Văn hóa công sở VÀ CÁc yếu tố CẤu thành văn hóa công sở Nguyễn Thị Ngântải về 318.97 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích318.97 Kb.
#50560
  1   2   3   4   5   6   7
15 7105


 

 

 

 

 

 

 

47

Nghiên cứu trao đổi  Research-Exchange of opinionVĂN HÓA CÔNG SỞ VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN 

HÓA CÔNG SỞ

Nguyễn Thị Ngân

*

Ngày tòa soạn nhận được bài báo: 2/3/2020

Ngày nhận kết quả phản biện đánh giá: 4/9/2020

Ngày bài báo được duyệt đăng: 29/9/2020Tóm tắt: Văn hoá công sở là toàn bộ các hoạt động ứng xử có ý thức giữa nội bộ cán 

bộ, công chức với nhau và giữa cán bộ, công chức với người dân sao cho lịch sự, hợp đạo 

lý và pháp luật cũng như phong tục, tập quán tốt đẹp của truyền thống văn hoá dân tộc. Văn 

hóa công sở gồm một số yếu tố cấu thành: giá trị, chuẩn mực, tổ chức bộ máy – cán bộ, cơ 

sở vật chất – kỹ thuật, yếu tố ngoại hiện... 

Từ khóa: Văn hóa, công sở, giá trị, chuẩn mực.

* Trường ĐTCB Lê Hồng Phong Hà Nội
tải về 318.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương