Văn hóa công sở VÀ CÁc yếu tố CẤu thành văn hóa công sở Nguyễn Thị Ngântải về 318.97 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích318.97 Kb.
#50560
1   2   3   4   5   6   7
15 7105
2. Yếu tố cấu thành nên văn hoá 

công sở

Một là, hệ thống giá trị  văn hoá 

công sở

Giá trị là một thuật ngữ xã hội học 

do nhà nhân loại học Hoa Kỳ C.Kluckhohn 

giải thích, đã được ghi trong từ điển xã hội 

học xuất bản tại Đức như sau: “giá trị là 

những quan niệm thầm kín hay bộc lộ về 

các  điều ao ước riêng của cá nhân hay 

của nhóm. Những quan niệm ấy chi phối 

sự lựa chọn các phương thức, phương tiện 

và mục tiêu của hành động” 

Điều đó có nghĩa: giá trị là cái cao 

cả, đại diện cho những gì được coi là tốt 

đẹp nhất, khiến mọi người đều ao ước và 

mong  đạt  được. Nhờ có hệ thống giá trị 

mà con người có thể phân biệt được thiện 

- ác, đúng - sai, tốt - xấu. Trong hệ thống 

giá trị, không phải mọi thành tố đều quan 

trọng ngang nhau, mà có cái chính, cái 

phụ, cái phái sinh. Giá trị chính đóng vai 

trò chủ đạo, tức giá trị định hướng. Giá trị 

định hướng có khả năng liên kết, chi phối 

các giá trị khác, tạo nên động lực tinh thần 

cho một xã hội.

Các công sở hành chính muốn  đạt 

được mục tiêu hoạt  động cần phải xác 

định giá trị định hướng cho mình. Đó là 

lý tưởng xã hội của cộng đồng. Nó thuộc 

phạm trù các giá trị đạo đức, được thể hiện 

dưới dạng trách nhiệm đối với công việc 

chung, không tham ô lãng phí của công, 

không mưu hại đồng nghiệp để tiến thân, 

không ganh đua đố kị chà đạp lên người 

khác vì mưu cầu lợi ích của mình. Trong 

công sở  mọi thành viên phải cùng nhau 

xây dựng một bầu không khí tinh thần 

lành mạnh, đùm bọc thương yêu lẫn nhau, 

trân trọng khả  năng của nhau, cùng hợp 

tác làm việc. Giá trị định hướng còn biểu 

hiện như “phương châm” hoạt động của 

một ngành nào đó. 


tải về 318.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương