VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 20.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích20.06 Kb.

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAIVĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

straight connector 2Số: /TWPCTT-VPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


straight connector 1


Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 17 tháng 3 năm 2016

Istraight connector 3. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Tình hình thời tiết ngày và đêm 18/3:

- Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn.

- Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, ngày nắng.

2. Tình hình mưa ngày 17/3:

Ngày 17/3 các khu vực trên cả nước không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể.

II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ THIÊN TAI

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện số 03/CĐ-TW hồi 10h30 ngày 17/3/2016 điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đề nghị Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, chủ động thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền địa phương và người dân về diễn biến hạn hán, thiếu nước để có kế hoạch sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát các hộ thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách. Huy động các lực lượng trên địa bàn tham gia thực hiện các biện pháp cấp nước phù hợp với từng khu vực: lắp thêm đường ống dẫn nước, chở nước cung cấp cho nhân dân,… đảm bảo cung cấp lượng nước tối thiểu phục vụ sinh hoạt của người dân, không để nhân dân sử dụng nước không hợp vệ sinh. Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách của địa phương để thực hiện việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ theo quy định.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về hạn hán và xâm nhập mặn ở các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; theo dõi tình hình xả nước từ thủy điện Cảnh Hồng (Trung Quốc) xuống hạ lưu sông Mê Công theo Báo cáo số 444/BC-BNG-ĐBA-m ngày 17/3/2016 của Bộ Ngoại giao.

- Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương. Đến nay đã có 11 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn.

- Các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc công điện số 03/CĐ-TW ngày 17/3/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI THIÊN TAI

Theo báo cáo nhanh số 76/BC-PCTTMN ngày 17 tháng 3 năm 2016 của Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực miền Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thiệt hại do hạn hán và xâm nhập mặn tính đến ngày 17/3/2016 như sau:

- Số hộ bị ảnh hưởng: 501.525 hộ tăng 91. 608( tỉnh Bến Tre, Cà Mau) so với báo cáo nhanh ngày 16/3/2016.

- Về lúa: 188.334ha, tăng 19.833ha (tỉnh Bến Tre) so với báo cáo nhanh ngày 16/3/2016.

- Về hoa màu: 20.524ha, tăng 5.511ha.

- Về cây ăn quả: 31.701ha, tăng 18.206ha.

- Về thủy sản: 3.929ha, tăng 2.857ha.

- Diện tích lúa có nguy cơ bị thiệt hại: 333.896 ha, tăng 131.329ha.(Chi tiết có phụ lục thiệt hại đính kèm)


Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;

- Cục Trồng trọt;

- Lưu VT.


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Tăng Quốc Chính
: Uploads -> Thong%20tin%20Thien%20tai%20-%20Disaster%20Information -> 2016
Uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
Uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
Uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
Uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
Uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
Uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
2016 -> VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> VĂn phòng thưỜng trực số: /twpctt-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương