Vietnamese 53-0606 Bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branhamtải về 204.04 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích204.04 Kb.
1   2   3

E-49 Chào chị. Chị tin tôi là đầy tớ của Ngài không? Chị tin rằng Ngài ở đây giờ này không? Chị tin Thánh Linh Ngài ở đây để làm cho chị khỏe mạnh không? Chị cũng là người lạ ở thành phố này. Chị từ Toledo đến. Đúng thế không? Chị là Mục sư à? Chồng chị cũng là Mục sư. Đúng thế, đang ngồi ngay tại đó. Ừm. Chưa hề gặp chị trong đời. Nhưng chị bị bệnh tim phải không? Chị đã được lành. Xin Chúa ban phước cho chị. Cứ tiếp tục... Thái độ tinh thần của chị hoàn toàn khác giữa chị và người đàn bà vừa đi qua đây. Hiểu không? Đi... Được rồi. Hãy đi, có đức tin.

Được rồi. Hãy đến, thưa ông. Hãy tin Ngài.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con cầu xin Ngài chữa lành người đàn ông này, giải cứu ông. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ có thể được vậy. A-men! Đó là cách, thưa ông. Ông đã được lành trong khi ông đang ngồi ngay tại đó trong chỗ ngồi của ông. Xin Chúa ban phước cho ông. Đó là cách. Được rồi, thưa ông.

Chị muốn khỏi bệnh tim đó và được khỏe mạnh không? Chị muốn tiếp nhận nó ngay bây giờ và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho chị khỏe mạnh chứ? Lạy Chúa Jêsus, con cầu nguyện để Ngài sẽ chữa lành người đàn bà này, và xin cho chị ấy đi về nhà tối nay và hoàn toàn khỏe mạnh trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men! Bây giờ, hãy đi... Nhìn kìa, nhìn, sống. Xem đấy. Hãy tin Ngài hết lòng. Đức Chúa Trời sẽ làm cho điều đó xảy ra.E-50 Chúng ta hãy nói, “Cảm tạ Đức Chúa Trời.” [Hội chúng nói, “Cảm tạ Đức Chúa Trời!” - Bt] Được rồi. Mọi người hãy kỉnh kiền. Chờ một lát. Người điếc... Ồ, chính người này đang đứng đây. Đây là người điếc. Hãy cúi đầu khắp mọi nơi.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tác Giả của Sự sống, và Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, xin ban phước trên người đàn ông này. Con cầu nguyện Ngài sẽ chữa lành ông. Hỡi linh điếc, hãy lìa khỏi người đàn ông này. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ ta bắt ngươi trước Đức Chúa Trời và sự ban cho Thiêng liêng. Hãy lìa khỏi người đàn bà này. Ông nghe tôi nói không, thưa ông? Ông nghe tôi nói không? Ông nghe được không? Ông khỏe không? [Người anh đó nói, “Có, thưa anh.”- Bt] Xin Chúa ban phước cho ông. Anh có thể cúi đầu. Người đàn ông ấy có thể nghe hoàn toàn. Anh nghe tôi không? [“Nghe, thưa ông.”] Hãy nói,”A-men!” [“A-men!] Nói,”Tôi yêu Chúa.” [“Tôi yêu Chúa.”] Nói, “Vinh hiển thay Đức Chúa Trời. Vinh hiển thay Đức Chúa Trời!” [“Vinh hiển thay Đức Chúa Trời.”] Anh được lành, thưa anh. Anh đã hầu như bị suy nhược thần kinh lúc sau này, phải không? Đó là bệnh tuyến tiền liệt. Xem đấy, nó đã quấy nhiễu anh và đang tấn công anh. Nhưng bây giờ nó cũng đã biến mất khỏi anh. Đấy, anh đã thức vào ban đêm... Đúng thế không? Không ai biết điều đó, từ cái bồn tắm. Đúng thế không? Đó là sự thật chân thật phải không? Được rồi, anh được lành giờ này. Hãy cứ sống vui mừng.E-51 Chúng ta hãy nói, “Cảm tạ Chúa.” [Hội chúng nói, “Cảm tạ Chúa!” - Bt] Hãy đi, nói cho người không tin biết người điếc được nghe, người mù được thấy, người què được đi. Phước thay cho người không chống đối Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ. “Tin lành đến không chỉ bằng Lời mà thôi, nhưng qua quyền năng và sự bày tỏ của Đức Thánh Linh,” trích lời Phao-lô.

Hãy đến, thưa ông. Ông tin hết lòng chứ? Ông tin rằng ông đang đứng trong sự Hiện diện của Ngài, không phải trong sự Hiện diện của anh em của ông, mà sự Hiện diện của Ngài, trong sự Hiện diện của Ngài không? Nếu tôi là Tiên tri của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ bày tỏ cho tôi điều gì không ổn của ông. Đúng thế không? Ông tin điều đó. Ông có vài lần bị động kinh. Chứng động kinh. Đúng thế không? Điều khác nữa, nhu cầu lớn nhất trong tất cả của ông là Đức Chúa Jêsus Christ làm Đấng Cứu Rỗi của anh. Đúng thế không? Anh tin nhận Ngài giờ này như Đấng Cứu Rỗi cá nhân của anh chứ? Bỏ hút thuốc, và mọi thứ khác, và dâng đời sống mình cho Đấng Christ chứ? Hãy bỏ hút thuốc. Thế thì hãy ném nó ra khỏi túi. [Hội chúng vui mừng! - Bt]E-52 Anh muốn tin Ngài không? Chúng ta hãy đứng lên tại chỗ một lát.

Tôn vinh Chúa tôi, Tôn vinh Chúa tôi.

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.

Muôn dân khá tôn vinh một Chúa thánh,

Duy Huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.

Tôn vinh Chúa tôi, Tôn vinh Chúa tôi.

Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình.

Muôn dân khá tôn vinh một Chúa thánh,

Duy Huyết Jêsus gội trắng trong tội tình.

Thưa quý thính giả, chúng ta có thể đứng đây... Chúng ta không muốn... Thành phố xinh đẹp để cho chúng ta có nơi này. Tôi yếu, mệt. Chúng ta có thể đứng đây giờ này hết giờ khác về điều này, nhưng Đức Chúa Trời có thể làm gì nhiều hơn Ngài có thể làm ngay bây giờ chứ? Nếu các bạn không tin, các bạn sẽ không bao giờ tin. Không có nhu cầu.

Vậy nếu tôi đã nói sự thật và Đức Chúa Trời xác quyết đó là Lẽ thật, thì anh chị em tin tôi giờ này. Tôi đang nói với anh em sự thật. Tôi muốn anh chị em đặt tay trên nhau bây giờ. Này, tôi muốn anh chị em nghe kỹ. Tôi muốn toàn thể thính giả lặp lại theo tôi lời cầu nguyện này. Nào, anh chị em... Tôi sẽ nói điều đó. Anh chị em tin Đức Chúa Trời nói cho tôi những lời sẽ đánh bại Sa-tan không? Nào, anh chị em lặp lại những gì tôi nói bây giờ, khi chúng ta cúi đầu.

E-53 Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng [Hội chúng lặp lại theo Anh Branham. - Bt] Đấng Tác Giả của Sự sống, và Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, xin ban ơn phước Ngài trên đầy tớ Ngài. Lạy Chúa, con đang đứng trong nhu cầu trước Ngài. Ngài biết nhu cầu của con. Đây là điều con đã thấy, con tin rằng đó là Lời Ngài. Và giờ này con tin nhận Đức Chúa Jêsus Christ là đầy đủ tất cả nhu cầu của con. Lạy Chúa Jêsus,xin thương xót con. Con sẽ từ đây đi ra làm chứng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Xin giúp đỡ con, Chúa ơi.

Giờ này, anh chị em cúi đầu. Cứ giữ điều đó trong lòng. Được bao phủ với Đức Chúa Trời. Nếu bạn là tội nhân, hãy tin nhận Ngài. Nếu bạn cần Đức Thánh Linh, hãy sẵn sàng. Nếu bạn đau ốm, hãy tiếp nhận sự chữa lành cho mình. Bây giờ, tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn. Nếu Đức Chúa Trời có thể nghe lời cầu nguyện của tôi ở đây để làm cho ma quỉ lìa khỏi bục này, bày tỏ bệnh tật và tội lỗi, thì Đức Chúa Trời cũng có thể đuổi mọi quỉ trong Nhà thờ này ra ngoài ngay bây giờ.E-54 Giờ này, Cha ôi, Ngài thấy dân chúng. Họ nhóm lại đồng một lòng trong cùng một nơi. Đức Thánh Linh, Thiên sứ của Đức Chúa Trời, đang vận hành giống như một Ánh sáng màu mã nảo ngay trên thính giả này. Lạy Chúa, xin thương xót. Ngài đã nghe lời xưng tội của họ. Và Ngài đã Phán, “Nếu môi miệng ngươi xưng tội lỗi ra...”

Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện xin thương xót những người này. Nhiều người trong họ bị trói buộc và đau ốm. Và Đức Chúa Trời ở đây để giải cứu họ, mang Lẽ thật xuống, tỏ cho thấy quyền năng Ngài, sự sống lại của Con Ngài. Ôi Chúa ơi, nếu như con được ơn trước mặt Chúa, con cầu nguyện tối nay Ngài sẽ cho con được ơn với những người này. Và bây giờ, khi con đi tới thách thức kẻ thù, linh nghi ngờ đó sẽ lảng vảng ở nơi này để làm cho nhiều người không được chữa lành. Hỡi ma quỉ, ta thách ngươi như Tiên tri của Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ Con Ngài, hãy ra khỏi những người này. Ta bắt ngươi hãy lìa khỏi họ...

Địa chỉ hạ tải và liên lạc

http://Vn.BibleWay.org

http://ThanhDoVn.webs.com

Email: VnSaints@gmail.comEmail: ThanhDoVietNam@yahoo.com

1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương