Vietnamese 53-0606 Bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham


Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; Chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; Vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậytải về 204.04 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích204.04 Kb.
1   2   3
Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; Chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; Vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.”

Nói cách khác, Ngài Phán điều này: “Ta không thể làm điều gì cho tới khi Đức Chúa Trời tỏ cho Ta thấy điều gì để làm, rồi Ta làm điều đó. Ta không thể làm điều gì khác.” Phải Lời Kinh thánh không? Đúng thế.

Thế thì Đức Chúa Jêsus Christ không bao giờ thi hành một phép lạ cho tới khi Đức Chúa Trời bảo Ngài làm điều đó, cho tới khi Ngài có một sự hiện thấy, Đức Chúa Trời nói cho Ngài biết. Ngài Phán, “Cha đã tỏ cho Con. Hễ điều gì Con thấy Cha làm (‘thấy’ Cha ‘làm’, thì Hiện tại), thì Ngài đi, làm giống như Cha Phán.” Vậy thì, Ngài Phán, “Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, (Thế gian là người không tin.) -- nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; Vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi cho đến tận thế. Đó là Connersville, Indiana, mọi nơi khác.E-29 Bây giờ, nếu Ngài đã sống lại từ kẻ chết, Thánh Linh Ngài, Chính Đức Chúa Trời ở trong Đức Thánh Linh, Đức Chúa Jêsus Christ đang vận hành giữa dân sự... Ngài sắp đặt trong Hội thánh: các Thầy giảng, các Giáo sư, Tiên tri, và vân vân. Đúng thế không? Vì mục đích gì? Để cho con người để làm vinh hiển chính mình? Vì sự soi sáng của Hội thánh, để mang Hội thánh tới một đức tin sống động trong Đấng Christ. Ngài đã sống lại, thăng thiên vì mục đích đó.

Vậy nếu Lời của Chúa Jêsus là có thực, và Phao-lô trong Hê-bơ-rơ 13:8 nói, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi,” thì nếu Ngài Phán, “Thế gian sẽ không thấy Ngài, nhưng người tin sẽ thấy, và Ngài sẽ ở với họ...” Ngài Phán, “Vậy thì, những việc mà Ta làm, các ngươi cũng sẽ làm.” Bấy giờ, Ngài đã biết ý tưởng của họ. Đúng thế không? Ngài - Ngài biết họ đang nghĩ về điều gì. Ngài nhận biết ý tưởng của họ. Khi Cha tỏ cho Ngài thấy một khải tượng ở đâu có một con cá ngậm một đồng bạc trong miệng, nơi mà có...E-30 Những chàng trai mù đi theo Ngài ngày nọ ngoài phố; Họ nói, “Xin thương xót chúng tôi, lạy Chúa. Xin thương xót.” Ngài tảng lờ và bước đi. Ngài đi vào trong nhà, người ta mang những người mù đến cho Ngài. Ngài quay lại và chạm vào họ, Phán, “Theo như đức tin của các ngươi (không có khải tượng), theo như đức tin của các ngươi, điều đó sẽ được thành cho các ngươi. Theo như điều ngươi tin, điều đó sẽ được thành.” Đúng thế không? Người đàn bà chạm vào gấu áo Ngài, Ngài Phán, “Đức tin ngươi đã chữa lành ngươi.” Hiểu không?

Bây giờ, tối nay anh em nhìn Ngài nơi xa kia ở đồi Sọ, Dấu hiệu (Ensign), và đức tin của anh em vào các việc đã hoàn tất của Ngài là điều chữa lành anh em. Bây giờ, Thánh Linh Ngài ở đây, Đấng mà anh em không thể lẩn trốn đời sống khỏi Ngài; Nhưng Ngài không thể chữa lành anh em, vì Ngài đã chữa lành rồi. Khi Ngài bị treo lên làm Dấu hiệu, Ngài đã chuộc anh em khỏi bệnh tật; Ngài đã chuộc anh chị em khỏi tội lỗi. Điều đó dường như trở lại với tôi tối nay. Người nào đó ở đây nghi ngờ điều đó; Tôi sẽ tìm thấy quí vị trong vài phút. Ừ. Ừm. Được rồi.E-31 Cách đây không lâu tôi đã nói chuyện với một người đàn ông ở đây. Ông ấy nói, “Thưa Thầy giảng, ông tin vào sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] là bởi sự đền tội à?”

Tôi đáp, “Vâng, thưa ông.”

Ông ấy nói, “Vậy nếu tôi chứng minh với ông rằng điều đó thì sai, ông sẽ tin những gì Ê-sai nói ở đó về điều đó chứ?”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông.”

Nói, “Nếu tôi chứng minh với ông rằng điều đó sai, ông sẽ chấp nhận nó chứ?”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông. Nếu ông chứng minh nó thì sai, Đức Chúa Trời biết tôi - tôi muốn sống đúng với Ngài.” Tôi nói, “Tôi chắc chắn muốn sống đúng đắn với Ngài.”

Vì thế người ấy nói, “Nếu tôi chứng minh điều đó sai, thì ông sẽ chấp nhận nó không?”

“Vâng.”


Ông ấy nói, “Ma-thi-ơ 8, khi họ mang tất cả những người đau đến cho Ngài, để Ngài chữa lành họ điều đó có thể được ứng nghiệm điều đã được nói bởi Tiên tri Ê-sai.”

Tôi nói, “Anh muốn nói áp dụng điều đó với sự đền tội à?”

Ông ấy nói, “Nếu -- Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị thương, bởi lằn roi Ngài -- chịu sự yếu đuối của chúng ta...”

Nói, “Vâng.”

Tôi nói, “Vậy nếu đó là sự thật, sự đền tội có nhiều quyền năng hơn trước nó được tạo nên. Đó là 1 năm rưỡi trước Chúa Jêsus chết. Lúc ấy sự đền tội có nhiều quyền năng hơn trước khi nó đã có -- được tạo nên hơn sau khi nó có hiệu lực.” Tôi nói, “Phi-e-rơ đã chữa lành ai? (Người ngồi ở Cửa Đẹp). Ông đã có loại quyền năng gì?”

Ông ấy nói, “Chỉ có 12 Sứ đồ, là những người duy nhất có quyền năng đó.”

Tôi nói, “Thật hổ thẹn cho ông, có bằng cấp Tiến sĩ.” Tôi nói, “Tôi có một đứa con trai ở nhà, 8 tuổi, biết rõ điều đó hơn -- biết rõ Kinh thánh hơn thế.” Tôi nói, “Ông nói chỉ 12 Sứ đồ...”

Ông ấy đáp, “Vâng.”

Tôi nói, “Còn Phi-líp thì sao? Ông ấy không phải là Sứ đồ; Ông ấy chỉ là một Chấp sự. Và ông đã đi xuống đó và chữa lành người đau, ông đã đuổi quỉ, và có một sự Phục hưng lớn. Nhiều người nữa cũng vậy.”

E-32 Để ý, nhưng ông - ông ấy nói, “Ồ, Anh Branham à, nếu đó là sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] được bao hàm trong sự đền tội, nó sẽ bị giết chết cho tới khi ngay cả không còn sự đau đớn nào.”

Tôi nói, “Đó là sự cám dỗ à?”

Ông ấy nói, “Đúng.”

Tôi nói, “Thế thì có sự đau đớn.” Hiểu không? Sự cám dỗ... “Nếu - nếu sự đền tội đã giết chết tội lỗi quá nặng, không có sự cám dỗ nữa lúc ấy. Nhưng chính là bởi đức tin anh em qua sự cám dỗ của mình. Chính là bởi đức tin anh em đắc thắng nỗi đau. Nó ở trong sự đền tội.” Tôi nói, “Chúng ta sẽ không tranh cãi với điều đó. Tôi sẽ hỏi ông một việc: sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] ở trong Lời không?” Ông ấy nói, “Có.” Ông ấy phải tin điều đó, bởi vì Chúa Jêsus Phán, “Những việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm. Hễ điều chi các ngươi muốn...(nó là sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ]), khi các ngươi cầu nguyện, hãy tin các ngươi đã nhận nó.”

Nói, “Điều đó có trong Lời, nhưng nó không ở trong sự đền tội.”

Tôi nói, “Vậy nếu nó ở trong Lời, thì nó ở trên sự đền tội.”

Ông ấy nói, “Anh Branham này, ồ, thật vô lý.”

Một ca sĩ lớn, và một Mục sư giảng trên đài phát thanh nổi tiếng cũng đang đứng đó, và người này là người có tính cách.

Ông ấy nói, “Này, Anh Branham, điều đó vô lý. Anh muốn nói Lời ở trên sự đền tội à?”

Tôi đáp, “Vâng, thưa ông. Đức Chúa Trời phải giữ Lời Ngài.”

Người đó nói, “Tôi thật sự tin những gì Đức Chúa Trời Phán là Lẽ thật.” Ông ấy nói, “Ồ, không.”

E-33 Tôi nói, “Thưa anh, có một vua một thời đã có nước. Ông đã có những nhà cai trị và luật lệ; Ông đã làm mọi thứ đã được làm trong vương quốc đó. Ông có một hình phạt cho một tội lỗi nào đó, và một nô lệ thú tội đó.” Chỉ đưa ra cho ông một ẩn dụ. Tôi nói, “Sau đó, ông đến và vua nói, ‘À, không có việc gì cho ngươi ngoài hình phạt của tội đó là chết.’ Anh chàng tội nghiệp ấy run rẩy. Vua nói, ‘Đợi đã. Ta có thể làm gì cho ngươi trước khi ta lấy mạng sống ngươi?”

Anh ta nói, ‘Xin ban cho tôi một ly nước.’ Vua cho anh một ly nước, và anh ta không thể cầm giữ được; Anh chỉ biết đầu mình sắp bị rơi, vì thế anh run giống như thế.

Vua nói, ‘Này, đợi đã. Ta không lấy mạng ngươi cho tới khi ngươi uống xong ly nước đó.’ Tên nô lệ đổ nước trên mặt đất.” Tôi nói, “Bây giờ, vua sẽ làm gì?”

Ông ấy nói, “Ồ, đó là một lỗi lầm của nhà vua.”

Tôi nói, “Thế à? Thế thì Đức Chúa Trời quá thả lỏng đến nỗi Ngài đưa nó vào trong Lời Ngài không có làm sự đền tội cho nó à? Sơ suất của Đức Chúa Trời à? Không, không, không.” Tôi nói, “Đó là sự đền tội, thưa anh em.” Đúng thế. Khi Điều đó ở trong Lời, Đức Chúa Trời phải giữ Lời Ngài, nếu Ngài là một Người -- nếu Ngài là một Người của Lời Ngài, Ngài sẽ phải giữ Lời Ngài. Ngài Phán, “Hễ điều gì các ngươi xin khi cầu nguyện, hãy tin nhận được nó, thì các ngươi sẽ có điều đó.” Đúng thế, nó sẽ được ban cho anh em. Được rồi, chỉ tin điều đó.

E-34 Được rồi, hãy mang bà ấy đến. Đến đây, chị ơi... [Băng trống. - Bt] ... vời cái mũ nhỏ, tôi đoán chị là người Amish vì thế nên... Khi -- tôi chưa hề thấy chị ấy trong đời. Chị ấy là người hoàn toàn xa lạ với tôi. Tôi không hề biết chị. Chị không biết tôi, phải không? Chị không biết tôi... Chị không biết trước đây, chỉ cho đến lúc này. Được rồi. Bây giờ, tôi muốn chị đến gần ngay đây, chị ơi, để tôi có thể hiểu được... Tôi không muốn đứng xa hơn cái mi-crô (Chị hiểu không?), bởi vì tiếng tôi đôi khi thấp xuống.

Nếu chị để ý, hiểu không? Chị - chị ở trong 2 chiều kích cùng một lúc, hay phương diện. Chị ở đây và chị đang nhìn xem điều gì đó đã xảy ra có lẽ phía sau khi chị còn là cô bé, điều gì đó diễn ra trong đời sống chị ở nơi nào đó. Và rồi- và rồi chị ở 2 nơi cùng một lúc. Tôi đang nói chuyện, tuy nhiên tôi ở nơi nào khác, tuy nhiên tôi ý thức rằng tôi... Trong thân thể tôi đang đứng trên bục. Đó là điều làm cho tôi rất yếu và suy sụp. Xem đấy, hiểu không?

Anh em còn nhớ Tiên tri Đa-ni-ên đã có một khải tượng ngày nọ và bị bối rối nhiều ngày, làm ông đau đầu không? Chúa Jêsus... Nên nhớ rằng Thiên sứ đã giáng xuống trên ao và người đầu tiên được chữa lành, tất cả quyền phép đi ra khỏi nước. Họ phải chờ đợi trong một tháng hay nhiều hơn nữa, có lẽ, cho nó trở lại, mùa khác bất cứ điều gì được coi như mùa. Bà còn nhớ điều đó trong Kinh thánh không? Vâng, thưa bà.

E-35 Tôi vừa nói với bà giống như Chúa chúng ta nói chuyện với người đàn bà bên giếng ở Sa-ma-ri. Bây giờ, bà- bà có một linh con người giống như tôi. Và đó là... Chúng ta là những người hoàn toàn xa lạ với nhau, nhưng trong cách... Bây giờ, cứ nhìn dân chúng ở ngoài đó: 700 người đang ngồi đó. Mỗi người trong họ là một sự siêu nhiên ở bên trong, và thật sự là thần lực. Thế thì tôi phải tiếp xúc với đời sống của bà giống như Chúa Jêsus đã quay lại và nhận biết những ý tưởng của dân chúng là gì. Ngài đứng đó và trò chuyện với người đàn bà đó. Rồi Ngài đi thẳng vào vấn đề nói nan đề của bà ở đâu. Đúng thế không? Bà còn nhớ câu chuyện đó ở đâu không? Nó được tìm thấy trong Giăng 4, người đàn bà bên giếng. Người Sa-ma-ri phải không? Bà còn nhớ chuyện đó chứ?

Ngài tuyệt vời, phải không? Bà tin rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết chứ? Bà tin. Thế thì Ngài đang sống giữa vòng con người tối nay, cũng Chúa Jêsus đó. Vậy nếu đó là Chúa Jêsus, Ngài sẽ làm giống như Ngài đã làm trong thời đó, Thánh Linh Ngài ở giữa dân sự Ngài. Đúng thế không? Giống như việc... Tốt. Và tôi...E-36 Thật là khó khăn giảng và rồi cố gắng để... Hiểu không? Nếu anh chị em, những người tin cầu nguyện với tôi. Vâng, Nó [Sự xức dầu của Thánh Linh đến trong Quầng sáng ban cho Anh Branham ơn chữa lành và đọc biết sự bí mật của lòng; Chỉ có Anh Branham nhìn thấy. - Bt] đến bây giờ ở đây này. Bà hơi sợ một chút, phải không? Bà chỉ - chỉ hơi run. Đó là điều đã làm điều ấy. Xem đấy, bà cứ đứng quay lưng lại. Nhưng hãy nhìn.

Đúng thế. Đó là bệnh dạ dày, đôi khi... Nó đã gây ra từ tình trạng căng thẳng thần kinh làm cho bao tử bà ợ chua và co chặt lại, vân vân, và tiết ra chất chua trong miệng bà. Nó - nó là chất a-cid... Nó là tình trạng đau dạ dày (Bà hiểu không?), gây ra từ sự loét dạ dày, làm cho bà không muốn ăn. Một sự sôi sục nhẹ đến giống như thế với điều đó. Khá gần với những gì ông ấy đã nói, phải không? Vâng, thưa bà. Làm sao tôi biết điều đó? Nếu chúng ta... Chỉ bày tỏ cho, bởi Đức Chúa Trời là đúng. Đúng thế.E-37 Bây giờ, nếu như chúng ta muốn trò chuyện lâu hơn một chút, có lẽ Ngài sẽ bảo cho tôi điều gì khác về bà. Nhưng bà đã có điều gì đụng vào tâm trí bà. Bà có một người chồng cũng không được khỏe. Đúng thế không?... Nếu đúng, hãy giơ tay lên. Chắc chắn rồi. Vâng, thưa ông. Ông bị bệnh bàng quang, phải không? Nếu đúng, hãy giơ tay lên. Ừm. Đúng thế. Ừm. Ông tin đó là Thánh Linh của Chúa mà ông đang nghe không? Ông tin rằng Đức Chúa Trời... Nó đến từ nguồn siêu nhiên nào đó, phải không? Đấy, điều đó chống lại sự dạy dỗ mà người khác dạy cho ông... Đúng thế. Ông biết đó là... Ông không thể nói dối giờ này vì tôi... Ông không muốn làm điều đó dù thế nào đi nữa, bởi vì tôi đang ở trong sự Hiện diện của... ông ở trong sự Hiện diện của Bản thể Ngài.

E-38 Đây là điều khác. Tôi thấy có một tai nạn vừa xảy ra trong gia đình ông cách đây một thời gian, phải không? Một chàng trai. Cậu ấy bị xe ô tô đụng nhằm cách đây khoảng 2 năm. Cậu ấy bị không ổn ở đầu, ảnh hưởng đến trí nhớ và những việc khác. Đúng thế không? Bây giờ, ông tin chứ? Vậy hãy đến đây.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tác Giả của Sự sống, xin ban sự thương xót và sự sống đến cho người đàn bà tội nghiệp này. Xin chữa lành bà, Chúa ôi, và xin cho những người thân yêu của bà cũng được khỏe mạnh, Chúa ôi. Nguyện xin đây là đêm trong những đêm dành cho họ. Và nguyện xin, ôi Chúa ơi, mọi... Xin cho họ bước vào Sự sáng khi Sự sáng đến với họ, Chúa ôi. Nguyện họ được gọi là con cái Ngài, lạy Chúa, và hầu việc Chúa, yêu mến Ngài và được khỏe mạnh trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

Bây giờ, tôi muốn hỏi bà, bà mẹ ơi, những gì bà nghe nói, đó là tiếng của tôi, nhưng không phải tôi đang sử dụng nó. Vậy thì, những gì Ngài đã bảo bà là sự thật. Và giờ này, bà đi và tin hoàn toàn điều đã được nói và bà sẽ được khỏe mạnh. Xin Chúa ban phước cho bà. Chúa... (Cả hai, cách này nếu bà muốn kể từ khi tôi sẽ...

Ông là một trong những người giữ trật tự, phải không? Hãy đi, giúp đỡ họ.)E-39 Anh chị em tin không? Cứ tin hết lòng. Đức Chúa Trời biết mọi sự. Nhưng nếu anh chị em tin, hãy kỉnh kiền giờ này trong khi... Nó đang đến.

Chào ông. Tôi cho rằng chúng ta cũng là người lạ. Phải không, thưa ông? Tôi chưa bao giờ gặp ông trong đời, nhưng Đức Chúa Trời đã biết cả hai chúng ta từ khi chúng ta được sanh ra. Ngài đã nuôi nấng ông; Ngài nuôi nấng tôi. Và chúng ta ở đây trong đời này, rồi ngày nào đó chúng ta phải đứng trong sự Hiện diện của phép báp-têm để tính sổ về những công việc đã làm trong thân thể chúng ta. Và những gì... Chúng ta sẽ thật kỉnh kiền.

Thưa ông, ông ở đây tối nay vì một sứ mệnh, không phải vì chính ông. Ông ở đây vì một sự ủy thác cho một người thân yêu và tôi tin đó là người vợ của ông. Đúng thế không? Vợ ông đã trải qua vài ca phẫu thuật, và bà ấy sắp chết. Đó là sự thật phải không? Ông có chiếc khăn tay trong túi không? Hãy trao nó cho tôi một lát.

E-40 Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng,khi dân Y-sơ-ra-ên bị dồn vào thế bí và Biển Đỏ ở trước họ, núi non, quân đội của Pha-ra-ôn đuổi theo, nhưng Ngài đã nhìn xuống qua Trụ Lửa bằng đôi mắt giận dữ, một trong các nhà thơ đã nói, và Biển Đỏ hoảng sợ và lui lại, bởi vì Y-sơ-ra-ên đang từ quê nhà tiến tới miền Đất hứa. Và Chúa ôi, tối nay người đàn bà đáng thương này đang nằm đây, rất gần sự chết. Bà ấy đã làm đủ mọi thứ. Các Bác sĩ, những đầy tớ của Ngài đã làm tất cả cho bà. Và giờ này, Ngài là Đức Giê-hô-va Di-rê, Của lễ sắm sẵn của Chúa, khoảnh khắc khổ hình này.

Con cầu nguyện, Chúa ôi, như trong Kinh thánh chúng con đã được dạy rằng họ lấy từ thân thể của Phao-lô những khăn tay hay những cái tạp-dề, và tà linh bèn ra khỏi người và dân sự được chữa lành... Chúng con biết mình không phải là Thánh Phao-lô, nhưng chúng con biết rằng Ngài vẫn là Chúa Jêsus Đấng ban thưởng đức tin của dân sự. Thế thì, Chúa ôi, con gởi chiếc khăn tay này tới người đàn bà sắp chết và cầu xin cho bà được sống trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

Đừng nghi ngờ. Đừng để người nào chạm khăn tay đó, và đặt nó trên áo lót của vợ anh gần chỗ trái tim. Qùi xuống bên nàng và cầu nguyện. Xưng nhận mọi việc mà anh biết và hứa với Đức Chúa Trời sống cho Ngài. Hãy cho chúng tôi biết vài ngày sau khi những gì đã xảy ra với chị ấy. Xin Chúa ban phước cho anh. Đức Chúa Trời ở cùng anh giờ này. Hãy đi và đừng nghi ngờ. Cứ tin mọi việc và Đức Chúa Trời sẽ chắc chắn sẽ thực hiện.

E-41 Chị tin điều này không? Hãy có đức tin. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ban những điều mà Ngài đã hứa, vì Ngài không thể sai. Ngài là Đức Chúa Trời.

Bây giờ, chị ơi, tôi muốn nói với chị một lát. Và giờ này, với thính giả này ở đây, tôi cho rằng tôi - tôi không biết chị... Theo như tôi biết, tôi chưa hề gặp chị trong đời, nhưng Đức Chúa Trời biết chị. Nhưng người đàn bà này là người lạ với tôi, Chúa biết thế. Có lẽ tôi là người lạ với chị ấy, trừ phi chị ấy đã dự Buổi nhóm ở đâu đó và đã thấy tôi. Chúng tôi không biết nhau chút nào. Nếu Đức Thánh Linh bày tỏ đời sống của người đàn bà này, và tôi tuyên bố với anh chị em tôi là đầy tớ của Ngài, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ đã sống lại từ kẻ chết đang ở đây giữa vòng chúng ta tối nay, và Đức Chúa Trời sẽ thi hành thật chính xác những gì Ngài đã Phán Ngài sẽ làm, tuyên bố và chứng minh rằng Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.E-42 Bây giờ hãy nghe, với anh em mà sẽ bực bội điều đó. Có lẽ sự dạy dỗ của anh em có thể hơi khác một chút. Nên nhớ, người Pha-ri-si trong thời của họ nghĩ rằng họ hoàn toàn đúng. Họ là những người thánh khiết, nỗi danh, chính thống, sùng đạo. Và họ chối bỏ Chúa Jêsus. Họ nghĩ họ biết thật đúng như cách Ngài phải có. Song Đức Chúa Trời luôn luôn đánh bại người khôn ngoan và cẩn trọng. Và tôi... Hãy nhớ, nếu điều này xảy ra đúng và anh em sai, thì anh em có thể đang phỉ báng Đức Thánh Linh. Anh em bị kết tội đời đời mà không có sự thương xót trong đời này hay đời sau.

Ông bị bệnh tuyến tiền liệt, phải không, thưa ông?... Chính vợ ông đang ngồi kế bên ông cũng bị bệnh ở trực tràng. Không đúng sao? Có đúng không? Cả hai người được chữa lành ngay trong lúc tôi đang nói. Anh chị không cần...Anh chị không cần có thẻ cầu nguyện, dù sao đi nữa. Anh chị không cần chúng.

Qúi cô đang ngồi kế bên phải đó cũng vậy, cô ấy đã bị đau: Bệnh thận, nhưng cứ có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chữa lành anh chị em giờ này.

E-43 Bây giờ, hãy kỉnh kiền. Hãy ở trong sự cầu nguyện. Bây giờ, thưa cô, tôi muốn cô nhìn tôi, thẳng vào tôi chỉ một lát. Tôi muốn nói chuyện với cô như một người anh của cô. Nào, chúng ta hoàn toàn là những người xa lạ với nhau. Chúa Jêsus...

Thưa cô, cô bị suy nhược thần kinh, đang ngồi ngay đó bên người đàn ông ấy, phải không? Đã bị đau trong một thời gian dài, đúng thế không? Ngài đã chữa lành cô ngay lúc ấy. Vì thế cô khỏe mạnh giờ này. Cô có thể đi về nhà và được khỏe mạnh. Xin Chúa ban phước cho cô.

Xin thương xót là lời cầu nguyện của tôi dành cho cô. Bây giờ, hãy kỉnh kiền. Không, cô không sống ở đây. Cô ở cách xa đây. Đúng thế không? Cô từ tiểu bang Illinois đến. Đúng thế không? Cô đi chặng đường dài khoảng 200 dặm. Khoảng đó phải không? Cô đang chịu đựng điều gì đó không ổn ở phổi, bệnh phổi. Và, này, tôi thấy cô cố gắng ra khỏi giường mỗi buổi sáng. Cô cũng bị viêm khớp khó nhọc. Đúng thế không? Cô tin Đấng Christ sẽ làm cho cô khỏe mạnh không? Hãy nhìn về phía tôi. Tôi không... Cô biết tôi muốn nói điều gì, giống như Phi-e-rơ và Giăng đã nói, “Hãy nhìn chúng ta.” Tiên tri Ê-li đã nói, “Nếu tôi không kính trong sự có mặt của Giô-sa-phát, tôi sẽ không nhìn ông.”

E-44 Nhưng bây giờ hãy tin. Cô đã - đã dự một Buổi nhóm cầu nguyện trước đây. Không phải của tôi. Đó là một người hầu như chắc nịch, to mập, tóc nâu. Ông ấy hầu như có nét mặt nghiêm trang giống như -- một người nói năng rất sắc bén ở Buổi nhóm. Đúng thế không? Nếu điều đó đúng, hãy giơ tay lên. Tôi thấy nó đến trước tôi. Nó không thể là cái gì khác. Đức Chúa Trời không thể nói dối.

Bác sĩ đã bảo chị đi về nhà. Tôi thấy ông ấy đang nói với chị. Nói, “Điều duy nhất dành cho chị phải là nghỉ ngơi một thời gian dài ở bệnh viện.” Hay là, đợi đã. Tôi thấy một thảo nguyên. Ông ấy nói chị có thể đi miền Tây nếu chị muốn. Đúng thế không? Đó là điều ông ấy nói phải không? Đúng thế. Điều đó hoàn toàn chính xác. Chị có một con trai nhỏ ở nhà,phải không? Nó cũng bị bệnh phổi. Phải không? Nếu đúng thế, hãy giơ tay lên. Đúng thế. Xin hãy đến đây một lát.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Tác Giả của Sự sống, và Đấng Ban Cho mọi ân tứ tốt lành, xin ban ơn phước Ngài trên người đàn bà này, trên nhà chị. Trong khi chị đang đứng đây và Đức Thánh Linh vận hành qua chị giờ này, xin cho chị về nhà và được khỏe mạnh, Cha ôi. Là đầy tớ Ngài, con chúc phước cho chị, với đôi tay con đặt trên chị trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ.

Ớ Sa-tan, ngươi đã trói buộc chị ấy, đã làm mọi điều ác này, chúng ta đến tối nay như những người của Đấng Christ trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta bắt ngươi hãy ra khỏi người đàn bà này và đừng quấy nhiễu chị ấy nữa. Hãy ra khỏi chị ấy qua Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Bây giờ, hãy trở về. Đừng nghi ngờ điều gì. Chị sẽ được khỏe mạnh. Xin Chúa ban phước cho chị.E-45 Được rồi. Hãy đến. Anh tin không? Nếu Đức Thánh Linh sẽ nói cho anh biết điều gì không ổn... Anh ý thức điều gì đó đang xảy ra. Đó là Thiên sứ của Chúa. Anh thấy bức hình của Ngài không? Đó chỉ là điều đang chờ đợi xảy ra ở trên anh giờ này. Anh bị đau lưng. Đúng thế không? Bây giờ, cứ đi. Anh sẽ được khỏe mạnh. Ngài sẽ ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước và ở cùng anh.

Chúng ta hãy nói, “Cảm tạ Đức Chúa Trời!”

Anh tin không? Anh tin hết lòng không? Chờ một lát. Người nào đó đang ngồi ngay phía bên kia hàng rào cũng bị đau lưng. Không phải thế sao, thưa ông? Ông được chữa lành ngay lúc người đàn ông kia được chữa lành. Linh đó được gọi ra để giúp đỡ ông. Xin Chúa ban phước cho ông. Ông đang cầu nguyện phải không, thưa ông? Tôi nghĩ ông đang cầu nguyện. Tôi thấy người nào đó đang cầu nguyện với một cái lưng giống như thế, và tôi nghe tiếng la phát ra. Tôi nhìn lại và thấy người đàn ông này. Rồi tôi nghe nó gọi, và tôi thấy một Ánh sáng ở trên ông. Vậy điều đó phải là ông.

E-46 Chị đó đang ngồi dưới phía bên kia bị bệnh suy nhược thần kinh quấy nhiễu bà, ngay dưới đó có mái tóc màu sáng. Đúng thế không, chị ơi? Chị bị bệnh thần kinh. Đúng thế không? Chị đã được chữa lành ngay lúc đó. Đức Chúa Trời đã chữa lành chị.

Qúi cô đang ngồi ngay phía sau chị ấy bị bệnh phụ nữ, đang ngồi ngay phía sau đó cũng vậy, chị vừa được chữa lành cùng một lúc. Chị cũng có thẻ đứng lên. Hãy giơ tay lên. Chị bị bệnh phụ nữ ở tử cung bị áp-xe. Nó đã biến mất khỏi chị giờ này. Chị có thể được lành. Hãy đi về nhà.E-47 A-men! Tại sao ông nghi ngờ Đức Chúa Trời? Thưa ông, ông muốn đi ăn tối không? Hãy tân hưởng nó lại. Ông tin tôi là Tiên tri của Ngài không? Thế thì trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hãy đi và ăn tối; Hãy ăn bữa điểm tâm. Làm chứng về sự chữa lành của mình. Khối u ở dạ dày của ông đã hết. Xin Chúa ban phước cho ông. Ông tin điều đó không? Ông không nghi ngờ gì giờ này.

Hãy đến chị ơi. Chị tin không? Chị tin tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời không? Nếu Đức Chúa Trời sẽ nói cho tôi biết chị có điều gì không ổn, nhanh chóng không có nói điều gì xa hơn... Rất nhiều về điều đó khiến tôi yếu đi đến nỗi hoa mắt. Chị tin điều đó không? Chúa đã nói rằng, “Quyền phép từ Ta mà ra.” Điều gì... “Quyền phép” là sức mạnh.”

Khi người đàn bà chạm vào viền áo Ngài...Nó đang thu hút khắp nơi trên thính giả. Chị bị bệnh tim. Đúng thế không? Bây giờ, chị tin chị được chữa lành không? Thế thì hãy đi, làm chứng về điều đó, và Đức Chúa Trời ở cùng chị.

Ông cũng bị giống như vậy. Vì thế ông có thể cứ bước đi. Đức Chúa Trời đã làm tương tự như vậy. A-men!

Bệnh phụ nữ, cứ đi tiếp. Được khỏe mạnh trong Danh Đức Chúa Jêsus.

E-48 Anh chị em ở ngoài đó tin hết lòng không? Đừng nghi ngờ. Hãy có đức tin giờ này. Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó xảy ra. Nếu anh chị em hoàn toàn tin và không nghi ngờ chút nào, Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó xảy ra. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Còn trên góc kia thì thế nào? Các bạn tin chứ? Hãy giơ tay lên. Hãy ở lại sống đúng với điều đó. Nó đi tới góc thứ 2.

Bây giờ, ở đây, thưa chị. Chị muốn khỏi bệnh ung thư đó không? Chị muốn chứ? Chị tin nhận Chúa Jêsus làm Đấng Chữa Lành của mình giờ này chứ? [Chị ấy nói, “Tôi hi vọng.” - Bt] Bây giờ,hi vọng sẽ không làm điều đó, chị ơi. Chị cũng nhìn nếu không thì chết. Chị nhìn, chị sống. Điều đó tùy chị. Cha ôi con cầu nguyện cho đức tin vì người đàn bà này. Xin cho chị ấy sống. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ con cầu xin. A-men! Xin Chúa ở cùng chị, chị ơi.
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương