Ủy ban bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúctải về 10.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.56 Kb.

ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HƯƠNG GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 01/TB-UBBC Hương Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO


Về địa điểm và thời gian nộp hồ sơ ứng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021


Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2011;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia Quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử; hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hương Giang nhiệm kỳ 2016-2021 thông báo địa điểm và thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Quy định về hồ sơ ứng:

Các ứng cử viên chuẩn bị hồ sơ ứng cử theo đúng quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/01/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Nghị quyết được đăng tải tại Website: http://huonggiang.thuathienhue.gov.vn (chuyên mục thông tin tuyên truyền).2. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử:

- Địa điểm: Trụ sở UBND xã Hương Giang, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số điện thoại: 054. 3875.381

- Số fax: 054. 3875.381

- Email: huonggiang.namdong@thuathienhue.gov.vn

3. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử:

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 02 năm 2016 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 13 tháng 3 năm 2016, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. (Riêng thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016 và Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2016, Ủy ban bầu cử xã vẫn nhận hồ sơ ứng cử).

Ủy ban bầu cử xã Hương Giang thông báo cho các ứng cử viên biết để nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN BẦU CỬ

- BTV đảng ủy; CHỦ TỊCH


- TT. HĐND xã;

- UBND xã;

- Các thành viên UBBC;

- Các tổ chức liên quan;

- Các thôn;

- Trang TTĐT xã; Phan Chuyển- Đài truyền thanh;

- Lưu: UBBC.
: UploadFiles -> TinTuc -> 2016
2016 -> Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn Chăm sóc skss tuổi mãn kinh và sàng lọc ung thư cổ tử cung
2016 -> SỞ TƯ pháp số: 507/tb-stp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016 -> THÔng báo về nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, sáu tháng đầu năm 2016
2016 -> Giao ban ngày 16 tháng 5 năm 2016. Khoa xét nghiệm
2016 -> Stt tuổi của trẻ
2016 -> QuyếT ĐỊnh xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại
2016 -> Phụ lục 1 ĐỀ CƯƠng yêu cầu báo cáO
2016 -> HỘI ĐỒng bầu cử quốc gia
2016 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam xã HƯƠng giang độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương