Viet 1122 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Bài làm ở nhà hw 2 Tên: A. Dịch ra tiếng Việt: Từ vựngtải về 9.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.8 Kb.
VIET 1122 Ngày 2 tháng 2 năm 2016

Bài làm ở nhà HW 2 Tên: _________________
A. Dịch ra tiếng Việt: (Từ vựng: đem, lấy, tiển, thư, có lẽ, chạy, đứng, đồng hồ)
1) cho - to give: My mother gave me a watch and a pen for my birthday.

2) cho - to/for: I forgot to bring money. Can you pay (trả tiền) for me?

3) cho - to allow: His mother does not allow him to take too many classes.

4) cho + adj: Grandma, if you are tired, then you sit here so that you are rested/feeling good.

5) để - to put: Did you see where I put the backpack?

6) để + time: I am very busy these days, leave it until next week (then) I will call her.


7) để - to let: Let me see. Perhaps next Monday afternoon I will go running with you.
8) để - in order to: Why are you majoring in that subject? (viết 2 câu: tại sao và để)
B. Cho/ Để: Xin điền (fill) vào chỗ trống (blank) với từ để hoặc cho:
1. Cô giáo ________________ sinh viên nghỉ mười phút.

2. Anh ấy học tiếng Nga _________________ làm việc với CIA à?

3. Tôi đến sớm _______________ gặp bác sĩ.

4. Họ định mở lớp ________________ người Mỹ học tiếng Trung Quốc

5. Bố nó _______________ nó đi chơi đến khuya (late into the night)

6. Bác sĩ khuyên (=advise) tôi đừng (=don’t) ________________ anh ấy uống nhiều rượu (alcohol).

7. Sinh nhật anh bố anh ________________ anh gì?

8. Cô ơi, ________________tôi xem cái ba lô này.

9. ______________ tôi hỏi rồi tôi sẽ ___________ anh biết.

10. Anh mua quyến sách đó _________________________ làm bài.

11. Bà Hà không có tiền ________________ con đi Pháp chơi.

12. Có ai thấy tôi _________________ cáj bút của anh Dan ở đâu không?

13. _______________ con ăn cơm rồi cô Tâm đi làm.

14. Bà ơi, ________________ cháu đi chợ với bà nhé! (grandchild speaking to a grandmother)

15. Bà ơi, _______________ cháu đi thế (=instead of, in place of) bà.

16. Em ơi, mình đi xe ôtô _________________ nhanh.17. Ngân hàng _____________ mượn tiền nên họ sẽ mua xe.

18. Việc đó thì _____________ thứ sáu này tôi sẽ làm.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương