Văn hóa công sở VÀ CÁc yếu tố CẤu thành văn hóa công sở Nguyễn Thị Ngântải về 318.97 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích318.97 Kb.
#50560
1   2   3   4   5   6   7
15 7105
Hai là, chuẩn mực ứng xử của văn 

hoá công sở

Chuẩn mực  ứng xử  của văn hoá 

công sở là các quy tắc, cách thức cụ thể 

quy định rõ các thành viên trong công sở 

nên  ứng xử như thế nào trong các tình 

huống cụ thể  để phù hợp với các giá trị 

văn hoá mà công sở đã lựa chọn.

Chuẩn mực  ứng xử làm nên kỷ 

cương của cộng đồng người, thể hiện trình 

độ văn minh của công sở. Công sở là nơi 

diễn ra thường xuyên các mối quan hệ 

giữa người và người trong nội bộ và ngoài 

công sở. Đó là các mối quan hệ hết sức đa 

dạng và phức tạp:

+ Quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới 

(ví như quan hệ giữa lãnh đạo với nhân 

viên);

+ Quan hệ giữa thành viên và thành viên trong công sở- hay quan hệ  đồng 

nghiệp trong công sở (ví như quan hệ giữa 

lãnh đạo với lãnh đạo, giữa nhân viên với 

nhân viên);

+ Quan hệ giữa tổ chức công sở với 

công dân (ví như quan hệ giữa cán bộ, 

công chức với người dân) …

Các mối quan hệ này được thể hiện 

qua thái độ và hành vi ứng xử, giao tiếp của 

cán bộ công chức với những người có liên 

quan đến hoạt động công quyền. Thông qua 

những mối quan hệ đó, cán bộ công chức 

nơi công sở  bộc lộ  bản chất của mình vì 

bản chất con người thường bộc lộ trong quá 

trình giao tiếp. 


tải về 318.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương