V vietnamese ietnamese/Chinese Stop Smoking Clinic Dịch vụ mới giúp người Việt/Hoa cai thuốc Bạn có muốn cai thuốc không?tải về 7.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích7.53 Kb.
#17905
V
Vietnamese
ietnamese/Chinese Stop Smoking Clinic


Dịch vụ mới giúp người Việt/Hoa cai thuốc
Bạn có muốn cai thuốc không?
Có mt khi đu mi

Chỉ dẫn và trợ giúp kín đáo, miễn phí

Thứ sáu hàng tuần

2:00h – 5:00h chiều

Every Friday, 2pm – 5pm

The Waldron Health Centre
  • Trợ giúp thân thiện và miễn phí hàng tuần

  • Đo lượng khí các bon trong hơi thở hàng tuần

Muốn thêm thông tin, xin liên lạc

Phương số 0203 049 3557 (tiếng Việt/Hoa)

Họăc 0800 0820 388 (English)
: SmokefreeLewisham @SmokefreeLewisham


www.smokefreelewisham.co.uk
tải về 7.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương