VIỆn khoa học công nghệ XÂy dựng lê xuân tùng thiết kế MỘt số DẠng gối cách chấn trong công trình chịU ĐỘng đẤt chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệptải về 9.15 Mb.
trang94/98
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích9.15 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98

(5.2)

Với là tung độ phổ gia tốc nền tại chu kỳ ứng với độ cản . Giá trị được xác định theo điều 3.2.2.5 của TCXDVN 375: 2006.1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương