VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích20.03 Kb.
#28013

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAIVĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

straight connector 2Số: /TWPCTT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


straight connector 1Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 19 tháng 02 năm 2016

straight connector 3straight connector 3


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tin không khí lạnh tăng cường:

 Sáng sớm ngày 20/02, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6; biển động. Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Ninh Thuận-Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

 Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. 2. Thời tiết ngày và đêm 20/02:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm.

- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa và mưa rào, trời rét.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.3. Tình hình mưa ngày 19/02:

Từ 19h00’ ngày 18/02 đến 19h00’ ngày 19/02 các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.4. Tình hình xâm nhập mặn:

Diễn biến xâm nhập mặn trong tuần thứ 3 của tháng 2/2016, tại các hệ thống cửa sông vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long như sau:  • Khu vực sông Vàm Cỏ: Phạm vi xâm nhập mặn 4g/l là khoảng 85-90 km. Độ mặn trong tuần thứ 3 so với tuần trước giảm 1,7-3,5g/l.

  • Khu vực các cửa sông thuộc sông Tiền: Phạm vi xâm nhập mặn 4g/l là khoảng 40-49km. Độ mặn trong tuần thứ 3 so với tuần trước giảm 1,5-5,2g/l.

  • Khu vực các cửa sông thuộc sông Hậu: Phạm vi xâm nhập mặn 4g/l là khoảng 35-40km. Độ mặn trong tuần thứ 3 so với tuần trước giảm 3,9-7,0g/l.

  • Khu vực ven biển Tây, trên sông Cái Lớn: Phạm vi xâm nhập mặn 4g/l là khoảng 43-45km. Độ mặn trong tuần thứ 3 so với tuần trước giảm 2,9-5,8g/l.

Dự báo mặn tuần thứ 4 của tháng 2 năm 2016: độ mặn vùng cửa sông có xu thế tăng dần đến ngày 22-25/tháng 2, sau đó giảm nhẹ trở lại theo triều

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có Công văn số 53/TWPCTT-VP ngày 19/02/2016 gửi Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, gió mạnh trên biển, thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và thường xuyên theo dõi tình hình hạn hán và xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long.

- Các địa phương tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Trưởng Ban tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016” tổ chức tại thành phố Cần Thơ.III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

Trong ngày không có thông tin thiệt hại do thiên tai gây ra./.Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt;

- Lưu VT.


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNGTăng Quốc ChínhКаталог: resources -> files
files -> VÀ phát triển nông thôN
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
files -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
files -> VĂn phòng thưỜng trực số: 273
files -> PHỤ LỤc I danh mục các văn bảN
files -> VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> TỪ ct65 ĐẾn công ty cổ phần xây dựng 465 MỘt thờI ĐỂ nhớ Vũ Thanh Tùng Chủ tịch HĐqt – Giám đốc Công ty
files -> TRẢi nghiệM 3 quốc gia+HÀnh trình 12 DẤu xnc singapore+malaysia+indonesia 5sao
files -> Tour khuyến mãi Áp dụng đồng giá đặc biệt 7tr888 vnđ/khách
files -> TỔng cục thủy lợI

tải về 20.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương