VỀ việc ban hành bảng giá TỐi thiểu tính lệ phí trưỚc bạ CÁc loại xe ô TÔ; xe hai, ba bánh gắn máY; xe máY ĐIỆn và phưƠng tiện thủy nộI ĐỊAtải về 4.78 Mb.
trang36/36
Chuyển đổi dữ liệu22.10.2017
Kích4.78 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀ ĐỘNG CƠ


(Kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Loại phương tiện động cơ

ĐVT

Giá tối thiểu

I

Phương tiện võ gỗ: (gỗ + vật tư + tiền công)1

Vận tải hàng hoá


- Dưới 20 tấn

đồng/tấn

5.200.000
- Từ 20 tấn đến dưới 50 tấn

đồng/tấn

4.810.000
- Từ 50 tấn đến dưới 100 tấn

đồng/tấn

4.420.000
- Từ 100 tấn trở lên

đồng/tấn

4.160.000

2

Vận tải hành khách


- Từ 15 người trở xuống

đồng/chiếc

156.000.000
- Từ 16 đến 35 người

đồng/chiếc

520.000.000
- Từ 35 người trở lên

đồng/chiếc

650.000.000

II

Phương tiện vỏ thép, vỏ composit1

Phương tiện đóng mới


- Dưới 10 tấn

đồng/tấn

4.290.000
- Từ 10 đến dưới 20 tấn

đồng/tấn

3.640.000
- Từ 20 đến dưới 50 tấn

đồng/tấn

3.120.000
- Từ 50 đến dưới 100 tấn

đồng/tấn

2.730.000
- Từ 100 tấn trở lên

đồng/tấn

2.470.000

2

Phương tiện đang khai thác


- Sà lan mặt bằng

đồng/tấn

1.950.000
- Sà lan tự hành

đồng/tấn

2.470.000

III

Các loại động cơ (gắn vào phương tiện)1

Động cơ do Trung Quốc sản xuất


- Từ 5cv đến 24cv (mới 100%)

đồng/cv

325.000
- Từ 5cv đến 24cv (đã qua sử dụng)

đồng/cv

195.000

2

Động cơ do Nhật và các nước khác sản xuất


- Từ 5cv đến 20cv (mới 100%)

đồng/cv

1.040.000
- Từ 20cv trở lên (mới 100%)

đồng/cv

1.300.000
- Từ 5cv đến 20cv (đã qua sử dụng)

đồng/cv

520.000
- Từ 20cv trở lên (đã qua sử dụng)

đồng/cv

650.000
- Từ 100cv trở lên (đã qua sử dụng)

đồng/cv

1.040.000
- Từ 120cv trở lên (đã qua sử dụng)

đồng/cv

2.210.000

3

Động cơ do Mỹ sản xuất


- Từ 40cv đến 90cv (đã qua sử dụng)

đồng/cv

260.000
- Từ 90cv trở lên (đã qua sử dụng)

đồng/cv

195.000

: data -> 2015
2015 -> Danh mục năng lực thử nghiệm năM 2015 viện nghiên cứu công nghệ sinh học và MÔi trưỜng mẫu câY, NÔng sảN, thực phẩM
2015 -> Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí
2015 -> Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014
2015 -> Danh mục năng lực thử nghiệm năM 2015 viện nghiên cứu công nghệ sinh học và MÔi trưỜNG
2015 -> BỘ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
2015 -> 1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoạt động bề mặt (Silkool-P70) npl sx thuốc
2015 -> On promulgation of list of oriental medicines, herbal medicines and traditional ingredients covered by health insurance
2015 -> Bộ trưởng Bộ y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ y tế
2015 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương