VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơtải về 46.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích46.25 Kb.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Số: 539 /BC-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 14 tháng 11 năm 2013


BÁO CÁO

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ

tại kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân, Khóa VIII

(Số liệu tính từ 01/10/2012 - 30/9/2013)

- Căn cứ Điều 9 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2013 như sau:I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Viện kiểm sát 02 cấp :

Viện kiểm sát đã kiểm sát: 1.174 tin báo. Đã giải quyết: 1.053 tin báo (Khởi tố: 503 tin báo, không khởi tố: 447 tin báo, chuyển: 103 tin báo). Đang tiếp tục xác minh: 121 tin báo.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với cơ quan điều tra trong việc quản lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, không để lọt tội phạm; phối hợp cùng với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại 62 xã, phường và Cơ quan điều tra 2 cấp, góp phần đảm bảo việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đúng quy định pháp luật.

2. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

- Công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát thành phố Cần Thơ luôn chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra, chủ động đề ra yêu cầu điều tra đối với từng vụ án.

Tổng số vụ án Cơ quan điều tra thụ lý: 1.253 vụ/1.859 bị can (tăng 121 vụ/giảm 55 bị can so với cùng kỳ); kết thúc điều tra đề nghị truy tố : 928 vụ/1.393 bị can. Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý: 1.000 vụ/1.568 bị can (tăng 71 vụ/ giảm 61 bị can so với cùng kỳ); đã giải quyết: 906 vụ/1.415 bị can.

Viện kiểm sát trả hồ sơ cho cơ quan điều tra 39 vụ, đạt tỷ lệ 3,11%; Tòa án trả cho Viện kiểm sát 45 vụ, trong đó: Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố 05 vụ, đạt tỷ lệ 3,19%.

Quản lý chặt chẽ việc áp dụng pháp luật trong các trường hợp đình chỉ, tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra nên không để xảy ra trường hợp nào đình chỉ điều tra oan sai.

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa, do vậy không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa tuyên bị cáo không phạm tội.

Tòa án 2 cấp thụ lý án sơ thẩm: 958 vụ/1.507 bị can; đã giải quyết: 906 vụ/1.384 bị cáo, đạt tỷ lệ 94% (giảm 12 vụ/169 bị cáo). Án phúc thẩm Tòa án thành phố đã thụ lý: 263 vụ/367 bị cáo; đã giải quyết: 174 vụ/ 251 bị cáo, đạt tỷ lệ 47% (tăng 60 vụ/22 bị cáo). Án giám đốc thẩm Tòa án thành phố đã thụ lý: 04 vụ/05 bị cáo; đã giải quyết: 04 vụ /05 bị cáo, đạt tỷ lệ 100%.

Qua công tác kiểm sát kiểm sát xét xử Viện kiểm sát kháng nghị phúc thẩm 17 vụ; kháng nghị giám đốc thẩm 02 vụ.- Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; Kiểm sát thi hành án hình sự:

Tổng số người tạm giữ là 827 người (số cũ 21 người), giảm 17 trường hợp so với cùng kỳ. Đã giải quyết: 805 người, đạt tỷ lệ 97,3%. Còn tạm giữ : 22 người.

Tổng số người bị tạm giam: 2.173 người (số cũ 741 người), giảm 292 trường hợp so với cùng kỳ. Đã giải quyết: 1.376 người, đạt tỷ lệ 63,32% Chết: 09. Còn tạm giam: 788 người.

Kiểm sát chặt chẽ việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong nhà tạm giữ, trại tạm giam. Đã kiểm sát thường kỳ nhà tạm giữ, trại tạm giam 161 lượt, ban hành 161 kết luận.

Nhìn chung, việc tạm giữ, tạm giam đều đúng quy định pháp luật, không có trường hợp nào giam, giữ trái pháp luật, các quyền về chế độ đều được bảo đảm.

- Công tác kiểm sát thi hành án hình sự:

Viện kiểm sát 2 cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm Luật thi hành án hình sự, kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án, việc hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trong năm 2013, có 07 trường hợp tù chung thân; án tử hình 9 (chưa thi hành). Tổng số người bị kết án phải thi hành: 1.804 bị án (trong đó tù có thời hạn 1.242; án treo, cải tạo không giam giữ 560, miễn chấp hành hình phạt 02). Chưa thi hành: 110 bị án.

Đã kiểm sát trực tiếp thi hành án đối với bị án đang chấp hành án treo tại các xã, phường, thị trấn; ban hành 27 kết luận, 01 kháng nghị, 18 kiến nghị yêu cầu Công an, Tòa án, UBND các xã phường khắc phục vi phạm trong việc chưa cấp giấy chứng nhận cho người được hưởng án treo đã chấp hành xong thời gian thử thách và chưa bàn giao hồ sơ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường. Hiện các cơ quan đã khắc phục vi phạm.

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự:

Tổng số vụ, việc phải thi hành là 11.922 việc (tăng 1.461 việc so với cùng kỳ). Đã thi hành xong: 7.507 việc, đạt tỷ lệ 62,97%. Đình chỉ : 159 vụ, việc. Tạm đình chỉ, hoãn, trả đơn: 960. Hiện còn lại đang thi hành: 2.804 vụ, việc.

Viện kiểm sát 2 cấp đã kiểm sát trực tiếp 15 cuộc, ban hành 11 kết luận, 08 kiến nghị và 02 kháng nghị yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp khắc phục vi phạm như: chậm ra quyết định cưỡng chế, không xác minh điều kiện người phải thi hành án, tiếp nhận vật chứng, tài sản tạm giữ và gởi tiền vào ngân hàng không đúng quy định...

4. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự - hôn nhân gia đình, hành chính - kinh doanh thương mại - lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

- Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự - hôn nhân gia đình:

Án dân sự, hôn nhân gia đình Tòa án đã thụ lý: 5.144 vụ, việc sơ thẩm (tăng 422 vụ, việc so với cùng kỳ); đã giải quyết: 3.816 vụ, việc, đạt tỷ lệ 74,18%. Án phúc thẩm Tòa án đã thụ lý: 503 vụ (tăng 35 vụ); đã giải quyết: 329 vụ, đạt tỷ lệ 65,41%. Án giám đốc thẩm thụ lý: 14 vụ (giảm 04 vụ); đã giải quyết:14 vụ, đạt tỷ lệ 100%.

Phân công Kiểm sát viên tham gia 541 phiên tòa, phiên họp sơ thẩm, 246 phiên họp phúc thẩm.

Qua kiểm sát đã ban hành 18 kháng nghị phúc thẩm, 01 kháng nghị giám đốc thẩm, 16 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự; chậm gửi, không gửi các văn bản tố tụng.... Đồng thời, báo cáo đề nghị Vụ 5 - Viện kiểm sát tối cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm 02 vụ.- Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính - kinh doanh thương mại - lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật:

Án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động Tòa án đã thụ lý: 974 vụ, việc sơ thẩm (tăng 209 vụ so với cùng kỳ); đã giải quyết: 633 vụ, việc, đạt tỷ lệ 65%. Án phúc thẩm thụ lý: 67 vụ (tăng 15 vụ); đã giải quyết: 66 vụ, đạt tỷ lệ 98,5%. Án giám đốc thẩm thụ lý: 11 vụ (tăng 10 vụ); đã giải quyết : 09 vụ, đạt tỷ lệ 82%.

Phân công Kiểm sát viên tham gia 61 phiên tòa, phiên họp sơ thẩm, 51 phiên họp phúc thẩm.

Ban hành 01 kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 07 kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm và 03 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong việc áp dụng chưa đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án.- Công tác kiểm sát giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã kiểm sát: 02 việc Tòa án mở thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp.5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát:

Viện kiểm sát 2 cấp đã thụ lý: 91 đơn/87 việc thuộc thẩm quyền. Đã giải quyết: 82 đơn/78 việc. Còn lại: 09 đơn/09 việc đang giải quyết.

Phân công kiểm sát viên tiếp 274 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo.

Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp của các Cơ quan tư pháp cũng được Viện kiểm sát 2 cấp quan tâm; trong kỳ đã kiểm sát trực tiếp 03 cơ quan tư pháp được 23 cuộc, trong đó: Cơ quan điều tra 14 cuộc, Tòa án 01 cuộc, Cơ quan thi hành án 08 cuộc.6. Công tác kiểm sát phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương:

Viện kiểm sát hai cấp thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao, luôn bám sát vào Nghị quyết của cấp ủy về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong việc đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn. Đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xác định 36 vụ án điểm. Đã xét xử lưu động 63 vụ, tổ chức 04 phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Qua đó tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nói riêng và các cơ quan tiến hành tố tụng theo tinh thần Nghị quyết 08/NQ-TW và Nghị quyết 49/NQ-TW, góp phần tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.7. Đánh giá chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa Viện kiểm sát với các ngành chức năng trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật:

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã xây dựng, ban hành 03 quy chế phối hợp, gồm:

- Quy chế số 01/QCPH-UBND-TAND-VKSND ngày 24/01/2013 giữa Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Quy chế số 01/QC-VKS-CSĐT ngày 01/4/2013 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác phối hợp giải quyết án giao thông.

- Quy chế số 02/QCPHLN ngày 25/7/2013 giữa Tòa án nhân dân, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Sở y tế thành phố Cần Thơ về việc thực hiện một số quy định của Luật thi hành án hình sự.

Qua ký kết các quy chế phối hợp, các cơ quan hữu quan đã thực hiện nghiêm túc theo nội dung đã ký kết trong quy chế, kết quả cho thấy sự phối hợp làm việc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH

- Triển khai thực hiện cải cách tư pháp công tác quản lý, chỉ đạo điều hành:

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, căn cứ vào tình hình địa phương, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát năm 2013, quán triệt đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát 2 cấp, phấn đấu đạt kết quả cao trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị địa phương.- Công tác tổ chức cán bộ:

Kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ về việc tuyển dụng đầy đủ số lượng cán bộ, kiểm sát viên cho Viện kiểm sát 02 cấp thành phố Cần Thơ. Trong năm đã tổ chức thi tuyển công chức theo chỉ tiêu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân bổ. Đã điều động, luân chuyển 37 lượt cán bộ, kiểm sát viên phụ trách các khâu công tác phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người.

Trước yêu cầu cải cách tư pháp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành trong giai đoạn hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm đúng mức. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị.

- Công tác hậu cần, xây dựng cơ bản:

Trên cơ sở nguồn kinh phí được cấp, Viện kiểm sát 2 cấp thành phố Cần Thơ đã thực hiện việc chi tiêu tiết kiệm, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Xây dựng cơ bản: Đã hoàn thành các thủ tục trình Viện kiểm sát nhân dân tối cao thẩm định cấp vốn đầu tư xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Cờ Đỏ; đang tiến hành làm thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ra Quyết định giao đất xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn: xây dựng trang web cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ; số hóa hồ sơ.* Khó khăn, tồn tại:

- Tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, táo bạo, có chiều hướng trẻ hóa , một số loại tội có giảm nhưng cũng có lọai gia tăng; biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả chưa cao.

- Kiểm sát viên trung cấp, còn thiếu về số lượng nhưng chưa có lực lượng để bổ sung được kịp thời vì chưa đủ theo tiêu chuẩn, quy định của Ngành.

- Do quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Viện kiểm sát cấp huyện chỉ kiểm sát về mặt tố tụng đối với các vụ án dân sự nên ít phát hiện các bản án dân sự có vi phạm về nội dung để kháng nghị phúc thẩm mà phần lớn là do cấp Thành phố phát hiện, kháng nghị.

- Do không phân bổ được kinh phí nên trụ sở của Viện kiểm sát xuống cấp trầm trọng nhưng chỉ được sửa chữa 2/4 đơn vị. Còn đơn vị Ninh Kiều chưa có trụ sở, phải sử dụng nhà dân để làm trụ sở từ ngày thành lập cho đến nay.

III. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2014

Trước yêu cầu cải cách tư pháp, phát huy những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ xác định một số công tác trọng tâm trong năm 2014 cụ thể như sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành đặc biệt là các ngành trong khối nội chính để nắm và xử lý kịp thời các thông tin về tội phạm tham nhũng, tội phạm có tổ chức và các tội phạm nghiêm trọng khác.

- Tăng cường công tác phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ; trách nhiệm của Viện kiểm sát trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

- Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, trọng tâm là kỹ năng tranh tụng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/2008/CT-VKSTC-VPT1 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm; chủ động phối hợp với Toà án tổ chức các phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp.

- Duy trì tốt kiểm sát thường kỳ và bất thường tại Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam...

- Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; nâng cao chất lượng công tác thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên có kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với rèn luyện 5 đức tính người cán bộ kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.IV. ĐỀ NGHỊ

Đề nghị HĐND thành phố Cần Thơ xem xét đưa vào dự toán chi ngân sách hỗ trợ cho các cơ quan tư pháp theo Văn bản liên tịch giữa Bộ Tài chính với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.

Nơi nhận: VIỆN TRƯỞNG

- Bí thư Thành ủy;

- Chủ tịch HĐNDTPCT; (đã ký)

- Đại biểu HĐNDTPCT;- Lưu. (TT)


: file upload -> file -> van%20kien%20ky%20hop
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
file -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> SỞ thông tin và truyềN thôNG
file -> Căn cứ Nghị quyết số 35/nq-cp ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
file -> SỞ NỘi vụ Số: 1372 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> HỘI ĐỒng nhân dâN
van%20kien%20ky%20hop -> TỔng cục thads cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cục tha ds tp. CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương