VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 131.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích131.96 Kb.


BỘ TƯ PHÁP

VĂN PHÒNG
line 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 2


Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO

Kline 2ết quả công tác trọng tâm tháng 6
và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7/2015
Phần I

THÔNG TIN NỔI BẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH TƯ PHÁP

1. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015 tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng 6 tháng đạt 6,28%, cao nhất trong 5 năm qua, trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng là điểm sáng. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,35%, 6 tháng tăng 0,55%. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao, bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả. Về công tác CCHC, các bộ, ngành đã trình Chính phủ ban hành gần 60 nghị định, trong đó có nhiều nghị định quy định về các nội dung cải cách hành chính, cải cách TTHC; đã trình Quốc hội thông qua một số luật quan trọng như: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cho ý kiến các bộ luật quan trọng như Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật hình sự (sửa đổi). Đến tháng 6 năm 2015, đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.431 TTHC trên tổng số 4.723 TTHC tại 25 Nghị quyết của Chính phủ, đạt tỷ lệ 93,8%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém chủ yếu như tình hình sản xuất kinh doanh ở nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhất là hạn hán gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ở khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ. Về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, đến nay mới chỉ có 12 Bộ, ngành (trong đó có Bộ Tư pháp) và 12 địa phương ban hành Chương trình hành động, mặc dù theo quy định, các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành trước ngày 30/4/2015.2. Công tác của Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác tư pháp

2.1. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

- Về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015: Ngày 09/6/2015, với 86,26% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015, trong đó có các dự án luật liên quan trực tiếp đến công tác tư pháp như: Luật Chứng thực;  Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 10/2016).

- Về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Ngày 22/6, với 88,87% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Hiện nay, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý kỹ thuật; phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước để chuẩn bị cho việc công bố Luật; phối hợp Ủy ban Pháp luật chỉnh lý thêm một bước đối với dự thảo Luật theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng (ngày 29/6/2015). Ngày 01/7/2015, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về việc chỉnh lý dự thảo Luật.- Về Bộ luật Dân sự (sửa đổi): Ngày 25/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật. Trong buổi thảo luận có 24 vị đại biểu Quốc hội đăng ký, đã có 22/24 vị đại biểu phát biểu tại hội trường, 02 vị đại biểu gửi ý kiến bằng văn bản. Qua thảo luận cho thấy, về cơ bản các ý kiến đều thể hiện sự tán thành với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, phạm vi sửa đổi, bổ sung và nhiều nội dung của dự thảo Bộ luật. Bên cạnh đó, vẫn còn có ý kiến khác nhau về các nội dung: trách nhiệm cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; hiệu quả, pháp lý của giao dịch dân sự không tuân theo quy định về hình thức; bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu; hình thức sở hữu; vấn đề đổi họ, tên, quyền nhân thân, quyền chuyển giới, xác định lại giới. Kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp cơ quan tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, cần thiết thì phải tổ chức thêm một số hội nghị, hội thảo để có thể hoàn thiện lại dự án luật để đáp ứng được yêu cầu là góp phần vào vấn đề bảo vệ quyền dân sự, tôn trọng quyền dân sự và phát triển kinh tế thị trường, kinh tế - xã hội.

- Về Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Ngày 16/6/2015, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Bộ luật. Qua thảo luận đã có 47 đại biểu Quốc hội phát biểu; các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung: về phạm vi sửa đổi Bộ luật Hình sự; quy định tội phạm và hình phạt trong luật chuyên ngành; về bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật Hình sự; về hạn chế hình phạt tử hình và các tội tham nhũng dự kiến bỏ hình phạt tử hình; về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội; về tăng quy định hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ trong các tội danh; tương quan giữa mức phạt tiền trong Bộ luật với mức phạt tiền theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm vừa có thể bị xử lý hành chính, vừa có thể bị xử lý hình sự; về việc bỏ một số tội, không hình sự hóa một số loại sai phạm kinh tế; bổ sung các tội phạm mới về môi trường, về ma túy, xâm phạm an toàn, trật tự công cộng.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý với đề xuất của Bộ Tư pháp về việc trình UBTVQH ban hành Nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đã chuyển hồ sơ dự thảo Nghị quyết sang Văn phòng Quốc hội để báo cáo Chủ tịch Quốc hội. Ngày 01/7/2015, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã báo cáo trực tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu về việc chuẩn bị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).2.2. Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6

a) Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 29/6/2015 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tại phiên họp, Chính phủ, các địa phương đã nghe: (1) Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2015; Triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; Kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2015; (2) Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; (3) Báo cáo Công tác cải cách hành chính Quý II/2015. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng tham dự phiên họp.Kết luận phiên họp, về các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, đề cao trách nhiệm, năng động sáng tạo, quyết liệt điều hành, phát huy tối đa các điều kiện thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, yếu kém, triển khai đồng bộ, đồng thời các giải pháp, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thủ tướng yêu cầu: (1) Thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. (2) Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách và chỉ đạo tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, mà đầu tiên là phải rà soát, loại bỏ quy định không phù hợp, đưa ngay công nghệ thông tin vào quản lý, đề cao trách nhiệm của các cấp các ngành, nhất là người đứng đầu. (3) Đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật, bao gồm các các Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. (4) Các Bộ, ngành, địa phương Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước. (5) Về các vấn đề xã hội, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách người có công, các đối tượng chính sách xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, hỗ trợ hộ cận nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị hạn hán. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; chuẩn bị, tổ chức tốt kỳ thi chung tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015. (6) Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; kiểm soát chặt chẽ, tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. (7) Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, chủ động tham gia đàm phán, ký kết Hiệp định TPP và các Hiệp định thương mại tự do với các đối tác; chuẩn bị tốt các điều kiện để khai thác hiệu quả các cơ hội, thuận lợi và khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của hội nhập. (8) Tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ, đồng thuận xã hội với tinh thần là ổn định chính trị, phát triển kinh tế đạt vượt kế hoạch, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân. Tất cả cần chung sức cố gắng để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn.

b) phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra ngày 30/6/2015 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng tham dự phiên họp.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015, Chính phủ đã nghe, thảo luận Báo cáo về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến Nhật Tân-Nội Bài, Hà Nội. Phát biểu kết luận về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến Nhật Tân-Nội Bài là cần thiết và phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội; giao Bộ KH&ĐT tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng đô thị hai bên đường Nhật Tân-Nội Bài để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2015, Chính phủ đã nghe và thảo luận về Báo cáo xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến thảo luận của các thành viên Chính phủ, các ý kiến đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đóng góp; tiếp tục chủ trì, xin ý kiến của các cơ quan chức năng để hoàn thiện dự thảo Nghị định này và trình Chính phủ tiếp tục xem xét.

Tại phiên họp, Bộ Tư pháp cũng đã có Báo cáo số 166/BC-BTP ngày 26/6/2015 về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 6/2015 và nhiệm vụ tháng 7/2015 trình Chính phủ.

Ngày 01/6/2015, Chính phủ đã có Nghị quyết số 40/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015, trong đó có các nội dung liên quan đến Bộ, ngành Tư pháp: (1) Khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua; (2) Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, gây phiền hà cho người dân, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 11/6/2015 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4358/VPCP-PL thông báo ý kiến của Thủ tướng về nội dung Phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 7/2015, theo đó, dự kiến Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật sẽ được tổ chức trong 02 ngày 21 và 22/7/2015 trong đó có 04 nội dung do Bộ Tư pháp chủ trì chuẩn bị là: Luật đấu giá tài sản, Luật Ban hành Quyết định hành chính, Luật tiếp cận thông tin, Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

3. Bộ Tư pháp thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kiện toàn lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ

- Ngày 18/6/2015, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội XII của Đảng, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (vòng 1). Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Một số thành viên Tổ công tác của Tiểu ban nhân sự Đại hội XII và đại diện Ban Đảng Trung ương cùng dự Hội nghị. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (vòng 1).

Ngay sau Hội nghị này, Bộ cũng đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và lấy phiếu tín nhiệm đối với một số lãnh đạo cấp Vụ.

- Ngày 26/6, với 440/447 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 89.07%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Trong đó đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền cùng với 14 đồng chí của các Bộ, ngành đã được Quốc hội phê chuẩn là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.4. Thông tin báo chí phản ánh hoạt động của ngành Tư pháp

4.1. Tình hình chung:

Trong tháng 6/2015, báo chí đã tập trung phản ánh về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; bên cạnh đó là hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các thông tin về Bộ, ngành Tư pháp như sau:


Về lĩnh vực thi hành án dân sự, báo chí đưa tin về những bản án khó thi hành, chậm thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung (Đồng Tháp); Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên); Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre; Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Ôn (Vĩnh Long); Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho (Tiền Giang); Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (Đà Nẵng); Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bị tố cáo vẫn cố tình không trả tiền cho người có quyết định thi hành án; Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ bị phản ánh trì hoãn không thi hành án; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu bị phản ánh ép bên được thi hành án nhận tài sản; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Chí Linh (Hải Dương) bị tố cáo ban hành các văn bản thiếu căn cứ pháp luật, đe dọa quyền lợi hợp pháp của công dân; chậm giao tài sản trúng đấu giá tại Chi cục Thi hành án dân sự TP Long Xuyên (An Giang); Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề xuất tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo thí điểm chế định Thừa phát lại Trung ương nên quy định Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; nhiều chấp hành viên bị hành hung, khủng bố tinh thần khi làm nhiệm vụ...

Về lĩnh vực hành chính tư pháp, theo thống kê, ở các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long số phụ nữ lấy chồng nước ngoài khá nhiều. Câu chuyện về những người phụ nữ lấy chồng ngoại đã làm cho ngành chức năng đau đầu. Chuyện làm giấy khai sinh và thừa nhận những đứa trẻ có yếu tố nước ngoài là công dân Việt Nam để được đi học đang là bài toán khó; theo Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý, việc quy định hạn chế việc đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ; họ, tên không được vượt quá 25 chữ cái là không cần thiết vì không ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng...; vụ việc xảy ra tại tỉnh An Giang: ông Trần Văn Bé và cha mẹ ông Bé là Trần Văn Te, Phạm Thị Góp (Rết) bị khai tử tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trong khi vẫn đang sinh sống tại xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức rà soát, xác minh để triển khai giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào, đoạn biên giới Quảng Nam - Sekong; vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc giải quyết kết hôn có yếu tố nước ngoài; trong xã hội hiện nay, người chuyển giới mặc dù đang tồn tại nhưng thực chất họ sống “ngoài vùng phủ sóng”, như người vô hình, không được công nhận, nếu ra nước ngoài phẫu thuật chuyển đổi giới tính thì khi trở về Việt Nam cũng không được thay đổi giấy tờ nhân thân, hộ tịch…

Về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Trưởng Văn phòng Công chứng Tào Văn Phụng (đường Trần Huỳnh, khóm 2, phường 7, TP Bạc Liêu) bị bắt đề phục vụ điều tra; nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, quy định người ngồi trên, người ngồi dưới là chưa đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công bằng; Công chứng tư ở Cần Thơ có nhiều vi phạm: Sở Tư pháp TP. Cần Thơ vừa ra 14 quyết định xử phạt sáu văn phòng công chứng trên địa bàn với tổng số tiền gần 60 triệu đồng…

Về các lĩnh vực khác, dự thảo quy định về có buồng giam riêng cho người chuyển giới nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu ở phiên thảo luận; tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trong đó có quyền được chuyển đổi giới tính, được đề cập tại Điều 36 thu hút sự quan tâm của dư luận và báo giới; ông Nguyễn Thanh Chấn đồng ý mức bồi thường 7,2 tỷ đồng; việc trợ giúp pháp lý cho trẻ em còn nhiều bất cập, kém hiệu quả


4.2. Tình hình xử lý thông tin báo chí: Trong tháng 6/2015, Văn phòng Bộ đã có 48 Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng gửi 18 đơn vị để xử lý thông tin báo chí phản ánh, các đơn vị đã xử lý 42 nội dung, còn 114 nội dung đang được xử lý (xem Phụ lục I).

Phần II

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6
VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7/2015


I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác xây dựng văn bản, đề án

1.1. Công tác xây dựng văn bản, đề án trình cấp có thẩm quyền

- Trong tháng 6/2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 đề án, văn bản do Bộ Tư pháp trình (1) Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 và (2) Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; còn 04 văn bản, đề án Bộ Tư pháp đã trình nhưng chưa được ban hành.- Kết quả xây dựng đề án, văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2015: Bộ Tư pháp được giao chủ trì soạn thảo 17 đề án, văn bản, được giao thêm 02 văn bản, trong quá trình thực hiện Chương trình, Bộ Tư pháp đã xin chuyển khỏi Chương trình 06 văn bản. Như vậy, tổng số văn bản Bộ Tư pháp đã trình là 11/13 văn bản1, đạt tỷ lệ 84,61% (trong đó có 07 văn bản đã được ban hành), còn lại 02 văn bản Bộ đang tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ là: Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Đề án nghiên cứu khả năng của Việt Nam gia nhập Tổ chức tham vấn pháp luật Á - Phi (AALCO).

- Đối với các đề án, văn bản giao Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng cuối năm 2015: Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong 06 tháng cuối năm 2015, Bộ Tư pháp được giao chủ trì soạn thảo 23 đề án, văn bản; đã điều chỉnh, bổ sung 03 văn bản, đề án. Như vậy, tổng số văn bản, đề án Bộ Tư pháp có nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là 28 văn bản, đề án (gồm cả 02 văn bản, đề án nợ đọng từ 6 tháng đầu năm chuyển sang (Chi tiết xem Phụ lục II).

- Ngày 26/6/2015, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 166/BC-BTP về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh tháng 6/2015 và nhiệm vụ tháng 7/2015, báo cáo Chính phủ. Theo đó, trong tháng 6/2015, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 140 văn bản quy định chi tiết (50 nghị định, 06 quyết định, 70 thông tư, 14 thông tư liên tịch). Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 05/60 văn bản (02 nghị định, 03 thông tư).

Trong tháng 7/2015 các Bộ, cơ quan có nhiệm vụ chỉnh lý, hoàn thiện 132 văn bản, trong đó có: 55 văn bản nợ đọng (quy định chi tiết thi hành 19 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực) và 77 văn bản (quy định chi tiết thi hành 14 luật chưa có hiệu lực thi hành).

1.2. Tình hình triển khai, xây dựng các văn bản quy định chi tiết các luật do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, trình đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, 8

- Nghị định hướng dẫn thi hành Luật THADS (sửa đổi): Hiện tại, Tổng cục THADS đang nghiên cứu xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ, để báo cáo Bộ trưởng trong ngày 02/7/2015.

- Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, Kế hoạch của Thủ tướng CP về triển khai thi hành Luật hộ tịch và công tác tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Luật hộ tịch: Ngày 30/6/2015, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã nghe Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực báo cáo về các nội dung nói trên. Tại cuộc họp, Thứ trưởng đã chỉ đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, rà soát toàn bộ lời văn của dự thảo Nghị định để đảm bảo rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu, đơn giản hóa, cải cách các TTHC tạo thuận lợi tối đa cho người dân; xác định các vấn đề lớn cần xin ý kiến Chính phủ…

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đang chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự kiến trong tuần từ ngày 06-12/7/2015 sẽ báo cáo Bộ trưởng cho ý kiến trước khi gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.- Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước: Hiện tại, Tổng cục THADS đang hoàn thiện dự thảo Thông tư trên cơ sở văn bản góp ý của các địa phương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Tổng cục THADS chưa nhận được văn bản góp ý của Tòa án nhân dân tối cao (Hội đồng thẩm pháp Tòa án tối cao); Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Ủy ban kiểm sát) và Bộ Công an.

- Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch: Hiện tại, Thường trực Tổ soạn thảo đã họp để đề xuất bước đầu về nội dung của dự thảo Thông tư trên cơ sở các nội dung cần hướng dẫn và quy định chi tiết của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

- Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng: Ngày 18/6/2015, Bộ Tư pháp có Công văn số 2113/BTP-BTTP gửi Bộ Tài chính để trao đổi, thống nhất một số nội dung của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP.

1.3. Công tác xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành

Trong tháng 6/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành 05 văn bản; 21 văn bản chưa hoàn thành đúng tiến độ. Đến hết tháng 7/2015, các đơn vị thuộc Bộ phải trình Lãnh đạo Bộ ban hành 26 văn bản, đề án; trong đó có 21 đề án, văn bản chưa hoàn thành đúng tiến độ và 05 đề án, văn bản theo kế hoạch phải trình trong tháng 7/2015 (Chi tiết xem Phụ lục III).

Tính chung trong 6 tháng đầu năm, trong tổng số 492 văn bản, đề án thuộc thẩm quyền hoặc liên tịch phải ban hành trong 06 tháng đầu năm, có 04 văn bản xin rút khỏi Chương trình công tác năm 2015, Bộ đã ban hành 24/45 đề án, văn bản (đạt tỷ lệ 49%); còn 21 đề án, văn bản chưa được hoàn thành. Trong tháng 7, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hoàn thành 24 văn bản, đề án, trong đó có 21 văn bản, đề án chưa hoàn thành đúng tiến độ và 03 văn bản, đề án theo kế hoạch tháng 7/2015.

Như vậy, 6 tháng cuối năm, các đơn vị thuộc Bộ có nhiệm vụ xây dựng, trình Lãnh đạo bộ 80 văn bản, đề án, trong đó có 59 văn bản, đề án thuộc Chương trình 6 tháng cuối năm (03 văn bản trong tháng 7/2015 và 56 văn bản trong những tháng tiếp theo) và 21 văn bản, đề án thuộc Chương trình 6 tháng đầu năm chưa được ban hành chuyển sang. Một số đơn vị có số lượng văn bản phải xây dựng lớn là: Vụ Tổ chức cán bộ (12 văn bản); Vụ Thi đụa - Khen thưởng (09 văn bản); Tổng cục Thi hành án dân sự (09 văn bản); Vụ Kế hoạch - Tài chính (08 văn bản)...(Chi tiết xem Phụ lục III).

Tính chung trong 6 tháng đầu năm, trong tổng số 50 văn bản, đề án thuộc thẩm quyền hoặc liên tịch phải ban hành trong 06 tháng đầu năm, có 01 văn bản Bộ trưởng chỉ đạo tạm dừng xây dựng là Đề án thành lập Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tư pháp, Bộ đã ban hành 22/49 đề án, văn bản (đạt tỷ lệ 44.9%); còn 27 đề án, văn bản chưa được hoàn thành.

2. Công tác thẩm định văn bản, đề án

Trong tháng 6/2015, các đơn vị thuộc Bộ đã nhận 36 văn bản thẩm định, đã thẩm định 18 văn bản, 15 văn bản chưa đến hạn thẩm định. Tính chung 6 tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Bộ đã thẩm định 146/167 văn bản (Chi tiết xem Phụ lục IV).

Trong tháng 6/2015 Vụ Pháp luật quốc tế đã chủ trì thẩm định 09 điều ước quốc tế, góp ý 44 điều ước quốc tế, 15 văn bản quy phạm pháp luật; cấp 05 ý kiến pháp lý.

3. Công tác kiểm tra VBQPPL

Trong tháng 6/2015, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã kiểm tra được 169 văn bản (Bộ, ngành có 100 văn bản; địa phương có 69 văn bản), phát hiện 04 văn bản sai về thẩm quyền ban hành văn bản và về nội dung văn bản, 76 văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP (trong đó có 42 văn bản của cấp Bộ, 38 văn bản của địa phương).

Tính chung 6 tháng đầu năm, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã kiểm tra được 1.542 văn bản (Bộ, ngành có 350 văn bản; địa phương có 1.192 văn bản), phát hiện 13 văn bản sai về thẩm quyền ban hành văn bản và về nội dung văn bản, 321 văn bản sai sót về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP (trong đó có 56 văn bản của cấp Bộ, 278 văn bản của địa phương).

4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Cục Kiểm soát TTHC đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng báo cáo về đơn giản hóa TTHC bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn chỉnh và trình xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng; xây dựng dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTG ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC và gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ.5. Công tác thi hành án dân sự

Kết quả thi THADS 9 tháng năm 2015 (số liệu từ 01/10/2014 đến hết ngày 30/6/2015):

- Về việc: Tổng số thụ lý là 614.313 việc, tăng 12.467 việc (tăng 2,07% so với cùng kỳ); trong đó số có điều kiện giải quyết là 474.296 việc. Trong số có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong 296.096 việc, đạt tỉ lệ 62,43%, tăng 1,38% so với cùng kỳ (còn thiếu 25,57% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao).

- Về tiền: Tổng số thụ lý là trên 112.000 tỷ đồng, tăng trên 31.000 tỷ đồng (tăng 38,48% so với cùng kỳ); trong đó, số có điều kiện giải quyết là gần 67.000 tỷ đồng, tăng gần 8.600 tỷ đồng. Trong số có điều kiện giải quyết, đã giải quyết xong trên 23.000 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 34,62%, tăng 3,99% so với cùng kỳ (còn thiếu 42,38% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao).

6. Công tác bổ trợ tư pháp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục Bổ trợ tư pháp đang tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Luật sự Việt Nam chỉnh lý Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đảm bảo tổ chức và hoạt động của Liên đoàn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và chịu sự quản lý Nhà nước theo quy định của Đảng và pháp luật, tuân thủ điều lệ mẫu theo quy định của pháp luật về hội.

Cục đã phối hợp với Văn phòng giúp việc Ban Cán sự Đảng xây dựng Công văn số 78-CV/BCS ngày 26/6/2015 của của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc kiện toàn Đảng Đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhiệm kỳ II.

7. Tình hình xây dựng Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp

- Đối với Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp: Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trên cơ sở Báo cáo của Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp và đang hoàn thiện để trình Bộ trưởng phê duyệt. Đồng thời, Vụ đang phối hợp với các đơn vị sự nghiệp hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức của Bộ Tư pháp (Đề án chung).

- Đối với Đề án vị trí việc làm của các đơn vị tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, công tác tư pháp: tính đến ngày 30/6/2015, Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm của Bộ Tư pháp đã thẩm định 22/23 Đề án vị trí việc làm của các đơn vị thuộc Bộ (còn 01 đơn vị chưa thẩm định là Cục trợ giúp pháp lý). Ngày 23/6, Vụ đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các đơn vị về dự thảo Đề án.

8. Công tác kế hoạch, thống kê, quản lý ngân sách

a) Về công tác thống kê: Hoàn thành phổ biến thông tin thống kê năm 2014 và cập nhật số liệu đính chính của Bộ ngành, địa phương trong báo cáo tổng hợp số liệu thống kê kỳ chính thức tròn năm 2014 của các Bộ, ngành và 63 địa phương theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BTP. Thực hiện tổng hợp số liệu phục vụ Sơ kết công tác Tư pháp năm 2015.

b) Công tác quản lý tài sản: Thẩm định kế hoạch Lựa chọn nhà thầu của 7 gói thầu và 01 kế hoạch mua sắm tài sản. Thẩm định phương án thuê kho vật chứng của Cục THADS tỉnh Quảng Ninh, điều chuyển trụ sở của Cục THADS tỉnh Bắc Kạn. Thẩm định đề nghị bổ sung kinh phí mua sắm tài sản năm 2015 cho Cục Bổ trợ Tư pháp.

c) Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:Trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 226/QĐ-BTP ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và Quyết định số 490/QĐ-BTP ngày 29/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tiên lượng dự toán mẫu kho vật chứng thi hành án dân sự địa phương (Quyết định số 1112/QĐ-BTP ngày 18/6/2015). Trình Bộ trưởng quy mô đầu tư xây dựng và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cơ sở II Trường Đại học Luật Hà Nội tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 01 dự án, 02 hạng mục; thiết kế bản vẽ thi công của 01 dự án, 02 hạng mục

9. Tình hình tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

Đã hoàn thành việc tổ chức chấm thi vòng sơ khảo bài dự thi của người Việt Nam ở nước ngoài; hoàn thiện kế hoạch vận động tài trợ, hồ sơ tài trợ; trình Trưởng ban Tổ chức cuộc thi ký Công văn số 2084/BTC ngày 16/6/2015 gửi Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc về Cuộc thi.

Tổng hợp, thông tin về tình hình tổ chức Cuộc thi. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Đắc Nông, Điện Biên và Thái Nguyên chưa có báo cáo), tính đến ngày 30/6/2015, cả nước có 4.513.036 bài dự thi, trong đó có một số đơn vị, địa phương có nhiều bài dự thi là: Bộ Quốc phòng (245.500), Bộ Công an (260.037), thành phố Hà Nội (390.984), tỉnh Vĩnh Phúc (225.000), tỉnh Hà Tĩnh (242.716), tỉnh Hải Dương (307.532), tỉnh Quảng Nam (231.941).....

10. Công tác triển khai thực hiện Kế hoạch hướng tới 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

Triển khai thực hiện Kế hoạch 70 năm truyền thống Ngành Tư pháp, trong thời gian qua, các đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, một số kết quả cụ thể:- Về cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lãnh đạo Bộ, Ban Giám khảo đã thống nhất chọn ra 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải khuyến khích của chủ đề sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và 01 giải nhất của chủ đề sáng tác ca khúc về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Hội trại “Về nguồn”: Đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 27-28/6/2015 với sự tham gia của hơn 350 đoàn viên, thanh niên với 14 trại của các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị địa phương;

- Về nhiệm vụ xây dựng phim tư liệu về ngành Tư pháp: Hiện bộ phim đã được bấm máy ghi hình theo kịch bản đã được duyệt;

- Hội thi Văn nghệ và Hội thao cấp Ngành: các cụm thi đua, khu vực thi đua đang gửi danh sách các vận động viên, diễn viên tham dự Hội thi và Hội thao về Bộ Tư pháp. Dự kiến ngày tổ chức Hội thi văn nghệ, thể thao ngành Tư pháp sẽ được tổ chức vào ngày 22/8 và 23/8/2015;

- Về hình thức khen thưởng của Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp: Hội đồng thi đua - khen thưởng đã thống nhất hình thức khen thưởng huân chương Hồ Chí Minh lần 02 cho Bộ Tư pháp. Ngày 29/6/2015, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện hồ sơ và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về hình thức khen thưởng huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai cho Bộ Tư pháp.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, các đơn vị đang chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trong Kế hoạch (Chi tiết xem Phụ lục V).11. Công tác chỉ đạo, điều hành

11.1. Công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6/2015 tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, nhất là chỉnh lý, hoàn chỉnh các dự án luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến; công tác xây dựng văn bản, đề án trình và văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành; các hoạt động thực hiện Kế hoạch 70 năm truyền thống ngành Tư pháp.

Việc theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương khu vực phía Nam được thực hiện thường xuyên, bám sát với các Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ, Ngành.11.2. Về công tác chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015:

a) Về chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015

- Tính đến ngày 01/7/2015, Văn phòng Bộ đã nhận được báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2015 của 34/34 đơn vị thuộc Bộ, 58/63 địa phương (50/58 báo cáo đã gửi là báo cáo của Uỷ ban nhân dân theo đúng yêu cầu của Bộ Tư pháp)3, 18/28 bộ, ngành 4.

Hiện nay, Văn phòng Bộ đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có Văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo và đã cơ bản xây dựng xong dự thảo Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015 để gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị.

b) Kiểm tra công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2015

Để có cơ sở đánh giá chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015, Văn phòng Bộ đã xây dựng, trình Thứ trưởng Đinh Trung Tụng ký ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, thi hành án dân sự năm 2015 (kèm theo Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 04/6/2015) trong tháng 7/2015 tại 08 tỉnh gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Kon Tum, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng...c) Về hình thức tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015:

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ Tư pháp, nhất là trong điều kiện năm 2015 tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, đồng thời, hiện nay Bộ, ngành Tư pháp đang ở giai đoạn nước rút hoàn thành các công việc hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tư pháp, chuẩn bị Đại hội Đảng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020. Mặt khác, qua rà soát Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm của các đơn vị thuộc Bộ, không có đơn vị nào đề xuất chuyên đề cho Hội nghị sơ kết.

Do đó, Văn phòng Bộ đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ xin phép không tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2015, nội dung sơ kết được đưa vào Hội nghị giao ban cấp vụ hoặc giao ban Thủ trưởng đơn vị tổ chức trong tháng 7/2015. Đồng thời, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, hoàn thiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ về Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2015...

11.3. Về tình hình thực hiện thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban: Trong tháng 6, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành 28 ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại các cuộc họp giao ban, 49 nhiệm vụ đang tiếp tục được các đơn vị triển khai thực hiện (Chi tiết xem Phụ lục VI).

11.4. Về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII: Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã nhận được 03 chất vấn của Đại biểu Quốc hội; Bộ Tư pháp đã trả lời 03/03 chất vấn.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã nhận được 01 kiến nghị cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước chuyển. Hiện tại, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đang hoàn chỉnh dự thảo văn bản của Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri.11.5. Tình hình trả lời kiến nghị địa phương: Trong tháng 6/2015, các đơn vị thuộc Bộ đã tiếp nhận 29 kiến nghị, nâng tổng số kiến nghị phải xem xét giải quyết 73 kiến nghị; đã giải quyết 49 kiến nghị; đang tiếp tục giải quyết 24 kiến nghị, trong đó có 17 kiến nghị nhận trong tháng 6/2015 và 07 kiến nghị nhận trước ngày 01/6/2015 (Chi tiết xem Phụ lục VII).

11.6. Về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo: Về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 6/2015, các đơn vị thuộc Bộ đã tiếp nhận 19 đơn khiếu nại, tố cáo, nâng tổng số đơn phải xem xét giải quyết lên 65 đơn; đã phân loại, xử lý, giải quyết 31 đơn, còn 34 đơn đang xem xét giải quyết, trong đó có 28 đơn nhận trước ngày 01/6/2015 (Chi tiết xem Phụ lục VIII).

11.7. Tình hình tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, công tác địa phương: Tình hình tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm, công tác địa phương: Trong tháng 6/2015, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức 18 hội nghị, hội thảo, tọa đàm và 18 chuyến công tác địa phương; trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã chủ trì Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật trợ giúp pháp lý (TGPL) và Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; quán triện việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Dự kiến đến hết tháng 7/2015, các đơn vị thuộc Bộ sẽ tổ chức 15 hội nghị, hội thảo, tọa đàm và thực hiện 15 chuyến công tác địa phương (Chi tiết xem Phụ lục IX).

Nhân dịp kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 cuộc gặp gỡ Đại biểu Quốc hội của một số Đoàn đại biểu Quốc hội.11.8. Về việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 02/7/2015, Bộ Tư pháp đã nhận 42 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đã hoàn thành 26 nhiệm vụ, đang thực hiện 16 nhiệm vụ.11.9. Về việc tổng kết Nghị quyết số 48 và 49 của Bộ Chính trị:

- Về việc tổng kết Nghị quyết số 48: Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48, Trong tháng 7 /2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra tình hình thực hiện ở 02 tỉnh Đắc Lắc và Bình Thuận

Hiện tại, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đang phối hợp các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48. Bên cạnh đó, Vụ cũng đã chuẩn bị đề cương chi tiết để xây dựng báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 48. Theo Công văn số 01/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 48 về việc điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 01/BCĐ ngày 24/3/2015, theo đó thời hạn gửi Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 48 về Ban Chỉ đạo trước ngày 20/8/2015.

Theo Kế hoạch, trong thời gian tới (chưa có lịch cụ thể), Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48 sẽ tổ chức kiểm tra tại Bộ Tư pháp.

- Về việc tổng kết Nghị quyết số 49: Viện Khoa học pháp lý đang xây dựng Báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp (còn 03 đơn vị chưa có Báo cáo gửi về Viện là Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế); và Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ (còn 02 Bộ: Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chưa có Báo cáo chính thức) về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, Viện đã giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện báo cáo tại một số địa phương mà Bộ trưởng được giao theo dõi.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 6/2014, các nhiệm vụ công tác của Bộ đã được đẩy nhanh tiến độ, bám sát kế hoạch công tác. Việc chuẩn bị các dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII được các đơn vị tập trung xây dựng, tham gia ý kiến, bảo đảm tiến độ và chất lượng, nhất là đối với các dự án do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng.

Nhiều lĩnh vực công tác đạt hiệu quả, kịp thời chỉ đạo sâu sát, tính chủ động cao, như lĩnh vực lý lịch tư pháp, thi hành án dân sự, quản lý xử lý vi phạm hành chính...

Công tác thi đua hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành tiếp tục được tổ chức sôi nổi, qua đó vun đắp, tăng cường tình đoàn kết, tự hào, yêu ngành, yêu nghề của cán bộ công chức.Tuy vậy, một số mặt công tác còn tồn tại, hạn chế: Công tác xây dựng đề án, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành chưa có chuyển biến, vẫn còn 21 văn bản, đề án (chiếm 42,8%) chưa hoàn thành đúng tiến độ trong 6 tháng đầu năm. Việc theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn khó khăn, hiệu quả chưa cao; tình trạng “nợ đọng” văn bản đang rất nghiêm trọng, là hạn chế mà Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương vừa qua. Kỷ cương, kỷ luật họp có nơi, có lúc còn chưa nghiêm.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TỪ NAY ĐẾN HẾT THÁNG 7/2015

1. Chỉ đạo, khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉnh lý kỹ thuật đối với dự án Luật ban hành VBQPPL để trình Chủ tịch nước công bố.

Chỉ đạo chuẩn bị các Kế hoạch triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ động chuẩn bị các nội dung trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi); tổ chức thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).2. Chuẩn bị tốt nội dung tổ chức phiên họp Chính phủ chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật trong tháng 7/2015, trong đó có các nội dung do Bộ Tư pháp chủ trì: Luật đấu giá tài sản, Luật Ban hành Quyết định hành chính, Luật tiếp cận thông tin, Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp, Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

3. Tập trung xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ 08 văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2015, cụ thể là: (1) Đề án nghiên cứu khả năng của Việt Nam gia nhập Tổ chức tham vấn pháp luật Á - Phi (AALCO); (2) Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; (3) Dự án Luật Tiếp cận thông tin; (4) Dự án Luật ban hành quyết định hành chính; (5) Dự án Luật đấu giá tài sản; (6) Dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; (7) Đề án đầu tư trang thiết bị cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2020; (8) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 24 văn bản thuộc thẩm quyền trong tháng 7/2015, trong đó có 21 đề án, văn bản chưa hoàn thành đúng tiến độ, nhất là: (1) Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an về theo dõi tình hình phát triển của trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài và bảo hộ trẻ em trong trường hợp cần thiết và (2) Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với các khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước.4. Chỉ đạo quyết liệt công tác THADS, gắn với việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS mới có hiệu lực (ngày 01/7/2015); tăng tốc việc giải quyết số việc và số tiền có điều kiện thi hành, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

5. Hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015; xây dựng Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổng kết Nghị quyết số 48 và 49 của Bộ Chính trị.

Hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Bộ Tư pháp.6. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong Kế hoạch hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV. Tập trung đề nghị khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần 2 cho ngành Tư pháp.

7. Thực hiện tốt Kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020; phân công công tác trong Lãnh đạo Bộ.

8. Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện cần thiết phục vụ Bộ trưởng đi kiểm tra công tác tư pháp; kiểm tra và việc thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị tại địa phương; công tác nước ngoài./.


VĂN PHÒNG BỘ
1 Số liệu tính đến thời điểm báo cáo là ngày 10/6/2015

2 Sau khi đã điều chỉnh thời hạn theo đề xuất của các đơn vị

3 05 địa phương chưa có báo cáo là: Bình Dương, Gia Lai, Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh.

4 10 bộ, ngành chưa có báo cáo là: Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Xây dựng, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam .


: cacchuyenmuc -> ttdh -> Lists -> TaiLieuPhucVuHop -> Attachments
Attachments -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lists -> BỘ TƯ pháp số: /QĐ-btp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists -> VĂn phòng số: 235/vp-th v/v quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, đề xuất Danh mục các đề án, văn bản trình cấp trên và các nội dung đề xuất đưa vào Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc Phụ lục IV: TÌnh hình xây dựng đỀ ÁN, VĂn bản thuộc thẩm quyền ban hành của bộ TƯ pháp hoặc liên tịch ban hành trong năM 2014
Attachments -> 1. Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tăng trưởng gdp quý sau cao hơn quý trước, quý III đạt 6,81%, 9 tháng đạt 6,5%
Attachments -> CHƯƠng trình hội nghị TƯ pháp các tỉnh có chung đƯỜng biên giới việt nam – campuchia lần thứ nhấT
Attachments -> BỘ TƯ pháp s dự thảO ố: /bc-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương