Viet 1122 Ngày 25 tháng 2 năm 2016 Bài làm về nhà 5 Bài 13 Tên: Please format this document however you wanttải về 9.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.9 Kb.
VIET 1122 Ngày 25 tháng 2 năm 2016

Bài làm về nhà 5 -- Bài 13 Tên: ___________________

Please format this document however you want.

A. Làm câu- Xin làm câu dài (long sentences if possible)

1. thuê/ mướn

2. cho thuê/ mướn

3. mượn

4.cho mượn

5. – bao xa?


6. – mất bao lâu?
B. Dịch ra tiếng Việt

1. How many bathrooms are there in this dormitory?


2. There is one bedroom downstairs and one on the third floor.


3. There are a lot of trees around the house.


4. There is a very good Vietnamese restaurant nearby, it’s only 5 km.


5. Is there a car rental shop near here?


6. How far is it from the Olin library to the your Vietnamese class?

7. How long does it take to go to California by plane?

8. It takes about six hours to drive/by car from here to Boston.

9. If you go by bus (xe buýt) then it takes about two and a half hours.

10. Do you know how long it takes if I go to Syracuse by bicycle?

11. (talking to a landlady, 50s): How much is the rent (of the room), madam?

12. (talking to a potential renter – male student, 20s): Can you come and see the room at 3pm Wed afternoon?C. Trả lời câu hỏi:

1. SV thích ở nhà hơn hay ở căn hộ hơn? Tại sao? Xin cho biết những (điều) gì SV thích ở nhà hoặc (=or) ở căn hộ. (Câu hỏi này giốnng câu #1 của “Communicative Activities” trang 178.)2. Xin viết về nhà cửa. SV có thể viết về nhà đang ở hoặc nhà của bố mẹ hoặc một căn nhà nào đó.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương