Văn hóa công sở VÀ CÁc yếu tố CẤu thành văn hóa công sở Nguyễn Thị Ngântải về 318.97 Kb.
Chế độ xem pdf
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích318.97 Kb.
#50560
1   2   3   4   5   6   7
15 7105
Tài liệu tham khảo:

[1]. 


Lê Thị Trúc Anh (2011), Đổi mới nhận 

thức về giao tiếp hành chính của cán bộ công 

chức nhìn từ vai trò của Nhà nước, Tạp chí 

Phát triển nhân lực, số 5(26)-2011, tr57-62;

[2]. 

Nguyễn Thị Hà (2015), Kỹ  năng giao tiếp, ứng xử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả 

giao tiếp nội bộ của cơ quan, Nội san tháng 

4,5,6 /2015, Khoa Văn bản và CNHC Học 

viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội;

[3]. 

Nguyễn Văn Thâm, Kĩ thuật hành chính và một số vấn đề về văn hóa công sở, Tạp chí 

Quản lí nhà nước, số 6/2003

[4]. 

Christopher Pollitt (2004), Cross-Cultural Communication and Multicultural 

Team Performance: A German and American 

Comparison, Geert Bouckaert

[5]. 


Catherine Kano Kikoski, John F. Kikoski 

(2005), Refl exive Communication in the Culturally Diverse Workplace

Địa chỉ tác giả: Trường  ĐTCB Lê Hồng 

Phong Hà Nội

Email: ngadt1977@gmail.com

tải về 318.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương