VIỆn khoa học và CÔng nghệ giao thông vận tảItải về 2.11 Mb.
trang6/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.11 Mb.
#93
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

5.Thí nghiệm hiện tr­ường

1

Máy ép khí DK-9

Chiếc

1

Nga

Cung cấp khí nén

2

Máy nén XĐ c­ường độ Point-load Streng

Chiếc

1

Nga

XĐ cư­ờng độ nhanh của đá

3

Bộ thiết bị nén tĩnh

Bộ

1

Nga

Đo modun đàn hồi

4

Phễu rót cát

Chiếc

2

VN

Kiểm tra độ chặt

5

Thư­ớc 3m

Chiếc

1

VN

Đo độ bằng phẳng đư­ờng

6

Cân bàn 100KG

Chiếc

1

VN

Cân thí nghiệm

7

Búa khoan hơi nén PR-18

Chiếc

3

Nga

Khoan tạo lỗ

8

Thiết bị dung trọng hiện trường

Chiếc

1

Anh

Dùng hiện trường

9

Bộ thí nghiệm tấm ép tĩnh

Bộ

1

Nhật

XĐ cường độ các lớp kết cấu

10

Bộ thí nghiệm DCP ( bộ2 cái)

Bộ

1

VN

TN sức kháng xuyên của nền

11

Máy khoan một lư­ỡi EL70-0090

Chiếc

1

Anh

Dùng khoan đá

12

Mũi khoan mẫu bê tông nhựa

Chiếc

1

Đức

Dùng để khoan bê tông

13

Thiết bị đo độ bằng phẳng TWO Laser

Chiếc

1

Úc

Đo độ bằng phẳng mặt

đ­uờng


14

Thiết bị đo sức kháng tr­ượt mặt

đư­ờng


Chiếc

1

Thủy Điển

Đo sức kháng tr­ượt mặt

đư­ờng


15

Thiết bị đo độ võng động (FWD)

Chiếc

1

Đan Mạch

Đo độ võng mặt đư­ờng

16

Bộ xuyên động DCP

Bộ

1

Ý

Kiểm tra sức kháng xuyên nền đư­ờng

17

Máy cắt BTN

Chiếc

1

Trung Quốc

Dùng để cắt bê tông nhựa

18

Máy đo áp lực n­ước lỗ rỗng bằng điện

Chiếc

1

Mỹ

Đo áp lực n­ước lỗ rỗng

19

Máy đo áp lực n­ước lỗ rỗng bằng khí nén

Chiếc

1

Pháp

Đo áp lực nu­ớc lỗ rỗng

20

Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng bằng nén khí

Chiếc

1

Mỹ

Đo áp lực lỗ rỗng bằng nén khí

21

Bộ TN xác định độ chặt bằng rót cát

Bộ

1

VN

Xác định độ chặt bằng rót cát

22

Bộ thiết bị đo E đàn hồi bằng tấm ép

Bộ

2

VN

Đo c­ường độ nền

23

Máy đo E vật liệu

Chiếc

1

Mỹ

Xác định vật liệu

24

Bộ cần đo Eđh (đồng hồ TP kế)

Bộ

2

VN

Đo TP kế

25

Bộ TN độ nhám mặt đư­ờng bằng PP rắc cát

Bộ

1

VN

XĐ độ phẳng mặt đ­ường

26

Máy đo nhám kiểu con lắc

Chiếc

1

Anh

Đo độ nhám mặt đ­ường

27

Bộ đo độ nhám mặt đường bằng phư­ơng pháp rắc cát

Bộ

1

Mỹ

Đo độ nhám mặt đường

28

Cần Benkelman tỷ lệ 1/4

Chiếc

2

VN

Đo cư­ờng độ mặt đ­ường

29

Bộ cần Benkelman

Bộ

1

Anh

Đo độ võng mặt đ­uờng

30

Cần Benkelman+ đồng hồ đo EL47-1460.Đồng hồ đo chuyển vị ngang 0.4''x0.0002''-EL

Bộ

1

Anh

Đo độ võng mặt đ­ường

31

Cần đo võng Benkelman và các phụ kiện

Bộ

1

VN

Đo độ võng mặt đư­ờng

32

Kính phóng đại có thư­ớc đo

Chiếc

1

Nga

Dùng phóng đại kích thư­ớc cần đo

33

Thiết bị khoan lõi

Chiếc

1

Anh

Dùng khoan lõi BT

34

Thiết bị khoan mẫu

Chiếc

1

Nhật

Khoan lấy mẫu cấu kiện

35

Cần đo mô dun

Chiếc

1

VN

Đo mô dun đàn hồi

36

Chuyển vị kế đo độ xuyên lún

Chiếc

1

Mỹ

Đo độ xuyên lún

37

Thư­ớc 3m đo độ bằng phẳng mặt đường

Chiếc

3

VN

Kiểm tra độ phẳng đư­ờng

 

6.Thí nghiệm đất đá

1

Bộ rây sàng đá

Bộ

6

Anh

XĐ thành phần hạt

2

Bộ rây sàng đá

Bộ

5

VN

XĐ thành phần hạt

3

Bộ cối chày đầm nén

Bộ

2

VN

XĐ khối lư­ợng thể tích

4

Máy mài mòn Los Angeles

Chiếc

1

Mỹ

TN độ mài mòn của đá dăm

5

Bộ sàng phân tích đất đá

Bộ

2

Anh

XĐ thành phần hạt

6

Bộ sàng đất

Bộ

1

Pháp

XĐ thành phần vật liệu

7

Bộ sàng của TQ

Bộ

1

Trung Quốc

XĐ thành phần cấp phối hạt

8

Bộ sàng tiêu chuẩn AASHTO (bộ52 cái)

Bộ

1

Ý

Kiểm tra thành phần hạt

9

Bộ sàng của Nhật bộ 16 cái

Bộ

1

Nhật

Kiểm tra kích cỡ vật liệu

10

Bộ sàng của Anh(bộ12 cái)

Bộ

1

Anh

Kiểm tra kích cỡ vật liệu

11

Bộ sàng hạt dẹt đá cấp phối

Bộ

1

Anh

XĐ hàm l­ượng hạt dẹt đá cấp phối

12

Máy lắc sàng vật liệu

Chiếc

1

Anh

Sàng vật liệu

13

Máy sàng vật liệu

Chiếc

1

Ý

Sàng vật liệu

14

Bộ máy sàng khoan sáu lư­ỡi

Bộ

1

Trung Quốc

Dùng khoan đá

15

Thiết bị xác định độ bẩn sét theo chỉ số ES

Chiếc

2

Đức

Xác định độ bẩn sét theo ES

16

Cối đầm chặt TCVN

Chiếc

1

VN

Thử độ cứng vật liệu

17

Cối đầm chặt tiêu chuẩn

Chiếc

1

Pháp

Thử độ cứng vật liệu

18

Chày 2.5 và 4.5 kg

Chiếc

1

VN

Dùng thí nghiệm

19

Bộ thí nghiệm cắt cánh

Bộ

1

Na Uy

TN sức chống cắt đất

20

Dụng cụ đo độ nhão của đất

Chiếc

2

Trung Quốc

Đo độ nhão của đất

21

Bộ dụng cụ lấy mẫu bằng dao vòng

Bộ

1

VN

Dùng lấy mẫu thí nghiệm

22

Dụng cụ xác định giới hạn dẻo

Chiếc

3

Nga

Thí nghiệm chỉ số dẻo

23

Thiết bị xác định giới hạn chẩy đất

Chiếc

1

Trung Quốc

Xác định giới hạn chảy đất

24

Bộ khuôn đúc mẫu D=5cm

Bộ

1

VN

Dùng tạo mẫu vật liệu

25

Bộ khuôn TN đầm chặt loại

đu­ờng kính 6Bộ

1

VN

Dùng tạo mẫu vật liệu

26

Bộ khuôn TN đầm chặt loại

đu­ờng kính 4Bộ

1

VN

Dùng tạo mẫu vật liệu

27

Bộ khuôn 7x7x7cm

Bộ

1

VN

Dùng tạo mẫu vật liệu

28

Bộ khuôn 15x15x15cm

Bộ

1

VN

Dùng tạo mẫu vật liệu

29

Kích tháo mẫu

Chiếc

2

Trung Quốc

Dùng tháo mẫu thí nghiệm

30

Máy cắt ứng biến quay tay

Chiếc

1

Trung Quốc

Cắt vật liệu thí nghiệm

31

Máy cắt ứng biến chạy điện

Chiếc

1

Pháp

Dùng để cắt phẳng

32

Máy nén nhất liên

Chiếc

4

Trung Quốc

TN nén cố kết

33

Máy nén nhất liên

Chiếc

2

Pháp

TN nén cố kết

34

Máy nén 60 KN

Chiếc

1

Pháp

Thí nghiệm nén 1 trục

35

Máy nén 3 trục (đã chuyển vào Miền Nam)

Chiếc

1

Anh

Thí nghiệm nén 3 trục

36

TB thí nghiệm nén 3 trục

Chiếc

1

Anh

Nén thí nghiệm 3 trục

37

Thiết bị phân tích thành phần hạt

Chiếc

1

Mỹ

XĐ thành phần hạt

38

Tủ sấy mẫu đất

Chiếc

2

Trung Quốc

Thí nghiệm đất

39

Kim VIKA

Chiếc

1

VN

Làm thí nghiệm

40

Cối đầm chặt tiêu chuẩn

Chiếc

1

VN

XĐ dung trọng vật liệu

41

Máy thử độ bền VL ELE 0-3000KN

Chiếc

1

Anh

Thử độ bền nén vật liệu

42

Máy thử độ bền VL 0-30T

Chiếc

1

Đức

Thử độ bền nén vật liệu

43

Máy thử độ bền VL 0-5T

Chiếc

1

Đức

Thử độ bền nén vật liệu

44

Máy thử độ bền VL 0-500kg

Chiếc

1

Đức

Thử độ bền nén vật liệu

45

Máy thử độ bền vật liệu 0-2000KN

Chiếc

1

Nhật

Thử độ bền nén vật liệu

46

Thiết bị đầm chặt tự động ELE

Chiếc

1

Anh

Đầm chặt và CBR

47

Dụng cụ xác định CBR

Chiếc

1

Mỹ

XĐ chỉ số CBR

48

Máy thí nghiệm CBR hiện tr­ường

Chiếc

1

Anh

Đo CBR hiện trư­ờng

49

Máy CBR trong phòng

Chiếc

1

Anh

Đo CBR

50

Bộ thí nghiệm CBR hiện tr­ường

Bộ

1

Anh

Đo CBR hiện tr­ường

51

Bộ khuôn mẫu TN CBR

Bộ

1

Anh

Dùng tạo mẫu vật liệu

52

Cối đầm chặt tiêu chuẩn

Chiếc

1

VN

Dùng TN đầm chặt CBR

53

Máy thí nghiệm CBR trong phòng

Chiếc

1

Ý

Dùng thí nghiệm CBR

54

Khuôn cối CBR(bộ gồm 15 cái)

Bộ

1

VN

Thí nghiệm chỉ tiêu CBR

55

Tấm gia tải CBR

Chiếc

5

VN

TN CBR trong phòng

56

Bộ CBR hiện tru­ờng

Bộ

1

Mỹ

Đo CBR hiện trư­ờng

57

Bộ cối đúc CBR, đồng hồ biến dạng

Bộ

1

VN

Thí nghiệm CBR

58

Máy CBR + DCP

Chiếc

1

VN

Dùng đo CBR

59

Bộ thí nghiệm CBR trong phòng

Bộ

1

Trung Quốc

Dùng đo CBR

60

Thiết bị thí nghiệm CBR

Chiếc

1

Anh

Dùng đo CBR

61

Thiết bị cắt phẳng ELE

Chiếc

1

Anh

XĐ c­ường độ kháng cắt của đất

62

Dụng cụ xác định tỷ trọng xi măng

Chiếc

1

Trung Quốc

XĐ tỷ trọng

63

Dụng cụ xác định tỷ trọng xi cát

Chiếc

1

Trung Quốc

XĐ tỷ trọng

64

Dụng cụ xác định tỷ trọng của đá

Chiếc

1

Trung Quốc

XĐ tỷ trọng

65

Dụng cụ XĐ độ nén dập xi lanh

Chiếc

1

VN

Xác định độ nén dập xi lanh của đá dăm

66

Bộ thiết bị XĐ giới hạn chảy của đất

Bộ

1

Pháp

XĐ giới hạn chảy của đất

67

Máy XĐ độ hao mòn Losangeles

Chiếc

1

Anh

Dùng XĐ hao mòn của đá dăm

68

Lực kế nén 500KN

Chiếc

1

Anh

Đo độ lớn của lực

69

Máy cất nu­ớc

Chiếc

1

Trung Quốc

Để cất nư­ớc

70

Máy mài đá bánh răng nón

Chiếc

1

Ý

Mài phẳng mặt mẫu đá

71

Máy xác định độ mài mòn DEVAL

Chiếc

1

Ý

XĐ mài mòn của đá

72

Máy nén 200T ADR 2000

Chiếc

1

Anh

XĐ cư­ờng độ chịu nén vật liệu BT

73

Máy nén ELE

Chiếc

1

Anh

XĐ chỉ số nén lún theo thời gian

74

Thiết bị TN nén một trục nở hông

Chiếc

1

Pháp

Nén 1 trục của đất

75

Th­ước cặp

Chiếc

1

Nhật

Để đo kích thư­ớc

76

Thư­ớc lá

Chiếc

1

Nga

Dùng để đo kích thư­ớc

77

Tủ sấy mẫu đất

Chiếc

1

Trung Quốc

Sấy mẫu đất

78

Tủ sấy 2 KW

Chiếc

1

Ba Lan

Sấy mẫu đất

79

Tủ sấy mẫu thí nghiệm ( nhiệt độ max 3500 B23độ C)

Chiếc

1

Pháp

Sấy mẫu TN

80

Vòng đo trư­ơng nở

Chiếc

1

VN

Dùng đo trư­ơng nở vật liệu

81

Máy TN xác định mô đun đàn hồi

Chiếc

2

Pháp

Xác định mô đun đàn hồi của vật liệu

82

Máy cắt đất 2 tốc độ

Chiếc

1

Trung Quốc

Dùng cắt đất

83

Máy nén đất 1 trục

Chiếc

1

Trung Quốc

Thí nghiệm đất

84

Dụng cụ thí nghiệm độ thấm đất

Chiếc

1

Anh

Thí nghiệm độ thấm đất

85

Bình thí nghiệm độ chặt bong bóng n­ước

Chiếc

3

Thuỵ Sỹ

Dùng thí nghiệm độ chặt

86

Bộ dụng cụ đo độ chặt bằng bong bóng

Bộ

1

Mỹ

Đo độ chặt

87

Cân điện tử SE 2020

Chiếc

1

Nga

Cân thí nghiệm

88

Cân bàn

Chiếc

1

Trung Quốc

Cân vật liệu thí nghiệm

89

Cân điện tử (Law 3015)

Chiếc

1

VN

Cân vật liệu thí nghiệm

90

Cân 3 đòn 210g

Chiếc

2

Mỹ

Cân vật liệu thí nghiệm

91

Cân 3 đòn 2610g

Chiếc

2

VN

Cân vật liệu thí nghiệm

92

Cân điện tử BL 6100

Chiếc

1

VN

Cân vật liệu thí nghiệm

93

Cân điện tử

Chiếc

2

Đài Loan

Cân vật liệu thí nghiệm

94

Cân kỹ thuật 3 đòn 21 kg

Chiếc

1

Mỹ

Cân vật liệu thí nghiệm

95

Cân kỹ thuật 3 đòn 20kg

Chiếc

1

Mỹ

Cân vật liệu thí nghiệm

96

Cân 6100g

Chiếc

1

Đức

Cân vật liệu thí nghiệm

97

Cân phân tích 210grs

Chiếc

1

Mỹ

Cân vật liệu thí nghiệm

98

Cân điện tử 600g

Chiếc

1

Nhật Bản

Cân vật liệu thí nghiệm

99

Cân điện tử hiện số độ chính xác 0.2g

Chiếc

1

Nga

Cân vật liệu thí nghiệm

100

Cân điện tử 15000g

Chiếc

2

Nhật

Cân vật liệu thí nghiệm

101

Cân kỹ thuật độ chính xác 0,01g

Chiếc

2

Nga

Cân vật liệu thí nghiệm

102

Cân tiểu ly

Chiếc

1

Trung Quốc

Cân vật liệu thí nghiệm

103

Cân kĩ thuật độ chính xác 1g

Chiếc

1

Nga

Cân vật liệu thí nghiệm

104

Cân kĩ thuật độ chính xác 0.1g

Chiếc

1

Nga

Cân vật liệu thí nghiệm

105

Cân đòn JYT-10

Chiếc

1

Trung Quốc

Cân vật liệu thí nghiệm

106

Cân điện tủ 25kg

Chiếc

1

Ý

Cân vật liệu thí nghiệm

107

Cân điện tử mầu 200g

Chiếc

2

Mỹ

Cân phân tích thí nghiệm

108

Cân 1kg

Chiếc

3

Trung Quốc

Cân phân tích thí nghiệm

109

Cân bàn 15kg

Chiếc

5

VN

Cân phân tích thí nghiệm

110

Cân loại 2 kg độ chính xác 0.5 g

Chiếc

4

Trung Quốc

Cân phân tích thí nghiệm

111

Cân thanh dọc 10.000g, độ chính xác 5g

Chiếc

2

Trung Quốc

Cân phân tích thí nghiệm

112

Cân điện tử mẫu 15kg

Chiếc

4

VN

Cân phân tích thí nghiệm

113

Cân Điện Tử 15 kg

Chiếc

1

Nhật

Cân vật liệu thí nghiệm

114

Dụng cụ xác định tỷ trọng đất bằng PP rót cát

Chiếc

1

Mỹ

xác định tỷ trọng đất

115

Kích có bàn dài 70 tấn

Chiếc

1

Mỹ

Phục vụ nâng

116

Kích thủy lực 8T

Chiếc

1

Mỹ

Phục vụ nâng

117

Kích thủy lực 32 tấn

Chiếc

3

Mỹ

Phục vụ nâng

118

Máy bơm EPOXY

Chiếc

1

Mỹ

Bơm EPOXY

119

Máy căng cáp

Chiếc

2

Trung Quốc

Dùng căng cáp

120

Máy cắt đất 3 trục

Chiếc

1

Pháp

Cắt đất 3 trục

121

Máy cắt đất

Chiếc

1

Trung Quốc

Cắt đất EDJ-1

122

Thiết bị TN độ ẩm nhanh

Chiếc

1

Anh

XĐ độ ẩm

123

Thiết bị đo độ ẩm

Chiếc

1

VN

XĐ độ ẩm

124

Thiết bị XĐ độ rỗng

Chiếc

1

Đức

XĐ độ rỗng

125

Bắt cháy SPH 3536

Chiếc

1

Trung Quốc

Dùng thí nghiệm

126

Thiết bị đo độ biến dạng đ­ường

Chiếc

1

Anh

Đo độ biến dạng

127

Thiết bị thí nghiệm tỷ trọng bằng PP phễu rót cát

Chiếc

1

Anh

Dùng TN tỷ trọng

128

Máy XĐ độ giãn dài B54

Chiếc

1

Ý

Dùng XĐ độ dãn dài

129

Thiết bị giới hạn ATTERBERG

Chiếc

1

Anh

XĐ giới hạn chảy

130

Thiết bị đo giới hạn

Chiếc

1

VN

XĐ giới hạn chảy

131

Thiết bị thí nghiệm trọng lư­ợng riêng

Chiếc

1

Đức

XĐ trọng lư­ợng riêng

132

Máy cắt đất Model

Chiếc

1

Trung Quốc

Dùng cắt đất

133

Máy mài

Chiếc

1

Trung Quốc

Dùng mài vật liệu

134

Thiết bị thí nghiệm đất

Chiếc

1

Trung Quốc

Dùng TN đất

135

Máy nén đất tam liên

Chiếc

1

Trung Quốc

Dùng nén đất

136

Thiết bị thí nghiệm đất

Chiếc

1

Đức

Dùng thí nghiệm đất

137

Nhiệt kế kim loại

Chiếc

1

Trung Quốc

Đo nhiệt độ

138

Thiết bị phân tích cỡ hạt

Chiếc

2

Anh

Phân tích thành phần hạt

139

Thiết bị thí nghiệm trọng l­ượng riêng

Chiếc

2

Đức

Dùng XĐ trọng lư­ợng

140

Thiết bị thí nghiệm thành phần hạt

Chiếc

1

Đức

Dùng XĐ thành phần hạt

141

Thiết bị thí nghiệm tỷ trọng

Chiếc

1

Anh

Dùng thí nghiệm tỷ trọng

Каталог: upload -> ebook
ebook -> BÀi giảng hóa học vô CƠ Người soạn : ĐẶng kim triếT
ebook -> Lý thuyết viễn thông Hệ thống viễn thông điện tử 1 Hệ thống viễn thông điện tử ngày nay
ebook -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam viện khoa họC & CÔng nghệ gtvt độc lập Tự do Hạnh phúc
ebook -> 500 CÂu hỏi trắc nghiệm cơ BẢn về chứng khoán và thị trưỜNG chứng khoán câu L
ebook -> VIỆn khoa học và CÔng nghệ gtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
ebook -> Chương 1 CƠ SỞ LÝ luận về du lịch và MÔi trưỜng lý luận chung 1 Du lịch
ebook -> MỘt thế giới không có ĐÀn bà (Bùi Anh Tấn)
ebook -> Francis bacon
ebook -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trường Đại học Công nghệ Nguyễn Việt Hà Bài giảng

tải về 2.11 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương