Viện quản trị kinh doanh – Trường Đại Học fpt tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm giám sát trong kỳ thi osMonitor Client


GỠ PHẦN MỀM GIÁM SÁT THI osMONITORtải về 0.57 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

GỠ PHẦN MỀM GIÁM SÁT THI osMONITOR


Sau khi thi trắc nghiệm trên máy song sinh viên cần gỡ phần mềm osMonitor ra khỏi máy tính của mình. Sau khi thi xong giám thị sẽ cung cấp cho sinh viên mật khẩu để gỡ phần mềm và các bước thực hiện như sau.

  • Nhấn tổ hợp phím Shift +Alt + F màn hình sau xuất hiện


  • Cửa sổ sau xuất hiện Xóa địa chỉ IP, Bỏ check mục Load on Windows Startup và nhấn nút End .
  • Nhấn lại thử tổ hợp phím Shift +Alt + F nếu không xuất hiện cửa sổ thì chứng tỏ phần mềm osMonitor client đã được gỡ ra.1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương