Viện quản trị kinh doanh – Trường Đại Học fpt tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm giám sát trong kỳ thi osMonitor Client


CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ ĐỔI TÊN MÁY TÍNHtải về 0.57 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ ĐỔI TÊN MÁY TÍNH


  • Yêu cầu Sinh viên cài đặt hệ điều hành gồm Microsoft Windows 7 hoặc Microsoft Windows XP và Microsoft .NET FrameWork 1.1 trở lên.

  • Cài đặt mạng Wifi để máy tính kết nối được vào mạng của trường.

  • Trên màn hình Desktop kích phải chuột vào mục Computer và chọn mục Properties
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương