Về việc ban hành Danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 thángtải về 50.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích50.23 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 844/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 22 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNNPTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động TB&XH, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 757/TTr-SLĐTBXH ngày 09/5/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này được áp dụng đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong độ tuổi lao động. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh thêm ngành nghề đào tạo mới giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình điều chỉnh bổ sung.

Điều 3. Các ông(bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH MỤC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN DƯỚI 3 THÁNGSTT

Tên nghề đào tạo

Nghề Phi nông nghiệpRen thủ côngMóc thủ côngMay trang phục nữKỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây lương thựcKỹ thuật sơ chế và bảo quản sản phẩm cây công nghiệp thực phẩmSửa chữa thiết bị may gia đìnhKỹ thuật gia công bàn ghếKỹ thuật sơ chế và bảo quản hoa màuTrang điểm thẩm mỹNguội căn bảnKỹ thuật gò, hàn nông thônSửa chữa máy kéo công suất nhỏĐan lát thủ côngSửa chữa điện và điện lạnh ô tôHàn điện Họa viên kiến trúcLắp đặt điện cho cơ sở sản xuất nhỏQuản trị doanh nghiệp nhỏSửa chữa hệ thống âm thanh cassette và radioSửa chữa xe gắn máySửa chữa quạt, động cơ điện và ổn ápSửa chữa, bảo trì tủ lạnh và điều hòa nhiệt độSửa chữa máy tính phần cứngThư ký văn phòngTiện renSửa chữa điện thoại di độngSửa chữa cơ điện nông thônSửa chữa công trình thủy lợiSửa chữa, lắp đặt mạng cấp thoát nước gia đìnhThiết kế tạo mẫu tócKinh doanh sản phẩm nông nghiệpKinh doanh tạp hoáLắp đặt điện nội thấtChăm sóc daSửa chữa trang thiết bị nhiệt gia đìnhKỹ thuật gia công tủSửa chữa Tivi, đầu VCD, DVD và đầu kỹ thuật sốHàn hơi và InoxVi tính văn phòngMay công nghiệpQuản lý điện nông thônKinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và thú yChế biến hạt điềuThêu tranhLàm chổi đótDệt thổ cẩm

Nghề Nông nghiệpKỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cao suKỹ thuật trồng thâm canh, chế biến và bảo quản ca caoKỹ thuật thâm canh ca cao dưới tán điềuKỹ thuật trồng thâm canh và bảo quản hồ tiêuKỹ thuật trồng điềuKỹ thuật trồng nấmKỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho heoKỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bòKỹ thuật trồng rau an toànKỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gàKỹ thuật tạo dáng và chăm sóc cây cảnh

: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương