VĂn phòng phụ lục II: TÌnh hình xây dựng văn bảN, ĐỀ Án của bộ TƯ pháp trình chính phủ, thủ TƯỚng chính phủ trong tháng 02 NĂM 2016tải về 20.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích20.81 Kb.
#784


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG

autoshape 2


Phụ lục II:

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN CỦA BỘ TƯ PHÁP TRÌNH CHÍNH PHỦ,

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 02 NĂM 2016

(Kèm theo Báo cáo giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 23/02/2016)
I. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH/TRÌNH QUỐC HỘI, UBTVQH TRONG THÁNG 02/ NĂM 2016

TT

Tên văn bản, đề án

Ghi chúKế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/2/2016Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 05/2/2016

II. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH NHƯNG CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH

TT

Tên văn bản, đề án

Đơn vị chủ trì

Tình hình thực hiệnKế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Vụ Pháp luật hình sự – hành chính


Nghị định của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

Cục Bổ trợ tư pháp

III. VĂN BẢN, ĐỀ ÁN PHẢI TRÌNH THÁNG 02 NĂM 2016

Stt

Tên đề án, văn bản

Đơn vị thực hiện

Thời gian trình

Tình hình thực hiện

I. Văn bản, đề án phải phải trình trong tháng 01/2016 nhưng chưa trìnhKế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

Vụ Pháp luật hình sự – hành chính

Tháng 01

Bộ Công an đã chủ động xây dựng dự thảo và lấy ý kiến các Bộ, ngành

- Bộ Tư pháp đã có Công văn góp ý gửi Bộ Công an đối với dự thảo Kế hoạch1

Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính

Vụ Pháp luật hình sự – hành chính

Tháng 01
II. Văn bản, đề án theo kế hoạch phải trình trong tháng 02/2016Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Tháng 02
1 Dự thảo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng tại Công văn số 163/VPCP-TH ngày 27/01/2016


Каталог: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> VanBanLayYKien -> Attachments
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỤc kiểm tra vbqppl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỤm thi đua số I số: /kh-ctđi dự thảO

tải về 20.81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương