VỀ phao chỉ BÁo vị trí CÁ nhâN (plb) hoạT ĐỘng ở TẦn số 406 mhz HÀ NỘI – 2013 MỤc lục tên dự thảo quy chuẩn 4tải về 462.35 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích462.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THUYẾT MINH DỰ THẢO

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHAO CHỈ BÁO VỊ TRÍ CÁ NHÂN (PLB)

HOẠT ĐỘNG Ở TẦN SỐ 406 MHz

HÀ NỘI – 2013

MỤC LỤC

1. Tên dự thảo quy chuẩn 4

2. Khảo sát tình hình sử dụng PLB và nhu cầu quy chuẩn 4

2.1. Giới thiệu 4

2.2. Một số loại phao PLB thông dụng 5

2.3. So sánh giữa PLB và EPIRB 6

2.4. Tình hình sử dụng phao PLB trên thế giới 6

1.1.2.Số liệu của tổ chức Cospas-Sarsat 8

2.5. Tình hình sử dụng trong nước 9

2.6. Nhu cầu tiêu chuẩn hóa 10

1.1.3.Nhu cầu quy chuẩn hóa của các nước thành viên Cospas-Sarsat 10

2.5.2. Nhu cầu quy chuẩn hóa của cơ quan quản lý quốc gia 12

2.5.3. Nhu cầu quy chuẩn hóa của Nhà sản xuất và phân phối phao 12

3. Khảo sát tình hình quy chuẩn PLB trên thế giới và Việt Nam 12

3.1. Tình hình quy chuẩn PLB trên thế giới 12

3.1.1. Tổng quan các hướng dẫn của Cospas-Sarsat về mã hóa phao, đăng ký và phê chuẩn loại phao 12

3.1.2. Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu đăng ký phao Cospas-Sarsat 406MHz quốc tế 14

3.1.3. Tình hình các Nhà sản xuất, các loại phao đã được Cospas-Sarsat phê chuẩn 15

3.1.4. Tình hình sử dụng và cấp phép phao tại Châu Âu 15

3.1.5. Tình hình quy chuẩn phao của các thành viên trong Cospas-Sarsat 19

3.1.6. Hướng dẫn mã hóa phao 19

3.1.7. Quy chuẩn của các tổ chức quốc tế khác 19

3.1.8. Tổng hợp các thông tin chuẩn hóa PLB các quốc gia thành viên Cospas-Sarsat 20

3.1.9. Thông tin quy chuẩn tại một số quốc gia 22

3.2. Tình hình quy chuẩn hóa tại Việt nam 284. Lý do và mục đích xây dựng quy chuẩn 29

5. Sở cứ xây dựng quy chuẩn 30

5.1. Yêu cầu cụ thể đối với quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến 30

5.2. Lựa chọn tài liệu 30

5.3. Phân tích tài liệu 31

5.4. Lựa chọn sở cứ chính 34

6. Hình thức xây dựng dự thảo quy chuẩn 34

7. Nội dung chính của dự thảo quy chuẩn 35

7.1. Nội dung chính của dự thảo quy chuẩn 35

7.2. Bảng đối chiếu tiêu chuẩn viện dẫn 35

8. Kết luận 37

9. Chữ viết tắt, giải thích thuật ngữ 38

10. Tài liệu tham khảo 39THUYẾT MINH DỰ THẢO

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHAO CHỈ BÁO VỊ TRÍ CÁ NHÂN (PLB) HOẠT ĐỘNG Ở

TẦN SỐ 406 MHz

1.Tên dự thảo quy chuẩn


“Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Việt nam về phao chỉ báo vị trí cá nhân (PLB) hoạt động ở tần số 406 MHz”

2.Khảo sát tình hình sử dụng PLB và nhu cầu quy chuẩn

2.1.Giới thiệu


Phao vô tuyến chỉ báo vị trí cá nhân (PLB) là thiết bị được thiết kế nhỏ gọn để mang theo người, có nguyên lý hoạt động giống với phao EPIRB dùng trên biển và phao ELT dùng trên không. Nhưng không giống phao EPIRB và ELT, phao PLB chỉ có thể kích hoạt bằng tay.

Phao PLB hoạt động trong hệ thống Cospas-Sarsat, phát tín hiệu theo chu kỳ 0,5s và nghỉ 50s, vệ tinh Cospas-Sarsat thu được và chuyển tiếp xuống các trạm mặt đất LUT, sau đó bức điện được chuyển đến MCC để xác định vị trí của phao phát cấp cứu. Để đảm bảo chất lượng báo động và dữ liệu vị trí tin cậy gửi đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn (SAR), phao phải đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật theo các quy định quốc tế và quốc gia.Hình 1: Sơ đồ tổng quan PLB trong hệ thống Cospas-Sarsat

Phao PLB với mục đích chính là dùng cho cá nhân, nên chúng được sử dụng trong các điều kiện môi trường khác nhau. Phao PLB có thể được sử dụng cho cá nhân hay tổ chức tham gia vào các hoạt động trên đất liền (thám hiểm trong rừng, trên sa mạc, trượt tuyết trên núi, du thuyền trên sông ….), trên biển (các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng các loại thuyền loại nhỏ, du thuyền, thám hiểm trên biển…) hoặc trên không (cho các cá nhân, tổ chức sử dụng các máy bay cỡ nhỏ, tàu lượn, khinh khí cầu,…), chính vì vậy mà phao PLB là đối tượng khó quản lý tại nhiều quốc gia.

2.2.Một số loại phao PLB thông dụng


Hiện tại có nhiều hãng trên thế giới sản xuất phao PLB, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của người sử dụng, có thể kể đến các loại sau:

  • FastFind của hãng McMurdo – Mỹ

  • ResQLink, AquaLink, SARLink, MicroFix của hãng ACR Artex – Mỹ

  • SATROTM của hãng Astronics DME

  • AF/PRC Warrendi của hãng BAE System – Úc

  • MR 109, MR 509, MR 510 của hãng Becker – Đài Loan

  • SafeLink Solo, Kannad 406 XS của hãng Kannad - Anh

Fastfind

ACR ResQLink 2880

Monolithics MicroPLB GXL

Kannad 406 XS

Hình 2: Một số chủng loại PLB phổ biến

Phao PLB hiện nay chia làm 2 loại chủ yếu:  • PLB tích hợp GPS: trong tín hiệu báo động cấp cứu phao phát đi sẽ có sẵn thông tin vị trí phao;

  • PLB không tích hợp GPS: vị trí phao chỉ được xác định dựa vào kỹ thuật xác định của hệ thống thu nhận tín hiệu (dựa vào nguyên lý hiệu ứng Doppler của vệ tinh Cospas-Sarsat).

: Upload -> Store -> tintuc -> vietnam
vietnam -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
vietnam -> Kết luận số 57-kl/tw ngày 8/3/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thôNG
vietnam -> Quyết định số 46-QĐ/tw ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Nguyễn Phú Trọng ký về Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII điều lệ Đảng khoá XI
vietnam -> Lời nói đầu 6 quy đỊnh chung 7
vietnam -> Mẫu số: 31 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
vietnam -> BỘ thông tin và truyềN thông học viện công nghệ BƯu chính viễN thông việt nam viện khoa học kỹ thuật bưU ĐIỆN
vietnam -> Quy định số 173- qđ/TW, ngày 11/3/2013 của Ban Bí thư về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, kết nạp quần chúng VI phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng
vietnam -> RÀ soáT, chuyểN ĐỔi nhóm các tiêu chuẩn ngành phao vô tuyến chỉ VỊ trí khẩn cấp hàng hảI (epirb) sang qui chuẩn kỹ thuậT
vietnam -> HÀ NỘI 2012 MỤc lục mở ĐẦU 2 chưƠng tổng quan về DỊch vụ truy nhập internet cố ĐỊnh băng rộng tại việt nam 3


  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương