Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-ubnd ngày 21 tháng 8 năm 2006tải về 85.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích85.62 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________

Số: 258/2009/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 04 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006

và Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2007

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

________________________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện thu một phần viện phí;

Thực hiện công văn số 8895/BYT-BH ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3185/TTr-STC ngày 28 tháng 8 năm 2009,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá thu một số dịch vụ y tế đã được ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 và Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục giá thu một phần viện phí được ban hành kèm theo Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành giá thu một phần viện phí.

2. Điều chỉnh, bổ sung Bảng điều chỉnh giá thu một số dịch vụ y tế được ban hành kèm theo Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh giá thu một số dịch vụ y tế đã ban hành theo Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006.

3. Giá thu một số dịch vụ y tế sau khi được điều chỉnh, bổ sung thực hiện theo Bảng giá thu một số dịch vụ y tế được ban hành kèm theo Quyết định này (đính kèm bảng giá thu một số dịch vụ y tế).

4. Những dịch vụ y tế không điều chỉnh vẫn thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành về giá thu một phần viện phí.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng

.
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
__________________________________________BẢNG_GIÁ_THU_MỘT_SỐ_DỊCH_VỤ_Y_TẾ'>_______________________________________


BẢNG GIÁ THU MỘT SỐ DỊCH VỤ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 258/2009/QĐ-UBND

ngày 04 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

_________________________________________

Đơn vị tính: đồng

STT

CÁC LOẠI DỊCH VỤ

GIÁ THU

I

Các thủ thụât, tiểu thủ thuật, nội soi
1

Thở máy (01 ngày điều trị)

300.000

2

Đặt Catheter đo áp lực tỉnh mạch trung tâm

80.000

3

Thở máy - NCPAP (thu theo lượng oxy tiêu thụ và giá mua oxy thực tế (đơn vị tính: giờ)

6.000

4

Đặt ống dẫn lưu màng phổi

80.000

II

Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa
1

Phẫu thuật cắt ruột thừa qua nội soi

1.600.000

2

Phẫu thuật nội soi u xơ tiền liệt tuyến.

1.700.000

3

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

1.800.000

4

Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo

1.100.000

5

Phẫu thuật cắt tử cung, thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản khoa

1.300.000

6

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung (mổ hở)

650.000

7

Phẫu thuật lấy thai (lần 1)

450.000

8

Phẫu thuật lấy thai (lần 2)

600.000

9

Phẫu thuật lấy thai (lần 3 trở lên)

700.000

10

Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa- Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung

1.600.000
- Phẫu thuật nội soi vỡ nang buồng trứng

1.600.000

11

Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng

1.200.000

12

Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ/mê

500.000

III

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khácPhẫu thuật loại 1
1

Phẫu thuật vỡ gan

1.600.000

2

Phẫu thuật tụ máu dưới màng cứng

1.600.000

4

Phẫu thuật cắt dạ dày

1.600.000

5

Phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến

1.500.000

6

Phẫu thuật thai ngoài tử cung vỡ gây choáng

1.500.000
STT

CÁC LOẠI DỊCH VỤ

GIÁ THU

7

Phẫu thuật lấy thai trên BN đặc biệt (nhau bong non, tiền sản giật, nhau tiền đạo trung tâm, tim mạch)

1.500.000

8

Phẫu thuật đóng đinh nội tủy xương chi (đùi, cẳng chân, cánh tay, cẳng tay) (chưa bao gồm đinh)

900.000

9

Cố định gãy xương đốt, bàn (tay, chân) bằng đinh Kirschner

500.000

10

Phẫu thuật tắc ruột

1.600.000

11

Phẫu thuật cắt đoạn ruột non

1.600.000

12

Phẫu thuật cắt đại tràng

1.600.000

13

Phẫu thuật đường mật (sỏi ống mật, túi mật)

1.500.000
Phẫu thuật loại 2
1

Phẫu thuật mổ bụng thăm dò (chấn thương bụng kín)

900.000

2

Phẫu thuật ghép khuyết xương sọ (vá sọ)

900.000

3

Phẫu thuật cắt trĩ/gây mê NKQ

800.000

4

Phẫu thuật cắt amydan/mê NKQ

800.000

5

Phẫu thuật cắt ruột thừa (mổ hở)

900.000

6

Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thông thường

1.000.000
Phẫu thuật loại 3
1

Phẫu thuật khâu vòng cổ tử cung

450.000
Thủ thuật loại 1
1

Thủ thuật may tầng sinh môn

120.000

IV

Xét nghiệm và thăm dò chức năng
1

FT3 - FT4 (mỗi loại)

60.000

2

TSH

55.000

3

Nuôi cấy vi khuẩn

120.000

4

Cấy máu (-)

100.000

5

Đường mao mạch

12.000

6

Nuôi cấy, định danh vi khuẩn bằng máy định danh Phoenix

200.000

7

Khí máu

100.000

8

Troponin T/I

70.000

V

Chẩn đoán bằng hình ảnh
1

Chụp mật qua Kehr

150.000

2

Chụp lỗ dò cản quang (bao gồm cả thuốc)

240.000

VI

Dịch vụ khác
1

Chạy thận nhân tạo sử dụng dung dịch Bicarbonat

400.000đồng/lần

2

Chạy thận nhân tạo sử dụng dung dịch Acetat

300.000đồng/lần: cbaont.nsf -> b27de2c30b98a5124725734800047ef4
cbaont.nsf -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
cbaont.nsf -> Về việc ban hành Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính
cbaont.nsf -> Về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận thành công ty cổ phần
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
cbaont.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> NHÀ NÔng đua tàI
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 409/2005/QĐ-ubnd ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
b27de2c30b98a5124725734800047ef4 -> Về việc huỷ bỏ chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng SaKai đèo Ngoạn Mục của Công ty Cổ phần đá Granite Mã Thạch
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương