Uyû ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät namtải về 92 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2023
Kích92 Kb.
#55660
1   2   3
đm bơm cát

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Mai Anh NhịnỦY BAN NHÂN DÂN
T ỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐịnh mức, đơn giá san lấp mặt bằng bằng phương pháp bơm cát
từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
A. PHẦN ĐỊNH MỨC: AB.61200A - Bơm cát san lấp mặt bằng
từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, xăng dầu cho phương tiện máy móc thiết bị thi công.
- Vận chuyển và rải ống PVC theo chiều dài cự ly từ họng bơm đến bãi xả cát.
- Đặt ống PVC vào vị trí, kê, luồn ống theo địa hình thực tế tuyến ống.
- Bắt vít cố định ống PVC đảm bảo đúng yêu cầu bơm cát.
- Chỉnh sửa và thay thế các đoạn ống PVC bị sự cố hoặc không đảm bảo yêu cầu.
- Định vị tàu, phà, cố định máy bơm cát, bơm nước đúng vị trí và lắp đặt vào họng đường ống.
- Dùng xẻng đào hố cát trên sà lan hoặc tàu để hòa tơi cát với nước theo quy trình bơm cát.
- Vận hành máy bơm xả nước từ 2-3 đầu ống nước vào hố đã đào.
- Vận hành máy bơm cát và di chuyển đầu hút đến vị trí thuận tiện làm việc liên tục trong suốt thời gian thi công.
- Di chuyển đầu ống hoặc nối thêm ống đến vị trí bãi cần san lấp theo yêu cầu thiết kế cho đến khi hoàn thành công việc san lấp.
- Thu dọn vệ sinh dụng cụ, thiết bị và tháo dỡ đường ống tập kết vào vị trí để vận chuyển đi nơi khác.


Đơn vị tính: 100m3


tải về 92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương