VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 106.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích106.76 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNHVĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 31 tháng 8 năm 2015


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2015

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH1. Các công việc cần tập trung chỉ đạo:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại Thi hào Nguyễn Du và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Chỉ đạo các các cấp, các ngành cụ thể thành các chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn 2016-2020.

Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn vụ Hè - Thu trước 10/9; đẩy mạnh Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các xã về đích năm 2015, các xã dưới 8 tiêu chí; phát động phong trào làm giao thông nông thôn, thủy lợi; chủ động kiểm tra, triển khai các phương án phòng, chống lụt bão, phòng chống sâu bệnh và dịch bệnh.

Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách đạt kết quả cao nhất theo Quyết định giao tháng 8.

Triển khai kịp thời các nhiệm vụ xây dựng cơ bản; tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

Cụ thể hóa các đề án thành các chương trình, kế hoạch trọng tâm của năm 2015; tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, sớm hoàn thành mục tiêu cắt giảm 1/3 thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính và giảm 1/2 thời gian xử lý hồ sơ thuộc cấp tỉnh ban hành, chỉ đạo kiểm tra tình hình thực hiện của cấp huyện và các sở, ngành, đơn vị.

Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và giải quyết các nội dung công việc Đại biểu HĐND chất vấn và kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc các chủ trương của tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân; chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

2. Dự kiến lịch làm việc:


Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan

Chuẩn bị

Lãnh đạo

Chủ trì

1

­Sáng: - Tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng

- Họp giao ban UBND tỉnhChiều: - Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, thắp hương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh (02/9)

- Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh (02/9) tại Hà Nội- VP UBND tỉnh

- VP UBND tỉnh

- VP UBND tỉnh


- Chủ tịch, các PCT

- Chủ tịch, các PCT

- Chủ tịch, các PCT


2

Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/93

Sáng: - Hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2015

Chiều: - Sinh hoạt Đoàn công tác tại huyện Vũ Quang

- Làm việc với Đoàn công tác Nhà tài trợ Trường THPT Hương Sơn

- Họp soát xét các nội dung chuẩn bị tổ chức Lễ Hội bia


- Ban TG Tỉnh ủy
- Huyện V. Quang
- Sở Ngoại vụ, UBND huyện HS

- Sở Công Thương- Đ/c Thiện - PCTTT
- Đ/c Sơn - CT
- Đ/c Thiện - PCTTT
- Đ/c Lĩnh - PCT

4

Sáng: - Làm việc với Cục Thuế tỉnh về công tác thu ngân sách

- Dự Lễ Khánh thành và bàn giao Trường THPT Hương SơnChiều: 14h00’ - 14h30’: Làm việc với Lãnh đạo Công ty VeDan Việt Nam

- 14h30’: Họp nghe tiến độ GPMB thị xã Kỳ Anh- Cục Thuế tỉnh
- Sở Ngoại vụ, UBND huyện HS

- VP UBND tỉnh


- Thị xã Kỳ Anh

- Chủ tịch, các PCT
- Đ/c Thiện - PCTTT
- Đ/c Sơn - CT
- Đ/c Sơn - CT,

Đ/c Khánh - PCT5

Thứ Bảy

Sáng: - Lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ Khai giảng Năm học 2015 - 2016

Chiều: - Hội nghị tổng kết 5 năm phối hợp thực hiện thỏa thuận liên ngành giữa Hội nông dân, Hội LH PN tỉnh và NH Nông nghiệp và PTNT về thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ

- Họp ban chỉ đạo Chương trình Biến đổi khí hậu và tham dự Hội thảo khởi động hoạt động xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

- Tham dự Lễ hội Tôi yêu Bia Sài gòn

- Sở GD và ĐT


- Ngân hàng NN và PTNT, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ tỉnh
- Ban Điều phối dự án SRDP - IWMC

- Sở Công Thương


- Chủ tịch, các PCT


- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Chủ tịch, các PCT


6

Chủ nhật7

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ họp nghe tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại Thi hào Nguyễn Du và giao ban tuần

- Nghe báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tổng thể phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh- VP UBND tỉnh

- TT BCĐ và tổ chức kỷ niệm

- Sở GT VT


- Chủ tịch, các PCT

- Đ/c Sơn - CT,

Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Lĩnh - PCT8

Sáng: - Lễ Giao nhận quân đợt II - 2015

- Làm việc với Cục Hải quan tỉnhChiều: - Làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng chính sách KH và CN quốc gia

- Bộ CH QS tỉnh

- Cục Hải quan tỉnh

- Sở KH và CN, Sở NN và PTNT, Tổng CT KS và TM HT


- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Sơn - CT

- Chủ tịch, các PCT9

Sáng: - Họp Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

- Họp Đoàn Chỉ đạo thu ngân sách số 2Chiều: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về công tác nội chính

- TT Tiểu ban
- Cục Thuế tỉnh

- Ban NC Tỉnh ủy
- Đ/c Thiện - PCTTT
- Đ/c Khánh - PCT

- Ban Thường vụ TU
10

Sáng: - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Soát xét công tác chuẩn bị đưa chợ Kỳ Anh mới vào hoạt động

Chiều: - Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

- Họp giao ban của BQL dự án trọng điểm- Ban Tổ chức, VP Tỉnh ủy

- Sở Công Thương, thị xã Kỳ Anh

- Ban TV TU

- BQL dự án trọng điểm và các sở, ngành liên quan- Ban Thường vụ TU
- Đ/c Lĩnh - PCT
- Chủ tịch, các PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT11

Sáng: - Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; triển khai Chỉ thị 46-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới

- Họp công tác GPMB thị xã Kỳ AnhChiều: - Hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9)

- Lễ ra mắt Quỹ xã hội tỉnh

- Hội nghị Ngành Công Thương 28 tỉnh khu vực phía Bắc lần thứ II tại TP Nam Định


- Công an tỉnh, VP Tỉnh ủy
- Thị xã Kỳ Anh

- VP UBND tỉnh


- Hội LHPN tỉnh

- Sở Công Thương- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Khánh - PCT

- Chủ tịch, các PCT
- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Lĩnh - PCT12

Thứ Bảy

Sáng: - Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số xã đăng ký về đích năm 2015

Chiều: - Họp soát xét các nội dung chuẩn bị cho ngày doanh nhân Việt Nam (theo Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh)

- VP BĐP NTM

- Sở KH và ĐT, Ban TĐ - KT tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh

- Đ/c Sơn - CT

- Chủ tịch, các PCT


13

Chủ nhật14

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh và làm việc với Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội

Chiều: - Thường trực TU nghe các tiểu ban Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội và giao ban tuần

- Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư tại huyện Thạch Hà- VP UBND tỉnh, Sở LĐ, TB và XH

- Thường trực các Tiểu ban


- Huyện ủy T. Hà

- Chủ tịch, các PCT
- Đ/c Sơn - CT,

Đ/c Thiện - PCTTT


- Đ/c Khánh - PCT

15

Sáng: - Thường trực Tỉnh ủy nghe kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội

- Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2015Chiều: - Khai trương mô hình Tổ tư vấn chính sách tại cấp xã

- Dự Hội nghị tại Bộ Khoa học và CN

- Kiểm tra, làm việc với doanh nghiệp (xuất khẩu) đề nghị hỗ trợ kinh phí tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh


- Ban NC Tỉnh ủy
- Ban TCD

- Sở NN và PTNT


- Sở KH và CN

- Sở Công Thương- Đ/c Sơn - CT
- Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Sơn - CT


- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Lĩnh - PCT16

Sáng: - Nghe Trường Chính trị Trần Phú báo cáo về các bài giảng cho lớp bồi dưỡng cán bộ các cấp về nông thôn mới

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Kỳ Anh

- Họp Ban chỉ đạo dự án Phát triển thành phố loại II - thành phố Hà Tĩnh- Trường Chính trị Trấn Phú
- BTV Thị ủy KA
- BCĐ dự án

- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Sơn - CT,

Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT17

Sáng: - Hội nghị Tổng kết 25 năm thực hiện xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm ATLC - SSCĐ

- Họp các lực lượng kiểm tra tải trọng xeChiều: - Thường trực Tỉnh uỷ duyệt nội dung các tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

- Nghe báo cáo đề xuất phương án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh từ nguồn vốn vay BIDV

- Họp giao ban của BQL dự án trọng điểm


- Bộ CH QS tỉnh

- Sở GT VT

- VP Tỉnh ủy

- Sở Y tế

- BQL dự án trọng điểm và các sở, ngành liên quan


- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Lĩnh - PCT


18

Sáng: - Thường trực Tỉnh uỷ duyệt nội dung các tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

- Họp Đoàn chỉ đạo thu ngân sách số 1

- Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư tại Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh

Chiều: - Nghe báo cáo Đề cương xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh

- Giao ban GPMB thị xã Kỳ Anh

- Họp nghe quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Hàm Nghi và Trung tâm hành chính tỉnh


- VP Tỉnh ủy

- Cục Thuế tỉnh

- Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh
- Sở VH, TT - DL
- Thị xã Kỳ Anh

- Sở Xây dựng- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Thiện - PCTTT


- Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT19

Thứ Bảy

Sáng: - Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số xã đăng ký về đích năm 2015

- Làm việc với CĐT các Dự án: Sân golf, Khu dịch vụ và nhà nghỉ, Trung tâm DVTT đua chó giải trí Xuân ThànhChiều: - Kiểm tra tiến độ sản xuất các dự án, chương trình của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh

- VP BĐP NTM

- Sở KH và ĐT, các Chủ đầu tư
- TCT KS và TM

- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Sơn - CT20

Chủ nhật21

Sáng: - Giao ban UBND tỉnh

Chiều: - Thường trực Tỉnh ủy giao ban tuần

- Nghe báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tạo điều kiện hoạt động của Trung tâm phục hồi chức năng Võ Hoàng Yên

- Lễ công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Fomosa


- VP UBND tỉnh

- VP Tỉnh ủy

- Các đơn vị liên quan

- LĐ LĐ tỉnh, Công ty Formosa- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Khánh - PCT22

Sáng: - Nghe báo cáo Quy hoạch phát triển Văn hóa, thể thao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Kiểm tra tiến độ thi công và làm việc với UBND huyện Kỳ Anh về công tác GPMB đường ven biển (đoạn qua huyện Kỳ Anh)

- Họp BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Chiều: - Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Bò Bình Hà

Tối: - Tham dự các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu


- Sở VH, TT - DL

- Huyện Kỳ Anh, Sở GT VT


- TT BCĐ + VP Tỉnh ủy

- Sở NN và PTNT


- Sở LĐ, TB và XH

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT
- Đ/c Sơn - CT
- Đ/c Thiện - PCTTT


23

Sáng: - Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ chủ chốt cấp xã

- 8h00’: Họp Ban chỉ đạo dự án IFAT tỉnh về nội dung giám sát năm 2015 của Đoàn giám sát IFAT Trung ương

- Kiểm tra tiến độ GPMB Quốc lộ 8A

- Kiểm tra các công trình sử dụng vốn bảo trì đường bộ của tỉnh


- Sở Nội vụ, Trường CT TP

- BCĐ dự án SRDP-IWMC


- Huyện H. Sơn

- Sở GT VT, huyện Thạch Hà- Đ/c Sơn - CT
- Đ/c Sơn - CT,

Đ/c Thiện - PCTTT


- Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT24

Sáng: - Họp nghe tiến độ giao đất, giao rừng

- Tổng kết điều tra Lao động việc làmChiều: - Làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Họp Đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư

- Họp giao ban của BQL dự án trọng điểm


- Sở TN và MT

- Sở LĐ, TB và XH

- Sở VH, TT DL
- Đoàn Kiểm tra

- BQL dự án trọng điểm và các sở, ngành liên quan- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Sơn - CT,

Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Lĩnh - PCT25

Sáng: - Thường trực Tỉnh uỷ đi kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm

- Họp Đoàn công tác huyện Hương Sơn

- Họp triển khai Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chiều: - Giao ban GPMB thị xã Kỳ Anh


- VP Tỉnh ủy
- Đoàn Công tác

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh

- Thị xã Kỳ Anh


- Đ/c Sơn - CT
- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Lĩnh - PCT


- Đ/c Khánh - PCT26

Thứ Bảy

Sáng: - Lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới tại một số xã đăng ký về đích năm 2015

- VP BĐP NTM


- Đ/c Sơn - CT27

Chủ nhật28

Sáng: - Kiểm tra tiến độ GPMB đường ven biển đoạn qua huyện Cẩm Xuyên

Chiều: - Thường trực Tỉnh uỷ giao ban tuần

- Họp Hội đồng xét sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo- Huyện C. Xuyên, Sở GT VT

- VP Tỉnh ủy

- Sở KH và CN


- Đ/c Khánh - PCT
- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Thiện - PCTTT29

Sáng: - Họp Hội đồng KH và CN tỉnh xác định nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH CN năm 2016

- Kiểm tra việc thực hiện Quyết định 994 và Kế hoạch số 23 về việc lập lại trật tự an toàn giao thông tại huyện Can LộcChiều: - Họp Đảng uỷ Quân sự tỉnh

- Họp Đoàn Chỉ đạo thu ngân sách số 3- Sở KH và CN

- Sở GT VT, huyện Can Lộc


- BTV ĐU QS tỉnh

- Cục Thuế tỉnh- Đ/c Thiện - PCTTT

- Đ/c Khánh - PCT

- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Lĩnh - PCT30

Sáng: - Hội nghị 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và quy chế phối hợp giữa 3 ngành Công an - quân sự - biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng

- Hội nghị triển khai Chỉ thị số 48-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam- Công an tỉnh

- Sở Công Thương- Đ/c Sơn - CT

- Đ/c Lĩnh - PCTNơi nhận: VĂN PHÒNG UBND TỈNH HÀ TĨNH

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBMTTQ tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các VP: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, BTL Quân khu IV;

- Chánh, Phó VP/UB;

- http://dhtn.hatinh.gov.vn (để đăng tải)

- Các Tổ CV/VP; (để theo dõi, bố trí)

- Phòng QT-TV; (để theo dõi, bố trí)- Lưu: VT, TKCT.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương