Viet 301 Ngày: hw #1 Làm câu. Ôn Tập Chủ đề 1 Tên: Xin chọn ít nhất 10 từ sau đây để đặt câutải về 2.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích2.82 Kb.
VIET 301 Ngày: __________________

HW #1 - Làm câu. Ôn Tập Chủ đề 1 Tên: __________________
Xin chọn ít nhất 10 từ sau đây để đặt câu:
trang trọng cụ thể kết hợp huy động vốn khám phá đóng góp vị trí

vai trò sáng kiến hệ thống chính thức trưng bày khai thác đánh giáphản ảnh nổi bật thiên nhiên tự nhiện tất nhiên/ dĩ nhiên địa phương
Ngữ pháp: nhằm, do, lại, được vs. bị,
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương