V. BẢn luận cứ BÀo chữa cho bị CÁo vũ ĐỨc thắng 9 VI. Phần nhận xét diễn tại phiên tòa xét xử 13tải về 53.79 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu01.04.2024
Kích53.79 Kb.
#57023
1   2   3   4   5   6   7
Bài thu hoạch HS16

4. Người giám định (Căn cứ Điều 68 BLTTHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017)
- Theo bản kết luận giám định số 107/19/TgT ngày 06/3/2019 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế Quảng Ninh, bao gồm các Giám định viên sau đây:
i. Bác sĩ Phạm Văn Đễ, Giám định viên thuộc Trung tâm pháp y – Sở Y tế Quảng Ninh;
ii. Bác sĩ Đinh Văn Tiến, Giám định viên thuộc Trung tâm pháp y – Sở Y tế Quảng Ninh.
- Theo bản kết luận giám định số 69/19/TgT ngày 10/4/2019 của Viện Pháp y Quốc gia, bao gồm các Giám định viên sau đây:
i. TS Nguyễn Hồng Long, Giám định viên thuộc Viện Pháp y Quốc gia;
ii. Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Hường Dũng, Giám định viên thuộc Viện Pháp y Quốc gia;
iii. Bác sĩ Nguyễn Thị Tâm, Giám định viên thuộc Viện Pháp y Quốc gia.
- Theo bản kết luận giám định số 144/19/TgT ngày 11/7/2019 của Viện Pháp y Quốc gia, bao gồm các Giám định viên sau đây:
i. TS Nguyễn Đức Nhự, Giám định viên thuộc Viện Pháp y Quốc gia;
ii. Thạc sĩ Lê Duy Toàn, Giám định viên thuộc Viện Pháp y Quốc gia;
iii. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Khải, Giám định viên thuộc Viện Pháp y Quốc gia.
III. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG
- BLTTHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021;
- BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017;
- Luật Giám định tư pháp năm 2012;
- Nghị định số 85/2013/NĐ- CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật giám định tư pháp sử đổi, bổ sung bởi Nghị định 157/2020/NĐ-CP;
- Án lệ số 17/2018/AL của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về tình tiết “có tính chất côn đồ”;
- Thông tư số 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần;
- Công văn số 38/NCPL ngày 06/01/1976 hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về áp dụng tình tiết “có tính chất côn đồ” trong tội giết người và cố ý gây thương tích.
IV. KẾ HOẠCH HỎI (LỰA CHỌN HỎI BẢO VỆ CHO NGUYÊN ĐƠN)
1. Hỏi Bị hại Nguyễn Trí Tư

  1. Anh cho biết mối quan hệ của anh với bị cáo?

  2. Anh gọi an hem đến quán bạn bị cáo nhằm mục đích gì? Khi gọi anh đã trao đổi gì với họ?có những ai đến?

  3. Anh có ép buồn Thắng lên xe không?

  4. Trong quá trình anh Thiện chở anh và bị cáo về nhà, tại sao anh đánh bị cáo? Anh đã đánhbị cáo như thế nào?

  5. Tại sao anh cho rằng bị cáo lừa dối anh trong khi bị cáo đã tìm nhiều cách để trả tiền choanh và lên xe cùng anh quay về quán?

  6. Anh mô tả lại khoảng cách anh và bị cáo thực hiện hành vi?

  7. Anh biết bị cáo có dao không?

  8. Anh bị đâm như thế nào?


tải về 53.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương