Văn hóa công sở VÀ CÁc yếu tố CẤu thành văn hóa công sở Nguyễn Thị Ngân


Bốn là, cơ sở vật chất kỹ thuật phụctải về 318.97 Kb.
Chế độ xem pdf
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích318.97 Kb.
#50560
1   2   3   4   5   6   7
15 7105
Bốn là, cơ sở vật chất kỹ thuật phục 

vụ cho hoạt động và các hình thức ngoại 

hiện của văn hoá công sở

Về cơ sở vật chất kỹ thuật

Về khung cảnh làm việc, do cách 

bố trí nơi làm việc, môi trường và các 

thiết bị được sử dụng tại công sở tạo nên. 

Khung cảnh nơi làm việc cùng với điều 

kiện nghỉ ngơi, giải trí luôn ảnh hưởng 

đến tình trạng thể lực, tâm lý và hiệu suất 

lao động của cán bộ, công chức. Nếu bố 

trí nơi làm việc không hợp lý, các phương 

tiện làm việc không đầy đủ thì chắc chắn 

năng suất lao động sẽ bị giảm sút, cán bộ 

sẽ nhanh chóng mệt mỏi và chán nản với 

công việc, gây ra tình trạng thiếu gắn bó 

với công sở. Bởi vậy, khi đề cập đến văn 

hoá công sở thì một trong những yếu tố 

quan trọng cần được quan tâm là phải tạo 

được một khung cảnh làm vịêc thuận lợi, 

hợp lý. 

 

 

 

 

 

 

51

Nghiên cứu trao đổi  Research-Exchange of opinion

Những yếu tố  tạo nên khung cảnh 

làm việc thuận lợi tại các công sở có thể 

gồm những nội dung:

+ Có diện tích phù hợp với yêu cầu 

công việc và các phòng làm việc được bố 

trí hợp lý;

+ Có môi trường không bị ô nhiễm để 

đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, công chức;

+ Có đủ ánh sáng cho phòng làm việc;

+ Có các phương tiện làm việc đầy đủ 

và phù hợp với yêu cầu công việc.

Việc bố trí và sắp xếp các bộ phận 

làm việc trong công sở cần khoa học bởi 

đây cũng là cơ sở để tạo điều kiện cho cán 

bộ làm việc tốt. Nếu phòng làm việc bố trí 

không hợp lý thì năng suất lao động trong 

công sở sẽ bị hạn chế. Ví dụ như: nếu các 

đầu mối trong cơ quan vẫn có quan hệ chặt 

chẽ với nhau nhưng lại bố trí ở những nơi 

xa nhau, đi lại không thuận tiện thì việc 

chuyển giao văn bản, trao đổi công việc 

sẽ  bị  cản trở và do đó sẽ gây khó khăn 

cho kiểm tra, chỉ  đạo khi cần thiết. Hơn 

nữa, việc bố trí không hợp lý các phòng 

làm việc hay quá chật chội sẽ tạo ra những 

sự va chạm không tránh khỏi do sự  đi 

lại trong quá trình làm việc tạo nên. Môi 

trường làm việc do đó sẽ trở nên căng 

thẳng hơn.

Phương tiện làm việc luôn là một 

yếu tố quan trọng giúp cho mọi công việc 

nơi công sở  được hoàn tất và giúp cho 

cán bộ, công chức nâng cao năng suất lao 

động của mình. Phương tiện làm việc đầy 

đủ và hợp lý không chỉ giúp cho công việc 

được tiến hành thuận lợi mà còn góp phần 

giữ gìn sức khoẻ cho cán bộ, công chức, 

chống lại sự mệt mỏi trong công việc hàng 

ngày. Do đó, yêu cầu chung là:

+ Phải thích hợp với từng loại công 

việc. Mọi phương tiện không phân biệt thủ 

công hay hiện đại, đều phải được sử dụng 

một cách có hiệu quả  để góp phần giảm 

bớt các lao động nặng nhọc trong các công 

sở, chống các bệnh nghề nghiệp.

+ Phải góp phần tạo ra môi trường 

văn hoá cho công sở. Theo yêu cầu này, 

các phương tiện làm việc không những 

phải tiện lợi mà còn phải có tính thẩm mỹ, 

được bố trí một cách hài hoà.

+ Phải tiết kiệm. Điều này có nghĩa 

là không phải thiết bị nhiều thì công việc 

của công sở luôn luôn tốt. Cần tránh tình 

trạng phô trương, lãng phí, phải chú ý 

nâng cao năng suất sử dụng thiết bị trong 

từng bộ phận cũng như toàn công sở.

+ Phải không ngừng đổi mới và hiện 

đại hoá các thiết bị cho công sở. Các thiết 

bị lạc hậu cần được thay thế kịp thời.

Về các hình thức ngoại hiện của văn 

hoá công sở

Công sở hành chính là nơi giao 

tiếp với dân, nơi tổ chức công việc chung 

phục vụ dân, là hình ảnh nhìn thấy được 

của chính quyền và các cơ quan nhà nước 

trong quy trình hoạt động của mình. Các 

hình thức ngoại hiện của văn hoá công sở 

bao gồm các yếu tố biểu tượng như: quy 

định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc hiệu; 

các nghi thức lễ tân; vấn đề trang phục nơi 

công sở.


Trang phục là biểu hiện bên ngoài 

của bản sắc văn hoá dân tộc, là thành tố 

quan trọng của văn hoá dân tộc. Trang 

phục biểu hiện thẩm mỹ, thuần phong mỹ 

tục và phong cách sống của một dân tộc. 

Nền văn hoá của các quốc gia, dân tộc có 

bản sắc riêng tạo nên tính đặc thù, độc đáo  

 

 

 

 

 

 

52

Nghiên cứu trao đổi  Research-Exchange of opinion

của mỗi nền văn hoá, trong đó văn hoá 

trang phục là yếu tố dễ nhận biết.

 Trang phục nơi công sở tuy mang 

tính  đặc thù nhưng cũng không thể tách 

rời tính thẩm mỹ và bản sắc văn hoá trang 

phục của dân tộc. Vấn đề đặt ra là cán bộ, 

công chức nơi công sở cần trang phục như 

thế nào cho lịch sự, thuận tiện và thể hiện 

đúng bản sắc văn hoá ở  cơ quan mình. 

Nhìn vào bộ trang phục người ta có thể 

biết được anh là công an, chiến sĩ, y tá, bác 

sĩ hay công chức hành chính nhà nước.

Cách ăn mặc của cán bộ, công chức 

nơi công sở phải phù hợp với truyền thống 

giản dị, gọn gàng, sạch sẽ, đúng đắn của 

nhân dân ta. Nó thể hiện đầy đủ thái độ tôn 

trọng mình và tôn trọng mọi người.


tải về 318.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương