VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phítải về 0.58 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1407
1   2   3   4   5   6

 • Phân tích tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng Cộng sản Đông Dương.

 • Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử lớn của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

 • 19. BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN

  TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 – 1953)  Bước sang giai đoạn từ năm 1951 đến năm 1953, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ, được đẩy mạnh; lực lượng kháng chiến của ta trưởng thành mọi mặt, quân dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn và toàn diện.

  1. Trình bày âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950.

  2. Nêu những quyết định chính và ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951).

  3. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954, hậu phương kháng chiến đã phát triển như thế nào trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế?

  4. Hãy nêu ba sự kiện chính trị lớn trong thời kỳ 1951 – 1953. Sự kiện nào có tính chất quyết định nhất để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi mới?

  5. Tại sao nói giặc Pháp đánh ra Hoà Bình là một cơ hội tốt để cho ta tiêu diệt địch? Kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình.

  6. So với kế hoạch Rơve, kế hoạch Đờlát đơ Tátxinhi là một bước tiến hay một bước lùi trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương? Vì sao?  1. Chứng minh sau chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950 cuộc kháng chiến của ta bước sang một giai đoạn mới.

  2. Từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 đến trước đông xuân 1953 – 1954, quân ta đã giữ thế chủ động đánh địch như thế nào trên chiến trường chính Bắc Bộ?

  (Đề thi HSG cấp THPT, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2009)

  1. Nêu các sự kiện có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá - giáo dục trong kháng chiến chống Pháp từ thu – đông 1950 đến đông – xuân 1953 – 1954.

  2. Sau khi chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, quân dân ta giành những thắng lợi trên mặt trận quân sự. Hãy kể tên các chiến dịch đó và xác định chiến dịch nào là thắng lợi lớn nhất? Vì sao?

  20. CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

  (1953 – 1954)


  Bước vào đông – xuân 1953 – 1954, Pháp – Mĩ âm mưu giành một thắng lợi quân sự quyết định nhằm “kết thúc chiến tranh danh dự”; quân ta mở cuộc Tiến công chiến lược đông – xuân 1953 – 1954 với đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

  1. Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954?

  2. Trình bày diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 của quân dân ta.

  3. Những sự kiện nào chứng tỏ chủ trương chiến lược của Đảng Lao động Việt Nam trong Đông – Xuân 1953 – 1954 là đúng đắn?

  4. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào? Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ?

  5. Tóm tắt chủ trương chiến lược, các chiến dịch quân sự lớn của ta làm phá sản kế hoạch Nava trong Đông – Xuân 1953 – 1954. Từ thực tế chiến trường Đông Dương, anh (chị) hãy cho biết:

  - Tướng Nava có thực hiện điểm theo chốt trong kế hoạch của mình không? Vì sao?

  - Việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Nava không?  1. Vì sao Pháp cử Nava làm Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương? Kế hoạch quân sự của Nava vào tháng 5 – 1953 có gì khác với tháng 11 – 1953? Kế hoạch đó lần lượt bị phá sản như thế nào?

  2. Dựa vào các câu thơ sau của Tố Hữu, phân tích vai trò của chiến thắng Điện Biên Phủ với Hồi nghị ngoài giao ở Giơnevơ:

  “Anh Phạm Văn Đồng!

  Ở đó chắc đêm nay không ngủ

  Tin đây anh, Điện Biên Phủ hoàn thành”.

  Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệp định sơ bộ (6 – 3 – 1946) với Hiệp định Giơnevơ (21 – 7 – 1954) để thấy bước tiến của ta trong đấu trường ngoại giao?  1. Hãy nêu tóm tắt chiến công của anh hùng Tô Vĩnh Diện và Phan Đình Giót trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

  2. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ:

  - Vì sao Pháp cho xây dựng tập đoàn cứ điểm ở Điện Biên Phủ?

  - Vì sao ta quyết định đánh địch ở Điện Biên Phủ?  - Giải thích: Chiến thắng Điện Biên Phủ là “tiếng chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân”?

  1. Chứng minh Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp và là thắng lợi quyết định buộc thực dân Pháp phải kí kết Hiệp định Giơnevơ, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương.

  (Đề thi HSG cấp THPT, TP.Hồ Chí Minh, năm 2009)

  1. Cho biết ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  (Đề thi HSG cấp THPT, TP.Hồ Chí Minh, năm 2007)

  1. Hoàn cảnh lịch sử ký kết, nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương ngày 21 – 7 – 1954. .

  (Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2006)

  1. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954).

  (Đề thi HSG cấp THPT, TP.Hồ Chí Minh, năm 2001)

  1. Đoạn cuối của bản tuyên ngôn độc lập (2 – 9 – 1945) có viết: “…Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Bằng sự hiểu biết của mình trong giai đoạn lịch sử từ 1946 – 1954, anh (chị) hãy chứng minh điều khẳng định trên của Hồ Chí Minh.

  2. Dựa vào ba sự kiện quan trọng sau đây: Chiến thắng Việt Bắc (1947), chiến thắng Biên giới (1950) và chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), anh (chị) hãy làm sáng tỏ các bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.

  (Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2004)

  1. Bằng kiến thức về công cuộc xây dựng hậu phương cho cuộc kháng chiến chống Pháp, hoàn thiện bảng sau:   1946 – 1950


   1950 – 1954

   Chính trị   Kinh tế   Văn hóa, xã hội
  Каталог: data -> file -> 2015 -> Thang09
  Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
  Thang09 -> LẬp số CÁc số TỰ nhiêN
  Thang09 -> 1 Vai trò của nước sạch và tình trạng ô nhiễm nước
  Thang09 -> Từ vựng tiếng Anh về các loài chim
  Thang09 -> Bài 4: SỐ phần tử CỦa một tập hợP. TẬp hợp con I. Mục tiêu
  Thang09 -> Bài 2: Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hóa học đồng vị I. Mục tiêu: Kiến thức
  Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Từ vựng tiếng Anh về cơ thể người
  Thang09 -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí châu tiến lộc phần lịch sử thế giới cận – hiện đại
  Thang09 -> Chương 5: ĐẠi cưƠng về kim loại I. Chuẩn kiến thức kĩ NĂNG

  tải về 0.58 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương