của ai? (Mt 1,18)

a. Ngôi Hai Thiên Chúa

b. Chúa Thánh Thần

c. Các ngôn sứ

d. Cả a, b và c đúng
a5. Ông Giuse phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì sao? (Mt 1,20)

a. Phải nên trọn lời Kinh Thánh

b. Chính Người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ

c. Chính Người là vua dân Do thái

d. Chính Người là Đấng mà các ngôn sứ đã loan báo

B.

b1. Song thân của Đức Maria là những ai?

a. Ông Dacaria và bà Anna

a. Ông Giuse và bà Maria

a. Ông Gioakim và bà Anna

a. Ông Dacaria và bà Xara
b2. Đức Maria thuộc dòng dõi vua nào?

a. Vua Hêrôđê

b. Vua Saun

c. Vua Đavít

d. Vua Pharaô

b3. Lễ Sinh nhật Đức Trinh nữ được bắt nguồn bên Đông phương ở thế kỷ thứ VI và được Đức Giáo Hoàng nào đưa vào cử hành tại Rôma?

a. Đức Giáo Hoàng Serge I

b. Đức Giáo Hoàng Linô

c. Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII

d. Đức Giáo Hoàng Piô IX

b4. Giáo Hội luôn kỷ niệm về sự qua đời của một người, đó là, sự trở về cõi vĩnh hằng của người đó. Bên cạnh sự khai sinh của Chúa Giêsu, Giáo Hội chỉ kỷ niệm hai ngày sinh nhật khác : đó là của Thánh Gioan Tẩy giả và của Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu. Đó không phải là sự cao trọng cá nhân của các vị thánh này mà Giáo hội kỷ niệm, mà là gì?

a. Vai trò của họ trong lịch sử cứu rỗi,

b. Vai trò đã liên kết trực tiếp tới việc nhập thế của bản thân Đấng Cứu Chuộc.

c. Vì họ đã được các ngôn sứ loan báo

d. Chỉ có a và b đúng.
b5. Khi mừng lễ Sinh nhật Đức Maria nhắc nhớ chúng ta điều gì?

a. Sinh nhật Đức Mẹ là rạng đông cứu rỗi.

b. Hãy sống khiêm nhường và âm thầm như Đức Mẹ.

c. Biết phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa

d. Cả a, b và c đúng

III. Ô CHỮ


Những gợi ý
01. Vị hôn phu của Đức Maria tên là gì? (Mt 1,16)
02. Ông Giuse phải đặt tên con trẻ là gì? (Mt 1,21)
03. Đức Giêsu cũng gọi là gì? (Mt 1,16)
04. Ông Giuse là người thế nào? (Mt 1,19)
05. Ai đã báo mộng cho ông Giuse? (Mt 1,20)
06. Đức Maria thụ thai do quyền năng của ai? (Mt 1,18)
07. Mẹ của Đức Giêsu tên là gì? (Mt 1,16)
08. Ông Giuse thuộc hàng con cháu của vua nào? (Mt 1,20)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
Này đây,

Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”Tin Mừng thánh Mátthêu 1,23
***********************

LỜI GIẢI ĐÁP
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :

Đức Maria


* Tin Mừng thánh Mátthêu 1,16b
Maria,

là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô”

II. TRẮC NGHIỆM
A.

a1. a. Giuse (Mt 1,16)

a2. b. Maria (Mt 1,16)

a3. c. Đấng Kitô (Mt 1,16)

a4. b. Chúa Thánh Thần (Mt 1,18)

a5. b. Chính Người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ (Mt 1,20)B.

b1. a. Ông Gioakim và bà Anna

b2. c. Vua Đavít

b3. a. Đức Giáo Hoàng Serge I

b4. d. Chỉ có a và b đúng.

b5. d. Cả a, b và c đúng


III. Ô CHỮ
01. Giuse (Mt 1,16)

02. Giêsu (Mt 1,21)

03. Đấng Kitô (Mt 1,16)

04. Công chính (Mt 1,19)

05. Sứ thần Chúa (Mt 1,20)

06. Chúa Thánh Thần (Mt 1,18)

07. Maria (Mt 1,16)

08. Đavít (Mt 1,20)
Hàng dọc : Sinh Nhật

NGUYỄN THÁI HÙNG
: dmdocuments
dmdocuments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 05/2006/tt-btnmt
dmdocuments -> NỘi dung tuyên truyền về CÔng ưỚc luật biển giới thiệu chung
dmdocuments -> Curriculum vitae
dmdocuments -> UỶ ban dân tộC số: 447/QĐ-ubdt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dmdocuments -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch số: 17 /2010/tt-bvhttdl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
dmdocuments -> THÔng báo chuyểN ĐỊA ĐIỂm văn phòng bql dự Án eu
dmdocuments -> Vui học thánh kinh các thánh nam nữ Ngày 1 tháng 11 Tin Mừng thánh Mátthêu 5,1-12a Tin Mừng
dmdocuments -> Vui học thánh kinh chúa nhậT 17 tn c tin mừng : Luca 11,1-13
dmdocuments -> H phiên bản: 0 Ngày lập: 10/11/2010 ƯỚng dẫn sử DỤng phầm mềm gửi nhận sms: easy sms 0
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương